Donated so far: 5.67 % from 3000 лв.

remaining: 97 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 4.00 % from 750 лв.

remaining: 34 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 44.85 % from 5300 лв.
Campaign closed          Donor(s): 40

Donated so far: 13.86 % from 7000 лв.

remaining: 92 day(s)          Donor(s): 24

Donated so far: 81.59 % from 3650 лв.
Campaign closed          Donor(s): 90

Donated so far: 33.75 % from 2000 лв.

remaining: 4 day(s)          Donor(s): 16

Success
Donated so far: 100.00 % from 860 лв.
Campaign closed          Donor(s): 15

Success
Donated so far: 106.40 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 87

Donated so far: 7.70 % from 5000 лв.

remaining: 25 day(s)          Donor(s): 8

Success
Donated so far: 100.40 % from 2500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 38

Success
Donated so far: 103.14 % from 3125 лв.
Campaign closed          Donor(s): 75

Donated so far: 61.50 % from 2000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 18

Donated so far: 0.20 % from 12500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Donated so far: 51.71 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 94

Donated so far: 2.50 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 4

Success
Donated so far: 100.08 % from 1250 лв.
Campaign closed          Donor(s): 25

Donated so far: 39.00 % from 2000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 17

Donated so far: 8.47 % from 7107 лв.
Campaign closed          Donor(s): 18

Donated so far: 75.03 % from 15000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 66

Success
Donated so far: 101.54 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 90

Donated so far: 1.17 % from 6000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 2

Donated so far: 80.46 % from 6500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 86

Donated so far: 42.80 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 53

Donated so far: 86.67 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 15

Success
Donated so far: 138.46 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 156

Donated so far: 4.00 % from 24000 лв.

remaining: 113 day(s)          Donor(s): 24

Donated so far: 32.30 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 51

Donated so far: 20.08 % from 6000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 22

Donated so far: 32.60 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 28

Success
Donated so far: 100.15 % from 4000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 26

Success
Donated so far: 100.00 % from 3500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Donated so far: 18.50 % from 865 лв.
Campaign closed          Donor(s): 4

Donated so far: 10.23 % from 67000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 93

Success
Donated so far: 102.74 % from 2156 лв.
Campaign closed          Donor(s): 60

Donated so far: 98.50 % from 4000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 46

Donated so far: 4.03 % from 6000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 3

Donated so far: 5.62 % from 6500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 3

Success
Donated so far: 100.59 % from 1525 лв.
Campaign closed          Donor(s): 48

Donated so far: 80.00 % from 2000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 25

Success
Donated so far: 100.33 % from 1835 лв.
Campaign closed          Donor(s): 55

Donated so far: 60.62 % from 8570 лв.
Campaign closed          Donor(s): 103

Donated so far: 99.32 % from 2200 лв.
Campaign closed          Donor(s): 32

Donated so far: 13.10 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 7

Success
Donated so far: 103.38 % from 4870 лв.
Campaign closed          Donor(s): 85

Donated so far: 6.85 % from 4600 лв.
Campaign closed          Donor(s): 5

Donated so far: 13.27 % from 46000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 138

Donated so far: 8.16 % from 1470 лв.
Campaign closed          Donor(s): 5

Success
Donated so far: 100.62 % from 325 лв.
Campaign closed          Donor(s): 12

Donated so far: 87.97 % from 6000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 98

Donated so far: 54.95 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 148

Платформата.бг © 2021. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта