Donated so far: 78.46 % from 4400 лв.

remaining: 3 day(s)          Donor(s): 43

Donated so far: 60.66 % from 7000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 28

Donated so far: 69.30 % from 6000 лв.

remaining: 14 day(s)          Donor(s): 11

Donated so far: 73.17 % from 6000 лв.

remaining: 36 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 100.83 % from 4200 лв.

remaining: 5 day(s)          Donor(s): 16

Success
Donated so far: 109.60 % from 500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 14

Success
Donated so far: 105.50 % from 2000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 23

Donated so far: 84.48 % from 2900 лв.
Campaign closed          Donor(s): 18

Success
Donated so far: 153.00 % from 2500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 18

Success
Donated so far: 100.00 % from 1092 лв.
Campaign closed          Donor(s): 14

Donated so far: 49.07 % from 4500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 40

Donated so far: 34.00 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 13

Donated so far: 7.70 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 8

Donated so far: 0.00 % from 2000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 0

Donated so far: 68.20 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 10

Success
Donated so far: 115.71 % from 700 лв.
Campaign closed          Donor(s): 8

Donated so far: 3.33 % from 1200 лв.
Campaign closed          Donor(s): 2

Success
Donated so far: 120.00 % from 300 лв.
Campaign closed          Donor(s): 4

Success
Donated so far: 129.75 % from 4000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 66

Success
Donated so far: 127.50 % from 400 лв.
Campaign closed          Donor(s): 5

Donated so far: 3.67 % from 6000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 7

Donated so far: 44.00 % from 1000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 10

Donated so far: 52.50 % from 400 лв.
Campaign closed          Donor(s): 5

Success
Donated so far: 302.00 % from 200 лв.
Campaign closed          Donor(s): 13

Donated so far: 14.70 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 21

Donated so far: 18.34 % from 3500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 23

Donated so far: 0.00 % from 30000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 0

Success
Donated so far: 104.75 % from 2000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 6

Donated so far: 42.00 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 11

Donated so far: 13.33 % from 600 лв.
Campaign closed          Donor(s): 4

Donated so far: 0.00 % from 100 лв.
Campaign closed          Donor(s): 0

Donated so far: 36.20 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 15

Donated so far: 22.95 % from 915 лв.
Campaign closed          Donor(s): 8

Donated so far: 0.00 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 0

Donated so far: 3.13 % from 800 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Donated so far: 18.45 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 26

Donated so far: 0.00 % from 1000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 0

Donated so far: 0.00 % from 1000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 0

Donated so far: 12.00 % from 1000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 3

Donated so far: 15.30 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 17

Success
Donated so far: 135.00 % from 200 лв.
Campaign closed          Donor(s): 3

Success
Donated so far: 115.00 % from 400 лв.
Campaign closed          Donor(s): 10

Donated so far: 1.17 % from 6000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 2

Donated so far: 56.05 % from 4050 лв.
Campaign closed          Donor(s): 5

Donated so far: 23.72 % from 2900 лв.
Campaign closed          Donor(s): 6

Платформата.бг © 2021. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта