Donated so far: 83.47 % from 4500 лв.

remaining: 28 day(s)          Donor(s): 9

Donated so far: 0.00 % from 8000 лв.

remaining: 120 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 87.60 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 6

Donated so far: 87.17 % from 6000 лв.

remaining: 85 day(s)          Donor(s): 8

Donated so far: 20.03 % from 50000 лв.

remaining: 46 day(s)          Donor(s): 136

Donated so far: 3.21 % from 50000 лв.

remaining: 28 day(s)          Donor(s): 18

Donated so far: 89.04 % from 12000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 87

Donated so far: 1.00 % from 30000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 3

Donated so far: 4.73 % from 15000 лв.

remaining: 83 day(s)          Donor(s): 14

Donated so far: 0.42 % from 50000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 2

Donated so far: 0.06 % from 100000 лв.

remaining: 18 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 67.00 % from 2500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 24

Donated so far: 5.00 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 5

Donated so far: 24.47 % from 2750 лв.
Campaign closed          Donor(s): 16

Donated so far: 13.37 % from 6000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 10

Donated so far: 12.72 % from 2500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 4

Donated so far: 0.00 % from 30000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 0

Success
Donated so far: 107.00 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 33

Donated so far: 6.67 % from 1500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Donated so far: 20.00 % from 1500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Donated so far: 26.80 % from 2000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 4

Donated so far: 54.30 % from 1000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 11

Donated so far: 3.00 % from 6500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 5

Success
Donated so far: 102.00 % from 4500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 23

Donated so far: 56.95 % from 15000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 105

Donated so far: 15.83 % from 20000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 18

Donated so far: 4.20 % from 15000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 12

Donated so far: 24.36 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 11

Donated so far: 0.00 % from 18000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 0

Success
Donated so far: 105.00 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 17

Donated so far: 9.04 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 17

Success
Donated so far: 100.75 % from 400 лв.
Campaign closed          Donor(s): 13

Donated so far: 34.83 % from 30000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 17

Donated so far: 23.51 % from 30000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 80

Donated so far: 27.50 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 17

Success
Donated so far: 100.00 % from 1600 лв.
Campaign closed          Donor(s): 15

Donated so far: 72.99 % from 2092 лв.
Campaign closed          Donor(s): 25

Success
Donated so far: 108.33 % from 300 лв.
Campaign closed          Donor(s): 6

Donated so far: 50.50 % from 4000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 18

Success
Donated so far: 101.43 % from 3500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 2

Success
Donated so far: 104.71 % from 1255.8 лв.
Campaign closed          Donor(s): 16

Donated so far: 70.24 % from 2500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 40

Donated so far: 15.26 % from 13248 лв.
Campaign closed          Donor(s): 27

Donated so far: 10.61 % from 9800 лв.
Campaign closed          Donor(s): 21

Donated so far: 54.60 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 23

Success
Donated so far: 100.00 % from 470 лв.
Campaign closed          Donor(s): 7

Success
Donated so far: 113.44 % from 4500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 85

Donated so far: 57.00 % from 1500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 6

Success
Donated so far: 100.00 % from 3680 лв.
Campaign closed          Donor(s): 52

Donated so far: 47.33 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 28

Платформата.бг © 2023. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта