Donated so far: 2.71 % from 11900 лв.

remaining: 54 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 56.29 % from 10000 лв.

remaining: 22 day(s)          Donor(s): 9

Donated so far: 0.00 % from 4500 лв.

remaining: 98 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 23.34 % from 4700 лв.

remaining: 26 day(s)          Donor(s): 14

Donated so far: 0.00 % from 3840 лв.

remaining: 48 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 10.61 % from 6600 лв.

remaining: 79 day(s)          Donor(s): 6

Donated so far: 54.00 % from 5000 лв.

remaining: 17 day(s)          Donor(s): 13

Donated so far: 1.55 % from 5160 лв.

remaining: 17 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 11.11 % from 9000 лв.

remaining: 94 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 10.52 % from 4800 лв.

remaining: 79 day(s)          Donor(s): 5

Donated so far: 18.79 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 8

Donated so far: 6.25 % from 8000 лв.

remaining: 201 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 41.43 % from 30000 лв.

remaining: 79 day(s)          Donor(s): 76

Donated so far: 61.56 % from 11111 лв.

remaining: 16 day(s)          Donor(s): 21

Donated so far: 3.07 % from 7500 лв.

remaining: 48 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 0.00 % from 100000 лв.

remaining: 108 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 1.10 % from 20000 лв.

remaining: 44 day(s)          Donor(s): 5

Donated so far: 11.40 % from 5000 лв.

remaining: 16 day(s)          Donor(s): 6

Donated so far: 0.50 % from 20000 лв.

remaining: 41 day(s)          Donor(s): 5

Donated so far: 21.25 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 24

Donated so far: 0.29 % from 7000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Donated so far: 0.65 % from 69000 лв.

remaining: 108 day(s)          Donor(s): 5

Donated so far: 9.09 % from 15162 лв.

remaining: 61 day(s)          Donor(s): 5

Donated so far: 5.83 % from 6000 лв.

remaining: 169 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 3.52 % from 3405 лв.

remaining: 18 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 0.00 % from 4500 лв.

remaining: 18 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 74.96 % from 3850 лв.
Campaign closed          Donor(s): 34

Donated so far: 8.00 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 3

Donated so far: 23.50 % from 2000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 3

Donated so far: 0.30 % from 20000 лв.

remaining: 231 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 51.74 % from 4600 лв.

remaining: 16 day(s)          Donor(s): 24

Donated so far: 24.60 % from 10000 лв.

remaining: 47 day(s)          Donor(s): 14

Donated so far: 14.29 % from 3500 лв.

remaining: 17 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 21.14 % from 3500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 11

Donated so far: 3.17 % from 18000 лв.

remaining: 82 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 97.00 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 62

Donated so far: 6.21 % from 10000 лв.

remaining: 217 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 59.59 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 20

Donated so far: 2.14 % from 7000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 3

Donated so far: 6.20 % from 63000 лв.

remaining: 107 day(s)          Donor(s): 9

Donated so far: 34.79 % from 12360 лв.
Campaign closed          Donor(s): 9

Donated so far: 5.17 % from 5994 лв.
Campaign closed          Donor(s): 10

Donated so far: 0.00 % from 3000 лв.

remaining: 205 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 2.00 % from 15000 лв.

remaining: 17 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 0.00 % from 15000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 0

Donated so far: 0.83 % from 3600 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Donated so far: 41.67 % from 600 лв.
Campaign closed          Donor(s): 3

Donated so far: 11.44 % from 90000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 111

Donated so far: 7.25 % from 4900 лв.
Campaign closed          Donor(s): 9

Donated so far: 25.34 % from 46586 лв.

remaining: 93 day(s)          Donor(s): 27

Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта