Donated so far: 89.75 % from 1000 лв.

remaining: 5 day(s)          Donor(s): 14

Donated so far: 12.00 % from 40000 лв.

remaining: 95 day(s)          Donor(s): 56

Donated so far: 44.86 % from 30000 лв.

remaining: 105 day(s)          Donor(s): 205

Donated so far: 6.16 % from 3700 лв.
Campaign closed          Donor(s): 3

Success
Donated so far: 111.62 % from 10580 лв.
Campaign closed          Donor(s): 175

Donated so far: 1.40 % from 40000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 5

Donated so far: 13.58 % from 3600 лв.
Campaign closed          Donor(s): 8

Donated so far: 0.00 % from 4000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 0

Donated so far: 36.33 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 25

Donated so far: 15.68 % from 4000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 14

Donated so far: 76.52 % from 37500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 36

Success
Donated so far: 100.00 % from 1500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 21

Donated so far: 82.61 % from 10000 лв.

remaining: 96 day(s)          Donor(s): 68

Donated so far: 25.19 % from 5400 лв.
Campaign closed          Donor(s): 11

Donated so far: 7.50 % from 4000 лв.

remaining: 96 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 27.33 % from 1500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 6

Success
Donated so far: 112.13 % from 8900 лв.
Campaign closed          Donor(s): 13

Donated so far: 46.67 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 9

Success
Donated so far: 124.60 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 36

Success
Donated so far: 113.36 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 19

Donated so far: 57.74 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 23

Donated so far: 6.14 % from 70000 лв.

remaining: 95 day(s)          Donor(s): 52

Donated so far: 53.05 % from 15000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 54

Donated so far: 58.69 % from 4500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 27

Donated so far: 60.34 % from 30000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 75

Donated so far: 79.51 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 104

Donated so far: 14.59 % from 11650 лв.
Campaign closed          Donor(s): 13

Success
Donated so far: 123.00 % from 6000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 33

Success
Donated so far: 103.61 % from 15950 лв.
Campaign closed          Donor(s): 206

Donated so far: 76.83 % from 18000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 55

Donated so far: 11.00 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 9

Donated so far: 4.85 % from 100000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 5

Donated so far: 0.00 % from 18000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 0

Donated so far: 72.56 % from 5500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 60

Donated so far: 0.00 % from 4800 лв.
Campaign closed          Donor(s): 0

Donated so far: 0.50 % from 2000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Donated so far: 5.90 % from 4746 лв.
Campaign closed          Donor(s): 5

Donated so far: 58.45 % from 100000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 192

Donated so far: 10.27 % from 7000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 20

Success
Donated so far: 102.00 % from 6800 лв.
Campaign closed          Donor(s): 23

Donated so far: 56.40 % from 25000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 5

Donated so far: 87.81 % from 42000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 8

Success
Donated so far: 100.50 % from 6000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 63

Donated so far: 54.18 % from 50000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 32

Success
Donated so far: 103.07 % from 15000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 68

Success
Donated so far: 111.67 % from 300000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1351

Donated so far: 26.44 % from 10900 лв.
Campaign closed          Donor(s): 42

Donated so far: 0.00 % from 17000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 0

Donated so far: 46.03 % from 4800 лв.
Campaign closed          Donor(s): 30

Success
Donated so far: 114.23 % from 35000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 175

Платформата.бг © 2021. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта