Donated so far: 0.00 % from 5160 лв.

remaining: 51 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 0.00 % from 1100 лв.

remaining: 6 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 7.03 % from 7967 лв.

remaining: 96 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 0.00 % from 10000 лв.

remaining: 33 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 0.00 % from 4000 лв.

remaining: 90 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 1.79 % from 4000 лв.

remaining: 311 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 20.15 % from 2000 лв.

remaining: 311 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 7.78 % from 9000 лв.

remaining: 10 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 35.10 % from 3000 лв.

remaining: 219 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 116.63 % from 80000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 39

Success
Donated so far: 191.18 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 41

Success
Donated so far: 100.00 % from 1600 лв.
Campaign closed          Donor(s): 7

Success
Donated so far: 100.94 % from 1700 лв.
Campaign closed          Donor(s): 11

Donated so far: 9.87 % from 15000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 4

Donated so far: 0.00 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 0

Donated so far: 2.78 % from 12600 лв.
Campaign closed          Donor(s): 4

Donated so far: 5.86 % from 3500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 2

Donated so far: 6.00 % from 5000 лв.

remaining: 311 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 1.94 % from 165000 лв.

remaining: 66 day(s)          Donor(s): 10

Donated so far: 0.00 % from 40000 лв.

remaining: 245 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 0.00 % from 9000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 0

Donated so far: 46.94 % from 4900 лв.
Campaign closed          Donor(s): 29

Donated so far: 24.64 % from 25000 лв.

remaining: 126 day(s)          Donor(s): 10

Donated so far: 13.16 % from 7560 лв.
Campaign closed          Donor(s): 6

Donated so far: 8.00 % from 60000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 24

Donated so far: 31.20 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 14

Donated so far: 68.19 % from 8000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 61

Success
Donated so far: 101.33 % from 2100 лв.
Campaign closed          Donor(s): 3

Donated so far: 46.18 % from 14000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 75

Donated so far: 32.76 % from 7500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 43

Donated so far: 0.00 % from 1500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 0

Donated so far: 60.87 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 11

Donated so far: 46.50 % from 10500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 58

Donated so far: 7.00 % from 17000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 18

Donated so far: 12.50 % from 4000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 6

Donated so far: 24.83 % from 6000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 7

Donated so far: 11.92 % from 1635.6 лв.
Campaign closed          Donor(s): 7

Donated so far: 6.50 % from 12000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 9

Donated so far: 78.33 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 16

Donated so far: 69.39 % from 25000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 29

Donated so far: 0.45 % from 89000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 7

Success
Donated so far: 104.29 % from 3500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 29

Donated so far: 59.14 % from 3500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 18

Donated so far: 39.50 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 13

Donated so far: 13.81 % from 4200 лв.
Campaign closed          Donor(s): 5

Donated so far: 74.90 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 41

Success
Donated so far: 181.47 % from 30000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 29

Success
Donated so far: 118.91 % from 17000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 84

Success
Donated so far: 119.81 % from 5300 лв.
Campaign closed          Donor(s): 55

Success
Donated so far: 121.33 % from 1500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 23

Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта