Donated so far: 1.40 % from 50000 лв.

remaining: 69 day(s)          Donor(s): 7

Donated so far: 11.35 % from 4800 лв.

remaining: 41 day(s)          Donor(s): 5

Donated so far: 6.88 % from 8000 лв.

remaining: 163 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 0.00 % from 100000 лв.

remaining: 70 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 14.00 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 8

Donated so far: 6.22 % from 63000 лв.

remaining: 69 day(s)          Donor(s): 10

Donated so far: 104.60 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 8

Donated so far: 51.80 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 6

Donated so far: 18.18 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 5

Success
Donated so far: 100.00 % from 4500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 11

Donated so far: 213.68 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 30

Donated so far: 34.49 % from 15000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 94

Donated so far: 72.51 % from 50000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 299

Donated so far: 0.00 % from 4000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 0

Donated so far: 3.21 % from 50000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 18

Donated so far: 23.16 % from 950 лв.
Campaign closed          Donor(s): 7

Donated so far: 0.00 % from 6250 лв.
Campaign closed          Donor(s): 0

Donated so far: 87.60 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 6

Donated so far: 89.04 % from 12000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 87

Donated so far: 1.00 % from 30000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 3

Donated so far: 0.42 % from 50000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 2

Donated so far: 0.06 % from 100000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 3

Donated so far: 67.00 % from 2500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 24

Donated so far: 5.00 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 5

Donated so far: 24.47 % from 2750 лв.
Campaign closed          Donor(s): 16

Donated so far: 13.37 % from 6000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 10

Donated so far: 12.72 % from 2500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 4

Donated so far: 0.00 % from 30000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 0

Success
Donated so far: 107.00 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 33

Donated so far: 6.67 % from 1500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Donated so far: 20.00 % from 1500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Donated so far: 26.80 % from 2000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 4

Donated so far: 54.30 % from 1000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 11

Donated so far: 3.00 % from 6500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 5

Success
Donated so far: 102.00 % from 4500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 23

Donated so far: 56.95 % from 15000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 105

Donated so far: 15.83 % from 20000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 18

Donated so far: 4.20 % from 15000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 12

Donated so far: 24.36 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 11

Donated so far: 0.00 % from 18000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 0

Success
Donated so far: 105.00 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 17

Donated so far: 9.04 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 17

Success
Donated so far: 100.75 % from 400 лв.
Campaign closed          Donor(s): 13

Donated so far: 34.83 % from 30000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 17

Donated so far: 23.51 % from 30000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 80

Donated so far: 27.50 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 17

Success
Donated so far: 100.00 % from 1600 лв.
Campaign closed          Donor(s): 15

Donated so far: 72.99 % from 2092 лв.
Campaign closed          Donor(s): 25

Success
Donated so far: 108.33 % from 300 лв.
Campaign closed          Donor(s): 6

Donated so far: 50.50 % from 4000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 18

Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта