Donated so far: 0.00 % from 6000 лв.

remaining: 44 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 19.50 % from 20000 лв.

remaining: 72 day(s)          Donor(s): 37

Donated so far: 4.50 % from 12000 лв.

remaining: 31 day(s)          Donor(s): 10

Donated so far: 25.24 % from 4500 лв.

remaining: 31 day(s)          Donor(s): 5

Donated so far: 0.00 % from 4000 лв.

remaining: 62 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 2.00 % from 5000 лв.

remaining: 17 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 5.50 % from 1635.6 лв.

remaining: 10 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 81.83 % from 2400 лв.

remaining: 30 day(s)          Donor(s): 11

Donated so far: 1.76 % from 36000 лв.

remaining: 146 day(s)          Donor(s): 11

Donated so far: 1.00 % from 10000 лв.

remaining: 60 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 0.10 % from 20000 лв.

remaining: 84 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 0.00 % from 10000 лв.

remaining: 365 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 0.80 % from 10000 лв.

remaining: 28 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 0.00 % from 6000 лв.

remaining: 30 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 1.14 % from 11200 лв.

remaining: 262 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 30.70 % from 10000 лв.

remaining: 5 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 1.05 % from 15000 лв.

remaining: 271 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 4.08 % from 6000 лв.

remaining: 7 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 1.04 % from 9640 лв.

remaining: 30 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 20.77 % from 3000 лв.

remaining: 5 day(s)          Donor(s): 5

Donated so far: 25.98 % from 9000 лв.

remaining: 4 day(s)          Donor(s): 5

Donated so far: 30.63 % from 4800 лв.

remaining: 4 day(s)          Donor(s): 8

Donated so far: 0.00 % from 15000 лв.

remaining: 30 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 17.66 % from 3500 лв.

remaining: 6 day(s)          Donor(s): 5

Donated so far: 3.75 % from 4000 лв.

remaining: 6 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 1.83 % from 12000 лв.

remaining: 29 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 0.13 % from 165000 лв.

remaining: 275 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 13.70 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 14

Donated so far: 60.00 % from 90000 лв.

remaining: 6 day(s)          Donor(s): 312

Donated so far: 101.00 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 35

Donated so far: 16.18 % from 25000 лв.

remaining: 274 day(s)          Donor(s): 13

Donated so far: 20.13 % from 15000 лв.

remaining: 1 day(s)          Donor(s): 13

Donated so far: 5.11 % from 20000 лв.

remaining: 304 day(s)          Donor(s): 13

Donated so far: 2.21 % from 10000 лв.

remaining: 316 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 17.29 % from 4000 лв.

remaining: 26 day(s)          Donor(s): 9

Donated so far: 38.52 % from 40000 лв.

remaining: 61 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 5.00 % from 5000 лв.

remaining: 275 day(s)          Donor(s): 5

Donated so far: 224.85 % from 2000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 8

Donated so far: 28.66 % from 40000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 108

Success
Donated so far: 100.47 % from 15000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 76

Donated so far: 48.90 % from 4744 лв.
Campaign closed          Donor(s): 16

Donated so far: 78.33 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 16

Donated so far: 5.85 % from 31000 лв.

remaining: 88 day(s)          Donor(s): 14

Donated so far: 36.21 % from 7000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 28

Donated so far: 9.29 % from 20000 лв.

remaining: 276 day(s)          Donor(s): 7

Donated so far: 4.43 % from 4650 лв.
Campaign closed          Donor(s): 7

Donated so far: 1.37 % from 25000 лв.

remaining: 121 day(s)          Donor(s): 5

Success
Donated so far: 103.98 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 64

Donated so far: 11.43 % from 30000 лв.

remaining: 33 day(s)          Donor(s): 51

Donated so far: 4.38 % from 10000 лв.

remaining: 277 day(s)          Donor(s): 5

Платформата.бг © 2023. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта