Donated so far: 2.71 % from 11900 лв.

remaining: 53 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 0.00 % from 3840 лв.

remaining: 47 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 1.55 % from 5160 лв.

remaining: 16 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 11.11 % from 9000 лв.

remaining: 93 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 61.56 % from 11111 лв.

remaining: 15 day(s)          Donor(s): 21

Donated so far: 3.07 % from 7500 лв.

remaining: 47 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 0.50 % from 20000 лв.

remaining: 40 day(s)          Donor(s): 5

Donated so far: 21.25 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 24

Donated so far: 3.52 % from 3405 лв.

remaining: 17 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 0.00 % from 4500 лв.

remaining: 17 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 0.00 % from 15000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 0

Donated so far: 0.83 % from 3600 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Donated so far: 1.00 % from 5000 лв.

remaining: 125 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 7.27 % from 1100 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Donated so far: 7.03 % from 7967 лв.
Campaign closed          Donor(s): 4

Donated so far: 0.00 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 0

Donated so far: 62.55 % from 4000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 13

Donated so far: 1.79 % from 4000 лв.

remaining: 199 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 20.15 % from 2000 лв.

remaining: 199 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 56.23 % from 3000 лв.

remaining: 108 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 116.63 % from 80000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 39

Success
Donated so far: 191.18 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 41

Success
Donated so far: 100.00 % from 1600 лв.
Campaign closed          Donor(s): 7

Success
Donated so far: 100.94 % from 1700 лв.
Campaign closed          Donor(s): 11

Donated so far: 9.87 % from 15000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 4

Donated so far: 0.00 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 0

Donated so far: 2.78 % from 12600 лв.
Campaign closed          Donor(s): 4

Donated so far: 5.86 % from 3500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 2

Donated so far: 6.00 % from 5000 лв.

remaining: 199 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 2.05 % from 165000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 11

Donated so far: 0.29 % from 40000 лв.

remaining: 134 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 0.00 % from 9000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 0

Donated so far: 46.94 % from 4900 лв.
Campaign closed          Donor(s): 29

Donated so far: 36.12 % from 25000 лв.

remaining: 15 day(s)          Donor(s): 10

Donated so far: 13.16 % from 7560 лв.
Campaign closed          Donor(s): 6

Donated so far: 8.00 % from 60000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 24

Donated so far: 31.20 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 14

Donated so far: 68.19 % from 8000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 61

Success
Donated so far: 101.33 % from 2100 лв.
Campaign closed          Donor(s): 3

Donated so far: 46.18 % from 14000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 75

Donated so far: 32.76 % from 7500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 43

Donated so far: 0.00 % from 1500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 0

Donated so far: 60.87 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 11

Donated so far: 46.50 % from 10500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 58

Donated so far: 7.00 % from 17000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 18

Donated so far: 12.50 % from 4000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 6

Donated so far: 24.83 % from 6000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 7

Donated so far: 11.92 % from 1635.6 лв.
Campaign closed          Donor(s): 7

Donated so far: 6.50 % from 12000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 9

Donated so far: 78.33 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 16

Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта