Donated so far: 8.16 % from 19000 лв.

remaining: 93 day(s)          Donor(s): 10

Donated so far: 2.86 % from 7000 лв.

remaining: 93 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 36.03 % from 3000 лв.

remaining: 1 day(s)          Donor(s): 11

Donated so far: 33.43 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 22

Success
Donated so far: 446.95 % from 8000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 375

Donated so far: 8.40 % from 2500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 2

Donated so far: 34.83 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 11

Donated so far: 9.04 % from 5860 лв.
Campaign closed          Donor(s): 9

Donated so far: 33.25 % from 10000 лв.

remaining: 182 day(s)          Donor(s): 11

Donated so far: 4.87 % from 15000 лв.

remaining: 88 day(s)          Donor(s): 13

Donated so far: 28.66 % from 40000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 108

Donated so far: 27.20 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 17

Donated so far: 1.55 % from 20000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 6

Donated so far: 11.34 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 10

Donated so far: 54.88 % from 4000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 37

Donated so far: 54.53 % from 1500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 12

Donated so far: 9.33 % from 1500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 2

Donated so far: 13.40 % from 92000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 168

Success
Donated so far: 114.23 % from 35000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 175

Success
Donated so far: 102.63 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 24

Donated so far: 25.40 % from 35000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 26

Donated so far: 26.75 % from 2000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 4

Donated so far: 65.28 % from 30000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 273

Donated so far: 71.43 % from 9600 лв.
Campaign closed          Donor(s): 40

Donated so far: 41.67 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 13

Donated so far: 69.25 % from 4000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 13

Success
Donated so far: 101.35 % from 1000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 15

Donated so far: 6.16 % from 3700 лв.
Campaign closed          Donor(s): 3

Success
Donated so far: 111.62 % from 10580 лв.
Campaign closed          Donor(s): 175

Donated so far: 13.58 % from 3600 лв.
Campaign closed          Donor(s): 8

Donated so far: 0.00 % from 4000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 0

Donated so far: 36.33 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 25

Donated so far: 15.68 % from 4000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 14

Donated so far: 76.52 % from 37500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 36

Success
Donated so far: 100.00 % from 1500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 21

Donated so far: 100.00 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 76

Donated so far: 25.19 % from 5400 лв.
Campaign closed          Donor(s): 11

Donated so far: 8.75 % from 4000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 3

Donated so far: 27.33 % from 1500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 6

Success
Donated so far: 112.13 % from 8900 лв.
Campaign closed          Donor(s): 13

Donated so far: 46.67 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 9

Success
Donated so far: 124.60 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 36

Success
Donated so far: 113.36 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 19

Donated so far: 57.74 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 23

Donated so far: 58.69 % from 4500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 27

Donated so far: 60.34 % from 30000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 75

Donated so far: 79.51 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 104

Success
Donated so far: 102.35 % from 17000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 102

Donated so far: 14.59 % from 11650 лв.
Campaign closed          Donor(s): 13

Success
Donated so far: 123.00 % from 6000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 33

Платформата.бг © 2023. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта