Donated so far: 60.90 % from 20000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 93

Donated so far: 7.98 % from 26000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 17

Donated so far: 7.14 % from 7000 лв.

remaining: 86 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 0.54 % from 20000 лв.

remaining: 83 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 26.14 % from 10580 лв.

remaining: 53 day(s)          Donor(s): 55

Donated so far: 36.63 % from 4000 лв.

remaining: 18 day(s)          Donor(s): 16

Donated so far: 31.55 % from 10000 лв.

remaining: 11 day(s)          Donor(s): 65

Donated so far: 3.50 % from 10000 лв.

remaining: 121 day(s)          Donor(s): 5

Donated so far: 0.00 % from 5100 лв.

remaining: 122 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 2.50 % from 10000 лв.

remaining: 22 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 59.10 % from 4000 лв.

remaining: 32 day(s)          Donor(s): 19

Donated so far: 0.00 % from 2650 лв.

remaining: 49 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 9.58 % from 7200 лв.

remaining: 70 day(s)          Donor(s): 16

Donated so far: 0.00 % from 1600 лв.

remaining: 43 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 1.83 % from 3000 лв.

remaining: 254 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 15.68 % from 4000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 14

Donated so far: 16.70 % from 10000 лв.

remaining: 71 day(s)          Donor(s): 11

Donated so far: 13.31 % from 5500 лв.

remaining: 29 day(s)          Donor(s): 19

Success
Donated so far: 101.43 % from 3500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 2

Donated so far: 28.67 % from 3000 лв.

remaining: 147 day(s)          Donor(s): 14

Donated so far: 13.33 % from 1500 лв.

remaining: 41 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 33.04 % from 1250 лв.

remaining: 43 day(s)          Donor(s): 10

Success
Donated so far: 115.56 % from 4500 лв.

remaining: 10 day(s)          Donor(s): 34

Donated so far: 15.73 % from 3000 лв.

remaining: 73 day(s)          Donor(s): 11

Donated so far: 76.28 % from 37500 лв.

remaining: 12 day(s)          Donor(s): 35

Donated so far: 0.56 % from 12400 лв.

remaining: 137 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 68.04 % from 2500 лв.

remaining: 11 day(s)          Donor(s): 38

Donated so far: 57.00 % from 1500 лв.

remaining: 148 day(s)          Donor(s): 6

Donated so far: 97.00 % from 1500 лв.

remaining: 12 day(s)          Donor(s): 19

Donated so far: 16.99 % from 3650 лв.

remaining: 62 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 32.00 % from 2000 лв.

remaining: 11 day(s)          Donor(s): 14

Donated so far: 74.83 % from 4000 лв.

remaining: 257 day(s)          Donor(s): 64

Donated so far: 5.00 % from 20000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 6

Donated so far: 21.52 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 9

Donated so far: 8.47 % from 7107 лв.
Campaign closed          Donor(s): 18

Donated so far: 75.03 % from 15000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 66

Donated so far: 65.50 % from 4000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 2

Donated so far: 44.50 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 2

Donated so far: 59.40 % from 2500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 36

Donated so far: 100.00 % from 800 лв.
Campaign closed          Donor(s): 10

Donated so far: 0.21 % from 4800 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Donated so far: 0.33 % from 15000 лв.

remaining: 146 day(s)          Donor(s): 1

Success
Donated so far: 101.54 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 90

Success
Donated so far: 100.00 % from 3680 лв.
Campaign closed          Donor(s): 52

Donated so far: 77.97 % from 10000 лв.

remaining: 256 day(s)          Donor(s): 63

Donated so far: 70.08 % from 4000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 23

Donated so far: 100.32 % from 2810 лв.
Campaign closed          Donor(s): 29

Donated so far: 30.83 % from 3000 лв.

remaining: 41 day(s)          Donor(s): 13

Donated so far: 6.00 % from 2000 лв.

remaining: 247 day(s)          Donor(s): 2

Success
Donated so far: 150.00 % from 250 лв.
Campaign closed          Donor(s): 14

Платформата.бг © 2021. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта