Donated so far: 19.50 % from 4000 лв.

remaining: 33 day(s)          Donor(s): 7

Success
Donated so far: 113.50 % from 40000 лв.

remaining: 115 day(s)          Donor(s): 198

Donated so far: 0.00 % from 2100 лв.

remaining: 5 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 38.82 % from 3400 лв.

remaining: 33 day(s)          Donor(s): 20

Donated so far: 2.57 % from 15000 лв.

remaining: 29 day(s)          Donor(s): 5

Donated so far: 4.50 % from 3000 лв.

remaining: 50 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 8.87 % from 15000 лв.

remaining: 33 day(s)          Donor(s): 11

Donated so far: 19.75 % from 20000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 38

Donated so far: 2.37 % from 100000 лв.

remaining: 57 day(s)          Donor(s): 22

Donated so far: 28.19 % from 7500 лв.

remaining: 12 day(s)          Donor(s): 35

Success
Donated so far: 100.00 % from 1000 лв.

remaining: 4 day(s)          Donor(s): 14

Donated so far: 8.33 % from 1200 лв.

remaining: 33 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 5.06 % from 17000 лв.

remaining: 33 day(s)          Donor(s): 13

Donated so far: 33.02 % from 10000 лв.

remaining: 2 day(s)          Donor(s): 20

Donated so far: 30.52 % from 16000 лв.

remaining: 19 day(s)          Donor(s): 59

Donated so far: 13.80 % from 10000 лв.

remaining: 69 day(s)          Donor(s): 21

Donated so far: 63.47 % from 4500 лв.

remaining: 95 day(s)          Donor(s): 8

Donated so far: 5.83 % from 12000 лв.

remaining: 95 day(s)          Donor(s): 12

Donated so far: 12.40 % from 30000 лв.

remaining: 95 day(s)          Donor(s): 54

Donated so far: 10.67 % from 3000 лв.

remaining: 32 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 2.06 % from 10000 лв.

remaining: 47 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 3.62 % from 15000 лв.

remaining: 61 day(s)          Donor(s): 7

Success
Donated so far: 126.00 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 31

Donated so far: 19.79 % from 4000 лв.

remaining: 214 day(s)          Donor(s): 9

Donated so far: 43.58 % from 10000 лв.

remaining: 63 day(s)          Donor(s): 39

Donated so far: 2.20 % from 50000 лв.

remaining: 208 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 0.10 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Donated so far: 9.04 % from 5860 лв.

remaining: 3 day(s)          Donor(s): 9

Donated so far: 5.00 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 5

Donated so far: 0.10 % from 2000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 2

Success
Donated so far: 101.13 % from 6000 лв.

remaining: 2 day(s)          Donor(s): 20

Donated so far: 12.00 % from 5000 лв.

remaining: 2 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 0.00 % from 1500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 0

Donated so far: 12.50 % from 4000 лв.

remaining: 3 day(s)          Donor(s): 6

Donated so far: 24.83 % from 6000 лв.

remaining: 3 day(s)          Donor(s): 7

Donated so far: 20.00 % from 6615 лв.

remaining: 3 day(s)          Donor(s): 8

Donated so far: 59.20 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 9

Donated so far: 42.30 % from 25000 лв.

remaining: 2 day(s)          Donor(s): 37

Donated so far: 100.60 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 14

Donated so far: 24.47 % from 2750 лв.

remaining: 2 day(s)          Donor(s): 16

Donated so far: 3.75 % from 4000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 4

Donated so far: 0.10 % from 20000 лв.

remaining: 24 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 11.92 % from 1635.6 лв.
Campaign closed          Donor(s): 7

Donated so far: 100.58 % from 2400 лв.
Campaign closed          Donor(s): 12

Donated so far: 16.98 % from 36000 лв.

remaining: 87 day(s)          Donor(s): 49

Donated so far: 2.50 % from 10000 лв.

remaining: 306 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 0.17 % from 6000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Donated so far: 1.32 % from 11200 лв.

remaining: 203 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 30.70 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 4

Donated so far: 2.97 % from 15000 лв.

remaining: 212 day(s)          Donor(s): 8

Платформата.бг © 2023. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта