Donated so far: 0.17 % from 3000 лв.

remaining: 57 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 54.70 % from 10000 лв.

remaining: 14 day(s)          Donor(s): 60

Donated so far: 77.80 % from 400000 лв.

remaining: 25 day(s)          Donor(s): 1287

Donated so far: 16.54 % from 4220 лв.

remaining: 136 day(s)          Donor(s): 18

Success
Donated so far: 42.42 % from 3300 лв.

remaining: 9 day(s)          Donor(s): 17

Donated so far: 0.50 % from 55000 лв.

remaining: 54 day(s)          Donor(s): 5

Donated so far: 28.75 % from 10000 лв.

remaining: 60 day(s)          Donor(s): 32

Donated so far: 50.68 % from 50000 лв.

remaining: 23 day(s)          Donor(s): 25

Donated so far: 97.07 % from 230000 лв.

remaining: 1 day(s)          Donor(s): 88

Donated so far: 27.57 % from 10000 лв.

remaining: 1 day(s)          Donor(s): 38

Donated so far: 0.30 % from 313337 лв.

remaining: 274 day(s)          Donor(s): 7

Donated so far: 53.33 % from 1500 лв.

remaining: 25 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 11.75 % from 20000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 15

Donated so far: 1.67 % from 6000 лв.

remaining: 23 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 0.00 % from 2500 лв.

remaining: 111 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 26.44 % from 10900 лв.

remaining: 1 day(s)          Donor(s): 42

Donated so far: 0.00 % from 5000 лв.

remaining: 58 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 0.00 % from 10000 лв.

remaining: 333 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 37.41 % from 10000 лв.

remaining: 258 day(s)          Donor(s): 61

Donated so far: 80.04 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 84

Donated so far: 30.56 % from 1800 лв.

remaining: 60 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 6.37 % from 10000 лв.

remaining: 274 day(s)          Donor(s): 5

Donated so far: 0.00 % from 4746 лв.

remaining: 60 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 0.40 % from 5000 лв.

remaining: 60 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 0.00 % from 4000 лв.

remaining: 60 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 100.00 % from 2000 лв.

remaining: 28 day(s)          Donor(s): 32

Donated so far: 1.08 % from 20000 лв.

remaining: 69 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 0.00 % from 2000 лв.

remaining: 29 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 0.00 % from 17000 лв.

remaining: 1 day(s)          Donor(s): 0

Success
Donated so far: 110.64 % from 1250 лв.
Campaign closed          Donor(s): 19

Donated so far: 97.95 % from 3360 лв.
Campaign closed          Donor(s): 49

Donated so far: 42.28 % from 4800 лв.

remaining: 91 day(s)          Donor(s): 25

Donated so far: 44.50 % from 5000 лв.

remaining: 29 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 0.07 % from 15000 лв.

remaining: 315 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 3.83 % from 3000 лв.

remaining: 62 day(s)          Donor(s): 5

Donated so far: 2.68 % from 25000 лв.

remaining: 27 day(s)          Donor(s): 3

Success
Donated so far: 103.38 % from 4870 лв.
Campaign closed          Donor(s): 85

Donated so far: 6.85 % from 4600 лв.
Campaign closed          Donor(s): 5

Donated so far: 13.33 % from 150 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Donated so far: 11.44 % from 46000 лв.

remaining: 85 day(s)          Donor(s): 130

Success
Donated so far: 114.23 % from 35000 лв.

remaining: 1 day(s)          Donor(s): 175

Donated so far: 8.17 % from 3000 лв.

remaining: 1 day(s)          Donor(s): 5

Donated so far: 1.89 % from 33000 лв.

remaining: 90 day(s)          Donor(s): 17

Success
Donated so far: 100.33 % from 1835 лв.
Campaign closed          Donor(s): 55

Donated so far: 22.00 % from 1000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 4

Donated so far: 0.83 % from 6000 лв.

remaining: 10 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 8.43 % from 7000 лв.

remaining: 91 day(s)          Donor(s): 12

Donated so far: 0.48 % from 8000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 2

Donated so far: 21.52 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 9

Donated so far: 28.20 % from 75000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 266

Платформата.бг © 2020. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта