Donated so far: 5.13 % from 15000 лв.

remaining: 49 day(s)          Donor(s): 11

Donated so far: 19.01 % from 10000 лв.

remaining: 96 day(s)          Donor(s): 8

Donated so far: 2.40 % from 5000 лв.

remaining: 27 day(s)          Donor(s): 2

Success
Donated so far: 200.00 % from 250 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Donated so far: 12.05 % from 30000 лв.

remaining: 46 day(s)          Donor(s): 28

Success
Donated so far: 133.33 % from 300 лв.
Campaign closed          Donor(s): 9

Donated so far: 35.52 % from 100000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 43

Donated so far: 4.00 % from 10000 лв.

remaining: 96 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 91.50 % from 1000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 14

Donated so far: 33.50 % from 4000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 14

Donated so far: 9.99 % from 20000 лв.

remaining: 69 day(s)          Donor(s): 19

Success
Donated so far: 92.77 % from 6500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 54

Success
Donated so far: 103.64 % from 2500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 14

Donated so far: 2.58 % from 6000 лв.

remaining: 98 day(s)          Donor(s): 3

Success
Donated so far: 187.13 % from 100000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 2739

Donated so far: 0.40 % from 2500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Donated so far: 0.00 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 0

Donated so far: 0.50 % from 10000 лв.

remaining: 156 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 0.27 % from 15000 лв.

remaining: 138 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 8.17 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 5

Donated so far: 1.95 % from 33000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 18

Success
Donated so far: 100.00 % from 1000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 10

Donated so far: 0.00 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 0

Donated so far: 17.53 % from 15000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 19

Donated so far: 45.75 % from 4000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 14

Donated so far: 29.50 % from 6000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 11

Donated so far: 10.00 % from 4000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 4

Donated so far: 0.00 % from 7100 лв.
Campaign closed          Donor(s): 0

Donated so far: 6.80 % from 7500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 2

Donated so far: 60.74 % from 1350 лв.
Campaign closed          Donor(s): 4

Donated so far: 4.05 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 6

Success
Donated so far: 100.00 % from 3300 лв.
Campaign closed          Donor(s): 47

Donated so far: 75.50 % from 1000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 6

Donated so far: 9.44 % from 1800 лв.
Campaign closed          Donor(s): 3

Donated so far: 52.14 % from 3500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 18

Donated so far: 44.18 % from 25000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 54

Success
Donated so far: 100.00 % from 1300 лв.
Campaign closed          Donor(s): 11

Donated so far: 16.80 % from 2500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 8

Donated so far: 1.38 % from 8000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 2

Donated so far: 8.33 % from 6000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Donated so far: 1.00 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Donated so far: 7.00 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 6

Donated so far: 2.78 % from 3600 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Success
Donated so far: 262.86 % from 350 лв.
Campaign closed          Donor(s): 8

Donated so far: 0.00 % from 60000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 0

Donated so far: 0.00 % from 3600 лв.
Campaign closed          Donor(s): 0

Donated so far: 3.33 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Success
Donated so far: 100.03 % from 3500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 3

Donated so far: 1.00 % from 20000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 4

Donated so far: 0.00 % from 15000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 0

Платформата.бг © 2020. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта