Donated so far: 16.82 % from 5500 лв.

remaining: 34 day(s)          Donor(s): 10

Donated so far: 101.94 % from 3500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 25

Donated so far: 1.47 % from 15000 лв.

remaining: 14 day(s)          Donor(s): 6

Donated so far: 0.72 % from 9750 лв.

remaining: 15 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 48.26 % from 3500 лв.

remaining: 4 day(s)          Donor(s): 9

Donated so far: 14.02 % from 50000 лв.

remaining: 4 day(s)          Donor(s): 36

Donated so far: 18.40 % from 4800 лв.

remaining: 52 day(s)          Donor(s): 9

Donated so far: 15.20 % from 5000 лв.

remaining: 94 day(s)          Donor(s): 14

Donated so far: 18.80 % from 5000 лв.

remaining: 34 day(s)          Donor(s): 25

Donated so far: 29.17 % from 10000 лв.

remaining: 35 day(s)          Donor(s): 13

Donated so far: 19.62 % from 11000 лв.

remaining: 95 day(s)          Donor(s): 10

Donated so far: 43.63 % from 6000 лв.

remaining: 17 day(s)          Donor(s): 24

Donated so far: 10.55 % from 10000 лв.

remaining: 33 day(s)          Donor(s): 17

Donated so far: 75.40 % from 750000 лв.

remaining: 33 day(s)          Donor(s): 293

Donated so far: 21.75 % from 10000 лв.

remaining: 4 day(s)          Donor(s): 14

Donated so far: 41.75 % from 4000 лв.

remaining: 3 day(s)          Donor(s): 33

Donated so far: 5.16 % from 5000 лв.

remaining: 44 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 5.40 % from 2000 лв.

remaining: 14 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 7.50 % from 2000 лв.

remaining: 14 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 100.85 % from 10000 лв.

remaining: 6 day(s)          Donor(s): 62

Donated so far: 77.98 % from 70000 лв.

remaining: 35 day(s)          Donor(s): 79

Donated so far: 5.78 % from 5160 лв.
Campaign closed          Donor(s): 4

Donated so far: 79.91 % from 200000 лв.

remaining: 5 day(s)          Donor(s): 377

Donated so far: 24.36 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 11

Donated so far: 60.64 % from 100000 лв.

remaining: 5 day(s)          Donor(s): 284

Donated so far: 6.50 % from 15000 лв.

remaining: 5 day(s)          Donor(s): 17

Donated so far: 30.70 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 44

Donated so far: 36.56 % from 10000 лв.

remaining: 487 day(s)          Donor(s): 9

Donated so far: 2.00 % from 6000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 2

Success
Donated so far: 100.00 % from 500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Donated so far: 1.78 % from 10000 лв.

remaining: 126 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 37.30 % from 1000 лв.

remaining: 475 day(s)          Donor(s): 8

Donated so far: 10.27 % from 25000 лв.

remaining: 62 day(s)          Donor(s): 10

Donated so far: 53.10 % from 5000 лв.

remaining: 35 day(s)          Donor(s): 14

Donated so far: 5.25 % from 9750 лв.

remaining: 4 day(s)          Donor(s): 9

Donated so far: 113.85 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 80

Donated so far: 25.83 % from 1200 лв.
Campaign closed          Donor(s): 6

Donated so far: 3.80 % from 40000 лв.

remaining: 4 day(s)          Donor(s): 12

Success
Donated so far: 144.67 % from 750 лв.
Campaign closed          Donor(s): 13

Donated so far: 3.72 % from 9000 лв.

remaining: 125 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 0.00 % from 1500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 0

Donated so far: 54.53 % from 1500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 12

Donated so far: 1.33 % from 1500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Donated so far: 9.33 % from 1500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 2

Donated so far: 13.67 % from 1500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 5

Donated so far: 78.00 % from 1500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 17

Donated so far: 21.33 % from 1500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 8

Donated so far: 3.36 % from 5000 лв.

remaining: 4 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 55.78 % from 15000 лв.

remaining: 5 day(s)          Donor(s): 101

Success
Donated so far: 100.94 % from 1600 лв.
Campaign closed          Donor(s): 9

Платформата.бг © 2022. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта