Donated so far: 38.76 % from 10000 лв.

remaining: 1 day(s)          Donor(s): 64

Donated so far: 21.39 % from 1800 лв.

remaining: 2 day(s)          Donor(s): 10

Donated so far: 96.67 % from 6000 лв.

remaining: 2 day(s)          Donor(s): 52

Donated so far: 0.00 % from 10000 лв.

remaining: 217 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 13.25 % from 4000 лв.

remaining: 12 day(s)          Donor(s): 6

Donated so far: 73.61 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 86

Donated so far: 18.20 % from 4000 лв.

remaining: 35 day(s)          Donor(s): 13

Donated so far: 1.28 % from 7800 лв.

remaining: 2 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 5.50 % from 5000 лв.

remaining: 3 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 10.00 % from 1000 лв.

remaining: 3 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 5.73 % from 15000 лв.

remaining: 31 day(s)          Donor(s): 10

Donated so far: 2.04 % from 11300 лв.

remaining: 4 day(s)          Donor(s): 6

Donated so far: 4.25 % from 10000 лв.

remaining: 4 day(s)          Donor(s): 11

Donated so far: 88.30 % from 10000 лв.

remaining: 6 day(s)          Donor(s): 134

Donated so far: 57.75 % from 100000 лв.

remaining: 33 day(s)          Donor(s): 190

Donated so far: 56.40 % from 25000 лв.

remaining: 1 day(s)          Donor(s): 5

Donated so far: 10.50 % from 10000 лв.

remaining: 62 day(s)          Donor(s): 10

Donated so far: 16.63 % from 9500 лв.

remaining: 36 day(s)          Donor(s): 20

Donated so far: 0.18 % from 22400 лв.
Campaign closed          Donor(s): 3

Donated so far: 46.56 % from 8570 лв.

remaining: 32 day(s)          Donor(s): 84

Donated so far: 2.50 % from 6000 лв.

remaining: 217 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 9.45 % from 11000 лв.

remaining: 2 day(s)          Donor(s): 9

Donated so far: 54.18 % from 50000 лв.

remaining: 3 day(s)          Donor(s): 32

Donated so far: 12.60 % from 5000 лв.

remaining: 7 day(s)          Donor(s): 5

Donated so far: 103.07 % from 15000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 68

Donated so far: 75.50 % from 4000 лв.

remaining: 9 day(s)          Donor(s): 10

Donated so far: 10.30 % from 1650 лв.
Campaign closed          Donor(s): 3

Donated so far: 77.67 % from 3000 лв.

remaining: 1 day(s)          Donor(s): 12

Donated so far: 22.58 % from 4220 лв.

remaining: 79 day(s)          Donor(s): 24

Donated so far: 0.74 % from 55000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 8

Donated so far: 52.30 % from 10000 лв.

remaining: 3 day(s)          Donor(s): 75

Donated so far: 0.42 % from 313337 лв.

remaining: 216 day(s)          Donor(s): 22

Donated so far: 0.40 % from 2500 лв.

remaining: 54 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 0.00 % from 5000 лв.

remaining: 1 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 0.50 % from 10000 лв.

remaining: 275 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 55.56 % from 1800 лв.

remaining: 3 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 8.02 % from 10000 лв.

remaining: 216 day(s)          Donor(s): 8

Donated so far: 0.00 % from 4746 лв.

remaining: 3 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 13.10 % from 5000 лв.

remaining: 3 day(s)          Donor(s): 7

Donated so far: 29.75 % from 4000 лв.

remaining: 3 day(s)          Donor(s): 13

Donated so far: 1.64 % from 20000 лв.

remaining: 12 day(s)          Donor(s): 7

Donated so far: 46.03 % from 4800 лв.

remaining: 34 day(s)          Donor(s): 30

Donated so far: 0.07 % from 15000 лв.

remaining: 257 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 4.17 % from 3000 лв.

remaining: 5 day(s)          Donor(s): 6

Donated so far: 13.27 % from 46000 лв.

remaining: 28 day(s)          Donor(s): 138

Donated so far: 1.89 % from 33000 лв.

remaining: 33 day(s)          Donor(s): 17

Donated so far: 8.43 % from 7000 лв.

remaining: 34 day(s)          Donor(s): 12

Donated so far: 0.00 % from 10600 лв.

remaining: 49 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 4.84 % from 6200 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Donated so far: 17.53 % from 15000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 19

Платформата.бг © 2020. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта