Donated so far: 0.00 % from 15000 лв.

remaining: 94 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 1.58 % from 50000 лв.

remaining: 27 day(s)          Donor(s): 5

Donated so far: 3.78 % from 5500 лв.

remaining: 19 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 5.67 % from 3000 лв.

remaining: 98 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 36.67 % from 300 лв.

remaining: 18 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 4.00 % from 750 лв.

remaining: 35 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 0.00 % from 4000 лв.

remaining: 89 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 3.05 % from 15000 лв.

remaining: 98 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 12.50 % from 2000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 2

Donated so far: 78.46 % from 4400 лв.

remaining: 4 day(s)          Donor(s): 43

Donated so far: 0.00 % from 10000 лв.

remaining: 106 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 89.75 % from 1000 лв.

remaining: 6 day(s)          Donor(s): 14

Donated so far: 11.47 % from 35000 лв.

remaining: 128 day(s)          Donor(s): 21

Donated so far: 2.86 % from 36000 лв.

remaining: 97 day(s)          Donor(s): 14

Donated so far: 44.85 % from 5300 лв.
Campaign closed          Donor(s): 40

Donated so far: 6.28 % from 10000 лв.

remaining: 37 day(s)          Donor(s): 6

Success
Donated so far: 100.00 % from 945 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Donated so far: 60.66 % from 7000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 28

Donated so far: 0.00 % from 3000 лв.

remaining: 3 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 69.30 % from 6000 лв.

remaining: 15 day(s)          Donor(s): 11

Donated so far: 89.73 % from 5500 лв.

remaining: 37 day(s)          Donor(s): 8

Donated so far: 28.02 % from 5100 лв.
Campaign closed          Donor(s): 27

Donated so far: 73.17 % from 6000 лв.

remaining: 37 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 39.93 % from 25000 лв.

remaining: 66 day(s)          Donor(s): 24

Donated so far: 6.54 % from 2600 лв.

remaining: 52 day(s)          Donor(s): 3

Success
Donated so far: 100.00 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 41

Donated so far: 1.00 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Success
Donated so far: 101.43 % from 3500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 2

Success
Donated so far: 104.71 % from 1255.8 лв.
Campaign closed          Donor(s): 16

Donated so far: 13.86 % from 7000 лв.

remaining: 93 day(s)          Donor(s): 24

Donated so far: 11.67 % from 55000 лв.

remaining: 4 day(s)          Donor(s): 67

Donated so far: 81.59 % from 3650 лв.
Campaign closed          Donor(s): 90

Donated so far: 21.60 % from 10000 лв.

remaining: 98 day(s)          Donor(s): 22

Donated so far: 33.75 % from 2000 лв.

remaining: 5 day(s)          Donor(s): 16

Donated so far: 12.00 % from 40000 лв.

remaining: 96 day(s)          Donor(s): 56

Donated so far: 70.24 % from 2500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 40

Success
Donated so far: 100.00 % from 860 лв.
Campaign closed          Donor(s): 15

Donated so far: 31.80 % from 1000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 6

Success
Donated so far: 106.40 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 87

Donated so far: 7.70 % from 5000 лв.

remaining: 26 day(s)          Donor(s): 8

Donated so far: 2.27 % from 15000 лв.

remaining: 125 day(s)          Donor(s): 6

Donated so far: 1.83 % from 30000 лв.

remaining: 6 day(s)          Donor(s): 6

Donated so far: 15.26 % from 13248 лв.
Campaign closed          Donor(s): 27

Success
Donated so far: 100.40 % from 2500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 38

Donated so far: 93.70 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 45

Donated so far: 63.10 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 17

Success
Donated so far: 183.00 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 42

Donated so far: 10.61 % from 9800 лв.
Campaign closed          Donor(s): 21

Donated so far: 100.83 % from 4200 лв.

remaining: 6 day(s)          Donor(s): 16

Donated so far: 34.60 % from 5000 лв.

remaining: 95 day(s)          Donor(s): 22

Платформата.бг © 2021. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта