Donated so far: 12.20 % from 10000 лв.

remaining: 134 day(s)          Donor(s): 5

Donated so far: 18.22 % from 18000 лв.

remaining: 47 day(s)          Donor(s): 49

Donated so far: 0.00 % from 25000 лв.

remaining: 57 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 2.50 % from 2000 лв.

remaining: 33 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 1.68 % from 67000 лв.

remaining: 42 day(s)          Donor(s): 20

Donated so far: 8.20 % from 10000 лв.

remaining: 32 day(s)          Donor(s): 6

Donated so far: 0.00 % from 15000 лв.

remaining: 45 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 2.25 % from 100000 лв.

remaining: 57 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 72.00 % from 9500 лв.

remaining: 7 day(s)          Donor(s): 89

Donated so far: 7.70 % from 15000 лв.

remaining: 30 day(s)          Donor(s): 6

Donated so far: 0.00 % from 27700 лв.

remaining: 41 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 4.79 % from 7000 лв.

remaining: 22 day(s)          Donor(s): 10

Donated so far: 0.00 % from 5000 лв.

remaining: 65 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 0.13 % from 7500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Donated so far: 36.98 % from 1525 лв.

remaining: 45 day(s)          Donor(s): 16

Donated so far: 9.67 % from 30000 лв.

remaining: 84 day(s)          Donor(s): 23

Donated so far: 10.65 % from 10800 лв.

remaining: 59 day(s)          Donor(s): 5

Donated so far: 66.67 % from 300 лв.

remaining: 15 day(s)          Donor(s): 7

Donated so far: 8.00 % from 5000 лв.

remaining: 14 day(s)          Donor(s): 7

Donated so far: 3.28 % from 30000 лв.

remaining: 165 day(s)          Donor(s): 29

Donated so far: 0.00 % from 2000 лв.

remaining: 13 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 43.97 % from 30000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 117

Donated so far: 2.22 % from 70000 лв.

remaining: 12 day(s)          Donor(s): 19

Donated so far: 32.87 % from 100000 лв.

remaining: 23 day(s)          Donor(s): 37

Donated so far: 68.33 % from 300 лв.
Campaign closed          Donor(s): 7

Donated so far: 31.45 % from 2000 лв.

remaining: 39 day(s)          Donor(s): 10

Donated so far: 82.86 % from 21000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 102

Donated so far: 0.00 % from 18000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 0

Donated so far: 4.00 % from 10000 лв.

remaining: 134 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 10.00 % from 500 лв.

remaining: 20 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 14.00 % from 500 лв.

remaining: 22 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 64.85 % from 15000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 71

Donated so far: 91.50 % from 1000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 14

Donated so far: 48.60 % from 3000 лв.

remaining: 41 day(s)          Donor(s): 28

Donated so far: 33.50 % from 4000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 14

Donated so far: 0.00 % from 4800 лв.
Campaign closed          Donor(s): 0

Donated so far: 0.50 % from 2000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Donated so far: 0.00 % from 2000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 0

Donated so far: 53.89 % from 9500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 35

Donated so far: 39.75 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 14

Donated so far: 2.44 % from 20000 лв.

remaining: 107 day(s)          Donor(s): 9

Donated so far: 1.77 % from 30000 лв.

remaining: 44 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 4.50 % from 3000 лв.

remaining: 45 day(s)          Donor(s): 7

Donated so far: 0.31 % from 3200 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Donated so far: 68.20 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 10

Donated so far: 115.71 % from 700 лв.
Campaign closed          Donor(s): 8

Donated so far: 28.50 % from 1000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 5

Donated so far: 38.76 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 64

Donated so far: 73.61 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 86

Donated so far: 1.28 % from 7800 лв.
Campaign closed          Donor(s): 2

Платформата.бг © 2020. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта