Donated so far: 0.00 % from 15000 лв.

remaining: 93 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 36.67 % from 300 лв.

remaining: 17 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 0.00 % from 4000 лв.

remaining: 88 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 0.00 % from 10000 лв.

remaining: 105 day(s)          Donor(s): 0

Success
Donated so far: 101.43 % from 3500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 2

Success
Donated so far: 104.71 % from 1255.8 лв.
Campaign closed          Donor(s): 16

Donated so far: 70.24 % from 2500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 40

Donated so far: 15.26 % from 13248 лв.
Campaign closed          Donor(s): 27

Donated so far: 10.61 % from 9800 лв.
Campaign closed          Donor(s): 21

Donated so far: 34.60 % from 5000 лв.

remaining: 94 day(s)          Donor(s): 22

Success
Donated so far: 100.00 % from 470 лв.
Campaign closed          Donor(s): 7

Success
Donated so far: 113.44 % from 4500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 85

Donated so far: 16.83 % from 3000 лв.

remaining: 94 day(s)          Donor(s): 9

Success
Donated so far: 100.00 % from 3680 лв.
Campaign closed          Donor(s): 52

Donated so far: 47.33 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 28

Success
Donated so far: 112.90 % from 620 лв.
Campaign closed          Donor(s): 18

Success
Donated so far: 100.00 % from 535 лв.
Campaign closed          Donor(s): 14

Donated so far: 7.50 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 8

Success
Donated so far: 180.00 % from 1400 лв.
Campaign closed          Donor(s): 44

Success
Donated so far: 124.00 % from 1200 лв.
Campaign closed          Donor(s): 14

Donated so far: 9.00 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 9

Success
Donated so far: 194.90 % from 1000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 48

Donated so far: 10.00 % from 500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Success
Donated so far: 103.00 % from 4000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 25

Donated so far: 28.50 % from 1000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 5

Donated so far: 13.33 % from 150 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Donated so far: 22.00 % from 1000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 4

Donated so far: 0.48 % from 8000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 2

Donated so far: 0.00 % from 11200 лв.
Campaign closed          Donor(s): 0

Success
Donated so far: 136.67 % from 1500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 39

Donated so far: 4.00 % from 2500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Donated so far: 20.00 % from 2100 лв.
Campaign closed          Donor(s): 11

Donated so far: 60.00 % from 600 лв.
Campaign closed          Donor(s): 10

Donated so far: 11.00 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 2

Success
Donated so far: 108.57 % from 1400 лв.
Campaign closed          Donor(s): 22

Success
Donated so far: 148.90 % from 1000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 4

Donated so far: 0.92 % from 30000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 6

Donated so far: 33.33 % from 300 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Donated so far: 2.90 % from 1725 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Donated so far: 15.00 % from 1000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 3

Donated so far: 0.00 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 0

Success
Donated so far: 217.18 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 26

Donated so far: 18.00 % from 1000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 5

Donated so far: 13.75 % from 4000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Donated so far: 0.00 % from 400 лв.
Campaign closed          Donor(s): 0

Donated so far: 0.00 % from 2200 лв.
Campaign closed          Donor(s): 0

Donated so far: 25.50 % from 1000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 6

Платформата.бг © 2021. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта