Donated so far: 0.00 % from 7560 лв.

remaining: 87 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 40.00 % from 1000 лв.

remaining: 27 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 8.00 % from 60000 лв.

remaining: 58 day(s)          Donor(s): 24

Donated so far: 0.00 % from 5000 лв.

remaining: 85 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 0.00 % from 100000 лв.

remaining: 91 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 20.15 % from 2000 лв.

remaining: 85 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 1.10 % from 6500 лв.

remaining: 85 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 2.22 % from 9000 лв.

remaining: 89 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 26.20 % from 10000 лв.

remaining: 28 day(s)          Donor(s): 12

Donated so far: 12.86 % from 4900 лв.

remaining: 27 day(s)          Donor(s): 7

Donated so far: 68.19 % from 8000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 61

Success
Donated so far: 101.33 % from 2100 лв.
Campaign closed          Donor(s): 3

Donated so far: 46.18 % from 14000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 75

Donated so far: 32.76 % from 7500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 43

Donated so far: 0.00 % from 1500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 0

Donated so far: 60.87 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 11

Donated so far: 46.50 % from 10500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 59

Donated so far: 7.00 % from 17000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 18

Donated so far: 12.50 % from 4000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 6

Donated so far: 24.83 % from 6000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 7

Donated so far: 11.92 % from 1635.6 лв.
Campaign closed          Donor(s): 7

Donated so far: 6.50 % from 12000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 9

Donated so far: 0.14 % from 165000 лв.

remaining: 88 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 78.33 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 16

Donated so far: 69.39 % from 25000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 29

Donated so far: 0.45 % from 89000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 7

Success
Donated so far: 104.29 % from 3500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 29

Donated so far: 59.14 % from 3500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 18

Donated so far: 39.50 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 13

Donated so far: 13.81 % from 4200 лв.
Campaign closed          Donor(s): 5

Donated so far: 74.90 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 41

Success
Donated so far: 181.47 % from 30000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 29

Donated so far: 9.20 % from 15000 лв.

remaining: 89 day(s)          Donor(s): 2

Success
Donated so far: 118.91 % from 17000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 84

Success
Donated so far: 119.81 % from 5300 лв.
Campaign closed          Donor(s): 55

Success
Donated so far: 121.33 % from 1500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 23

Donated so far: 0.50 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Donated so far: 61.50 % from 15000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 76

Donated so far: 25.72 % from 3500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 8

Donated so far: 19.80 % from 6000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 6

Donated so far: 55.50 % from 2000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 20

Donated so far: 43.23 % from 6000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 53

Donated so far: 93.71 % from 22000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 82

Donated so far: 6.40 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 2

Donated so far: 92.82 % from 6000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 94

Donated so far: 61.17 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 22

Donated so far: 14.02 % from 50000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 36

Donated so far: 0.72 % from 9750 лв.
Campaign closed          Donor(s): 2

Donated so far: 5.78 % from 5160 лв.
Campaign closed          Donor(s): 4

Donated so far: 21.33 % from 1500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 8

Платформата.бг © 2023. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта