Donated so far: 21.52 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 9

Donated so far: 0.69 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 4

Donated so far: 4.40 % from 25000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 14

Donated so far: 0.00 % from 2000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 0

Donated so far: 43.97 % from 30000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 117

Donated so far: 64.85 % from 15000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 71

Donated so far: 53.89 % from 9500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 35

Success
Donated so far: 117.05 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 166

Donated so far: 1.77 % from 30000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 2

Donated so far: 2.04 % from 11300 лв.
Campaign closed          Donor(s): 6

Donated so far: 0.18 % from 22400 лв.
Campaign closed          Donor(s): 3

Success
Donated so far: 108.73 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 100

Donated so far: 10.30 % from 1650 лв.
Campaign closed          Donor(s): 3

Donated so far: 0.27 % from 84250 лв.
Campaign closed          Donor(s): 9

Donated so far: 77.67 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 12

Donated so far: 0.74 % from 55000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 8

Donated so far: 97.20 % from 230000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 89

Donated so far: 0.00 % from 1000000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Donated so far: 66.70 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 13

Платформата.бг © 2021. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта