Одобряването на Получателя на даренията (физическо лице или юридическо лице) става на базата на представени от него/нея документи. Документите са основа за подписването на договор между Получателя на даренията, набрани чрез "Платформата", и Фондацията, която я управлява. Така гарантираме на дарителите, че с даренията им няма да бъде злоупотребено.

Администраторите на "Платформата" ще се свържат с получателя, за да поискат тези документи.

Рамков договор за финансиране

 

Допълнителни документи, в зависимост от апела, като:

 • Лиценз за извършване на социални услуги за деца или възрастни
 • Други документи, в случаите когато за дейността си Получателят подлежи на лицензиране, разрешаване или регистриране по ред, определен със закон,
 • Примерни оферти за закупуване на материали, извършване на услуги – при каузи за закупуване на оборудване, апарати, големи вещи.
 • Ако се предвижда строеж:
      a. Договор за учредяване на правото на строеж
      b. Разрешение за строеж от общината
      c. Количествено-стойностна сметка
      d. Архитектурен макет
 • Други документи, от които Фондацията има нужда, за да удостовери надеждността на получателя и на каузата.

Критерии за одобрение на съдържание

Текстовете ще бъдат редактирани и одобрявани от администратор от Фондацията. Няма да се допускат текстове:
• неиздържани стилистично и граматически;
• с език на омразата;
• приканващи към действия, засягащи достойнството на свързаните с каузата лица или други;
• предполагащи дискриминация.

Ако сте регистриран потребител, въведете Вашите данни за вход в долната форма.

Вход в Платформата

Вход Регистрация

Вход