Success
Donated so far: 76.83 % from 18000 лв.

remaining: 2 day(s)          Donor(s): 55

Success
Donated so far: 100.27 % from 9500 лв.

remaining: 1 day(s)          Donor(s): 116

Success
Donated so far: 112.37 % from 7000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 88

Success
Donated so far: 194.90 % from 1000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 48

Success
Donated so far: 100.59 % from 1525 лв.

remaining: 3 day(s)          Donor(s): 48

Success
Donated so far: 200.00 % from 250 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Success
Donated so far: 103.33 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 10

Success
Donated so far: 133.33 % from 300 лв.
Campaign closed          Donor(s): 9

Success
Donated so far: 100.33 % from 1835 лв.
Campaign closed          Donor(s): 55

Success
Donated so far: 100.00 % from 300 лв.
Campaign closed          Donor(s): 2

Success
Donated so far: 103.00 % from 4000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 25

Success
Donated so far: 117.05 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 166

Success
Donated so far: 108.33 % from 1500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 31

Success
Donated so far: 92.77 % from 6500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 54

Success
Donated so far: 101.75 % from 4000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 44

Success
Donated so far: 58.25 % from 100000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 191

Success
Donated so far: 102.00 % from 6800 лв.
Campaign closed          Donor(s): 23

Success
Donated so far: 103.64 % from 2500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 14

Success
Donated so far: 120.08 % from 6600 лв.
Campaign closed          Donor(s): 87

Success
Donated so far: 103.88 % from 3300 лв.
Campaign closed          Donor(s): 39

Success
Donated so far: 187.13 % from 100000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 2739

Success
Donated so far: 100.50 % from 6000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 63

Success
Donated so far: 100.00 % from 1500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 3

Success
Donated so far: 111.67 % from 300000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1351

Success
Donated so far: 108.73 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 100

Success
Donated so far: 100.00 % from 2200 лв.
Campaign closed          Donor(s): 33

Success
Donated so far: 110.64 % from 1250 лв.
Campaign closed          Donor(s): 19

Success
Donated so far: 103.38 % from 4870 лв.
Campaign closed          Donor(s): 85

Success
Donated so far: 114.23 % from 35000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 175

Success
Donated so far: 100.00 % from 535 лв.
Campaign closed          Donor(s): 14

Success
Donated so far: 124.90 % from 10320 лв.
Campaign closed          Donor(s): 59

Success
Donated so far: 110.29 % from 20000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 76

Success
Donated so far: 100.00 % from 1000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 10

Success
Donated so far: 100.00 % from 2000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Success
Donated so far: 100.00 % from 4800 лв.
Campaign closed          Donor(s): 55

Success
Donated so far: 100.00 % from 3300 лв.
Campaign closed          Donor(s): 47

Success
Donated so far: 105.00 % from 10600 лв.
Campaign closed          Donor(s): 112

Success
Donated so far: 100.00 % from 2000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Success
Donated so far: 100.00 % from 1300 лв.
Campaign closed          Donor(s): 11

Success
Donated so far: 262.86 % from 350 лв.
Campaign closed          Donor(s): 8

Success
Donated so far: 100.03 % from 3500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 3

Success
Donated so far: 101.00 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 37

Success
Donated so far: 100.65 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 58

Success
Donated so far: 100.00 % from 700 лв.
Campaign closed          Donor(s): 12

Success
Donated so far: 110.48 % from 12000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 149

Success
Donated so far: 120.00 % from 300 лв.
Campaign closed          Donor(s): 4

Success
Donated so far: 107.33 % from 4500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 59

Success
Donated so far: 100.62 % from 325 лв.
Campaign closed          Donor(s): 12

Success
Donated so far: 129.75 % from 4000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 66

Success
Donated so far: 127.50 % from 400 лв.
Campaign closed          Donor(s): 5

Платформата.бг © 2020. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта