Donated so far: 66.62 % from 3400 лв.

remaining: 51 day(s)          Donor(s): 49

Donated so far: 8.00 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 3

Donated so far: 23.50 % from 2000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 3

Donated so far: 6.21 % from 10000 лв.

remaining: 206 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 34.79 % from 12360 лв.
Campaign closed          Donor(s): 9

Donated so far: 2.00 % from 15000 лв.

remaining: 6 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 13.77 % from 6500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 10

Donated so far: 8.17 % from 6000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 5

Donated so far: 6.10 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 5

Donated so far: 2.93 % from 15000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 4

Donated so far: 16.50 % from 2000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 4

Donated so far: 100.00 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 5

Donated so far: 75.09 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 71

Donated so far: 89.85 % from 3211 лв.
Campaign closed          Donor(s): 28

Donated so far: 350.00 % from 1000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 3

Donated so far: 40.00 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Donated so far: 118.20 % from 5000 лв.

remaining: 189 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 0.00 % from 1500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 0

Donated so far: 59.20 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 9

Success
Donated so far: 100.60 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 14

Donated so far: 3.75 % from 4000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 4

Donated so far: 30.70 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 4

Donated so far: 4.08 % from 6000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 4

Donated so far: 1.04 % from 9640 лв.
Campaign closed          Donor(s): 2

Donated so far: 32.71 % from 4800 лв.
Campaign closed          Donor(s): 9

Donated so far: 13.54 % from 20000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 28

Donated so far: 38.52 % from 40000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 3

Success
Donated so far: 224.85 % from 2000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 8

Donated so far: 55.20 % from 100000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 473

Donated so far: 76.67 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 13

Donated so far: 71.62 % from 3700 лв.
Campaign closed          Donor(s): 27

Donated so far: 9.48 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 6

Donated so far: 51.46 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 7

Success
Donated so far: 101.94 % from 3500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 25

Donated so far: 77.98 % from 70000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 79

Donated so far: 13.67 % from 1500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 5

Success
Donated so far: 101.00 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 13

Success
Donated so far: 100.00 % from 2650 лв.
Campaign closed          Donor(s): 5

Donated so far: 71.99 % from 3720 лв.
Campaign closed          Donor(s): 12

Success
Donated so far: 100.00 % from 3500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 9

Success
Donated so far: 100.00 % from 4000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 13

Success
Donated so far: 100.00 % from 4000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 16

Donated so far: 25.06 % from 20000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 26

Donated so far: 38.76 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 64

Success
Donated so far: 105.06 % from 1600 лв.
Campaign closed          Donor(s): 34

Success
Donated so far: 161.37 % from 6300 лв.
Campaign closed          Donor(s): 42

Success
Donated so far: 127.99 % from 2500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 61

Donated so far: 55.80 % from 20000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 64

Donated so far: 3.72 % from 15000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 4

Success
Donated so far: 109.94 % from 1700 лв.
Campaign closed          Donor(s): 37

Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта