Donated so far: 41.89 % from 900 лв.

remaining: 1 day(s)          Donor(s): 11

Donated so far: 16.80 % from 5000 лв.

remaining: 131 day(s)          Donor(s): 13

Donated so far: 12.00 % from 3000 лв.

remaining: 21 day(s)          Donor(s): 9

Donated so far: 37.70 % from 4000 лв.

remaining: 103 day(s)          Donor(s): 29

Donated so far: 46.13 % from 4000 лв.

remaining: 15 day(s)          Donor(s): 25

Donated so far: 4.50 % from 3000 лв.

remaining: 253 day(s)          Donor(s): 7

Donated so far: 21.28 % from 18000 лв.

remaining: 9 day(s)          Donor(s): 54

Donated so far: 0.00 % from 6500 лв.

remaining: 73 day(s)          Donor(s): 0

Success
Donated so far: 100.27 % from 9500 лв.

remaining: 6 day(s)          Donor(s): 116

Donated so far: 8.38 % from 67000 лв.

remaining: 25 day(s)          Donor(s): 81

Donated so far: 33.25 % from 2000 лв.

remaining: 20 day(s)          Donor(s): 7

Donated so far: 0.00 % from 4500 лв.

remaining: 42 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 2.00 % from 8000 лв.

remaining: 36 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 70.76 % from 15000 лв.

remaining: 99 day(s)          Donor(s): 62

Donated so far: 12.83 % from 3000 лв.

remaining: 9 day(s)          Donor(s): 7

Donated so far: 14.00 % from 500 лв.

remaining: 24 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 9.00 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 9

Donated so far: 44.72 % from 13400 лв.

remaining: 71 day(s)          Donor(s): 75

Donated so far: 2.32 % from 25000 лв.

remaining: 20 day(s)          Donor(s): 9

Success
Donated so far: 112.37 % from 7000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 88

Success
Donated so far: 194.90 % from 1000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 48

Donated so far: 5.13 % from 15000 лв.

remaining: 52 day(s)          Donor(s): 11

Success
Donated so far: 100.59 % from 1525 лв.

remaining: 9 day(s)          Donor(s): 48

Donated so far: 16.35 % from 20000 лв.

remaining: 39 day(s)          Donor(s): 63

Donated so far: 19.01 % from 10000 лв.

remaining: 99 day(s)          Donor(s): 8

Donated so far: 77.50 % from 2000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 5

Donated so far: 11.00 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 9

Donated so far: 0.00 % from 15000 лв.

remaining: 10 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 4.80 % from 100000 лв.

remaining: 22 day(s)          Donor(s): 5

Donated so far: 7.70 % from 15000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 6

Donated so far: 0.00 % from 27700 лв.

remaining: 6 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 2.40 % from 5000 лв.

remaining: 30 day(s)          Donor(s): 2

Success
Donated so far: 200.00 % from 250 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Donated so far: 0.13 % from 7500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Success
Donated so far: 103.33 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 10

Donated so far: 12.05 % from 30000 лв.

remaining: 49 day(s)          Donor(s): 28

Donated so far: 16.67 % from 10800 лв.

remaining: 24 day(s)          Donor(s): 8

Success
Donated so far: 133.33 % from 300 лв.
Campaign closed          Donor(s): 9

Donated so far: 24.00 % from 1000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 2

Donated so far: 6.38 % from 30000 лв.

remaining: 130 day(s)          Donor(s): 53

Donated so far: 0.00 % from 2000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 0

Donated so far: 7.70 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 8

Donated so far: 43.97 % from 30000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 117

Donated so far: 2.22 % from 70000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 19

Donated so far: 35.52 % from 100000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 43

Donated so far: 68.33 % from 300 лв.
Campaign closed          Donor(s): 7

Donated so far: 70.70 % from 2000 лв.

remaining: 4 day(s)          Donor(s): 23

Donated so far: 82.86 % from 21000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 102

Success
Donated so far: 100.33 % from 1835 лв.
Campaign closed          Donor(s): 55

Success
Donated so far: 100.00 % from 300 лв.
Campaign closed          Donor(s): 2

Платформата.бг © 2020. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта