Donated so far: 3.35 % from 23000 лв.

remaining: 66 day(s)          Donor(s): 8

Donated so far: 14.77 % from 35000 лв.

remaining: 98 day(s)          Donor(s): 34

Donated so far: 2.27 % from 15000 лв.

remaining: 95 day(s)          Donor(s): 6

Donated so far: 93.70 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 45

Donated so far: 60.24 % from 10800 лв.

remaining: 67 day(s)          Donor(s): 31

Donated so far: 23.36 % from 5000 лв.

remaining: 65 day(s)          Donor(s): 8

Donated so far: 44.50 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 2

Donated so far: 93.88 % from 20000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 194

Donated so far: 63.00 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 5

Donated so far: 1.24 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 2

Donated so far: 56.20 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 23

Donated so far: 39.75 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 14

Success
Donated so far: 101.75 % from 4000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 44

Donated so far: 73.61 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 86

Success
Donated so far: 120.08 % from 6600 лв.
Campaign closed          Donor(s): 87

Donated so far: 9.45 % from 11000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 9

Donated so far: 57.51 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 77

Donated so far: 6.20 % from 2000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 4

Success
Donated so far: 107.33 % from 4500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 59

Donated so far: 79.57 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 46

Donated so far: 0.00 % from 8100 лв.
Campaign closed          Donor(s): 0

Donated so far: 66.49 % from 9000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 101

Donated so far: 0.50 % from 50000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 2

Donated so far: 0.50 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Donated so far: 12.31 % from 2600 лв.
Campaign closed          Donor(s): 4

Donated so far: 50.00 % from 1000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 8

Платформата.бг © 2021. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта