Success
Donated so far: 147.89 % from 2460 лв.
Campaign closed          Donor(s): 19

Success
Donated so far: 102.00 % from 4500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 23

Success
Donated so far: 106.45 % from 2790 лв.
Campaign closed          Donor(s): 14

Success
Donated so far: 106.35 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 65

Success
Donated so far: 100.00 % from 500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Success
Donated so far: 144.67 % from 750 лв.
Campaign closed          Donor(s): 13

Success
Donated so far: 100.94 % from 1600 лв.
Campaign closed          Donor(s): 9

Success
Donated so far: 131.04 % from 1500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 21

Success
Donated so far: 100.00 % from 800 лв.
Campaign closed          Donor(s): 3

Success
Donated so far: 100.00 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 8

Success
Donated so far: 114.23 % from 35000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 175

Success
Donated so far: 101.00 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 13

Success
Donated so far: 100.00 % from 2650 лв.
Campaign closed          Donor(s): 5

Success
Donated so far: 100.00 % from 3500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 9

Success
Donated so far: 100.00 % from 4000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 13

Success
Donated so far: 100.00 % from 4000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 16

Success
Donated so far: 148.20 % from 20000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 28

Success
Donated so far: 446.95 % from 8000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 375

Success
Donated so far: 101.49 % from 150000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 584

Success
Donated so far: 119.00 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 26

Success
Donated so far: 108.83 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 21

Success
Donated so far: 100.75 % from 400 лв.
Campaign closed          Donor(s): 13

Success
Donated so far: 101.11 % from 2700 лв.
Campaign closed          Donor(s): 29

Success
Donated so far: 101.14 % from 7000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 62

Success
Donated so far: 125.66 % from 25000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 35

Success
Donated so far: 100.50 % from 1000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 15

Success
Donated so far: 106.50 % from 2000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 42

Success
Donated so far: 208.45 % from 1500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 46

Success
Donated so far: 114.95 % from 2000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 52

Success
Donated so far: 105.06 % from 1600 лв.
Campaign closed          Donor(s): 34

Success
Donated so far: 254.00 % from 1500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 20

Success
Donated so far: 140.00 % from 1500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 19

Success
Donated so far: 140.67 % from 1500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 32

Success
Donated so far: 121.33 % from 1500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 23

Success
Donated so far: 135.00 % from 1500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 29

Success
Donated so far: 147.33 % from 1500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 23

Success
Donated so far: 161.37 % from 6300 лв.
Campaign closed          Donor(s): 42

Success
Donated so far: 127.99 % from 2500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 61

Success
Donated so far: 100.40 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 61

Success
Donated so far: 118.75 % from 3200 лв.
Campaign closed          Donor(s): 16

Success
Donated so far: 150.32 % from 5700 лв.
Campaign closed          Donor(s): 29

Success
Donated so far: 101.70 % from 4300 лв.
Campaign closed          Donor(s): 60

Success
Donated so far: 100.00 % from 1600 лв.
Campaign closed          Donor(s): 15

Success
Donated so far: 101.37 % from 4400 лв.
Campaign closed          Donor(s): 62

Success
Donated so far: 101.35 % from 1000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 15

Success
Donated so far: 110.94 % from 640 лв.
Campaign closed          Donor(s): 18

Success
Donated so far: 108.33 % from 300 лв.
Campaign closed          Donor(s): 6

Success
Donated so far: 100.00 % from 945 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Success
Donated so far: 103.20 % from 5500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 15

Success
Donated so far: 100.00 % from 6000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 4

Платформата.бг © 2022. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта