Donated so far: 20.00 % from 2500 лв.

remaining: 18 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 20.00 % from 2500 лв.

remaining: 18 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 20.00 % from 2500 лв.

remaining: 15 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 20.00 % from 2500 лв.

remaining: 18 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 0.26 % from 19000 лв.

remaining: 19 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 15.60 % from 2500 лв.

remaining: 18 day(s)          Donor(s): 5

Donated so far: 43.30 % from 20000 лв.

remaining: 649 day(s)          Donor(s): 31

Donated so far: 26.34 % from 10000 лв.

remaining: 385 day(s)          Donor(s): 11

Donated so far: 12.00 % from 4000 лв.

remaining: 24 day(s)          Donor(s): 14

Donated so far: 0.00 % from 1600 лв.

remaining: 26 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 3.05 % from 20000 лв.

remaining: 50 day(s)          Donor(s): 10

Donated so far: 17.74 % from 10000 лв.

remaining: 15 day(s)          Donor(s): 19

Donated so far: 2.22 % from 5000 лв.

remaining: 18 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 2.14 % from 14000 лв.

remaining: 50 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 89.02 % from 4500 лв.

remaining: 25 day(s)          Donor(s): 10

Donated so far: 32.13 % from 30000 лв.

remaining: 25 day(s)          Donor(s): 63

Donated so far: 5.00 % from 4000 лв.

remaining: 19 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 36.70 % from 3000 лв.

remaining: 25 day(s)          Donor(s): 12

Donated so far: 0.00 % from 8000 лв.

remaining: 51 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 6.40 % from 5000 лв.

remaining: 25 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 2.22 % from 9000 лв.

remaining: 51 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 85.06 % from 1700 лв.

remaining: 21 day(s)          Donor(s): 9

Donated so far: 67.97 % from 80000 лв.

remaining: 20 day(s)          Donor(s): 32

Donated so far: 1.07 % from 7000 лв.

remaining: 48 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 2.60 % from 5000 лв.

remaining: 20 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 29.27 % from 4664 лв.

remaining: 50 day(s)          Donor(s): 14

Donated so far: 3.20 % from 5000 лв.

remaining: 79 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 83.10 % from 10000 лв.

remaining: 1 day(s)          Donor(s): 59

Donated so far: 3.00 % from 4000 лв.

remaining: 19 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 4.00 % from 5000 лв.

remaining: 20 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 0.00 % from 10000 лв.

remaining: 20 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 0.00 % from 10000 лв.

remaining: 20 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 0.04 % from 25000 лв.

remaining: 18 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 3.77 % from 26000 лв.

remaining: 133 day(s)          Donor(s): 13

Donated so far: 10.95 % from 10000 лв.

remaining: 36 day(s)          Donor(s): 20

Donated so far: 0.95 % from 8000 лв.

remaining: 19 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 0.70 % from 5000 лв.

remaining: 19 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 0.75 % from 7967 лв.

remaining: 15 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 2.53 % from 15000 лв.

remaining: 51 day(s)          Donor(s): 8

Donated so far: 3.13 % from 4800 лв.

remaining: 4 day(s)          Donor(s): 5

Donated so far: 47.75 % from 6000 лв.

remaining: 17 day(s)          Donor(s): 24

Donated so far: 0.00 % from 5000 лв.

remaining: 19 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 9.87 % from 15000 лв.

remaining: 19 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 0.00 % from 3000 лв.

remaining: 2 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 5.71 % from 7000 лв.

remaining: 14 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 19.20 % from 5000 лв.

remaining: 17 day(s)          Donor(s): 8

Donated so far: 7.39 % from 15000 лв.

remaining: 201 day(s)          Donor(s): 19

Donated so far: 72.51 % from 50000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 299

Donated so far: 41.98 % from 196000 лв.

remaining: 51 day(s)          Donor(s): 417

Donated so far: 98.33 % from 3000 лв.

remaining: 40 day(s)          Donor(s): 30

Платформата.бг © 2023. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта