Donated so far: 0.00 % from 15000 лв.

remaining: 94 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 1.58 % from 50000 лв.

remaining: 27 day(s)          Donor(s): 5

Donated so far: 3.78 % from 5500 лв.

remaining: 19 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 5.67 % from 3000 лв.

remaining: 98 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 36.67 % from 300 лв.

remaining: 18 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 4.00 % from 750 лв.

remaining: 35 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 0.00 % from 4000 лв.

remaining: 89 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 3.05 % from 15000 лв.

remaining: 98 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 78.46 % from 4400 лв.

remaining: 4 day(s)          Donor(s): 43

Donated so far: 0.00 % from 10000 лв.

remaining: 106 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 89.75 % from 1000 лв.

remaining: 6 day(s)          Donor(s): 14

Donated so far: 11.47 % from 35000 лв.

remaining: 128 day(s)          Donor(s): 21

Donated so far: 2.86 % from 36000 лв.

remaining: 97 day(s)          Donor(s): 14

Donated so far: 6.28 % from 10000 лв.

remaining: 37 day(s)          Donor(s): 6

Donated so far: 69.30 % from 6000 лв.

remaining: 15 day(s)          Donor(s): 11

Donated so far: 89.73 % from 5500 лв.

remaining: 37 day(s)          Donor(s): 8

Donated so far: 73.17 % from 6000 лв.

remaining: 37 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 39.93 % from 25000 лв.

remaining: 66 day(s)          Donor(s): 24

Donated so far: 6.54 % from 2600 лв.

remaining: 52 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 13.86 % from 7000 лв.

remaining: 93 day(s)          Donor(s): 24

Donated so far: 11.67 % from 55000 лв.

remaining: 4 day(s)          Donor(s): 67

Donated so far: 21.60 % from 10000 лв.

remaining: 98 day(s)          Donor(s): 22

Donated so far: 33.75 % from 2000 лв.

remaining: 5 day(s)          Donor(s): 16

Donated so far: 12.00 % from 40000 лв.

remaining: 96 day(s)          Donor(s): 56

Donated so far: 7.70 % from 5000 лв.

remaining: 26 day(s)          Donor(s): 8

Donated so far: 2.27 % from 15000 лв.

remaining: 125 day(s)          Donor(s): 6

Donated so far: 1.83 % from 30000 лв.

remaining: 6 day(s)          Donor(s): 6

Donated so far: 100.83 % from 4200 лв.

remaining: 6 day(s)          Donor(s): 16

Donated so far: 34.60 % from 5000 лв.

remaining: 95 day(s)          Donor(s): 22

Donated so far: 60.24 % from 10800 лв.

remaining: 97 day(s)          Donor(s): 31

Donated so far: 7.75 % from 7940 лв.

remaining: 3 day(s)          Donor(s): 10

Donated so far: 44.86 % from 30000 лв.

remaining: 106 day(s)          Donor(s): 205

Donated so far: 1.08 % from 30000 лв.

remaining: 97 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 23.16 % from 5000 лв.

remaining: 95 day(s)          Donor(s): 7

Donated so far: 21.37 % from 3000 лв.

remaining: 97 day(s)          Donor(s): 9

Donated so far: 16.83 % from 3000 лв.

remaining: 95 day(s)          Donor(s): 9

Donated so far: 90.93 % from 4000 лв.

remaining: 98 day(s)          Donor(s): 75

Donated so far: 82.61 % from 10000 лв.

remaining: 97 day(s)          Donor(s): 68

Donated so far: 7.00 % from 2000 лв.

remaining: 88 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 7.50 % from 4000 лв.

remaining: 97 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 79.19 % from 150000 лв.

remaining: 26 day(s)          Donor(s): 553

Donated so far: 4.00 % from 24000 лв.

remaining: 114 day(s)          Donor(s): 24

Donated so far: 6.14 % from 70000 лв.

remaining: 96 day(s)          Donor(s): 52

Платформата.бг © 2021. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта