Donated so far: 14.00 % from 1500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 8

Donated so far: 9.25 % from 7500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 6

Donated so far: 11.04 % from 9000 лв.

remaining: 1 day(s)          Donor(s): 7

Donated so far: 6.28 % from 20000 лв.

remaining: 58 day(s)          Donor(s): 14

Donated so far: 25.10 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 30

Donated so far: 8.61 % from 5810 лв.
Campaign closed          Donor(s): 9

Donated so far: 37.60 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 54

Donated so far: 52.00 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 38

Donated so far: 25.83 % from 1200 лв.
Campaign closed          Donor(s): 6

Success
Donated so far: 144.67 % from 750 лв.
Campaign closed          Donor(s): 13

Donated so far: 1.33 % from 1500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Donated so far: 37.60 % from 5000 лв.

remaining: 86 day(s)          Donor(s): 34

Donated so far: 17.33 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 9

Donated so far: 20.52 % from 7650 лв.
Campaign closed          Donor(s): 37

Donated so far: 4.80 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 9

Donated so far: 19.23 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 7

Donated so far: 17.73 % from 7700 лв.
Campaign closed          Donor(s): 23

Donated so far: 68.54 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 106

Success
Donated so far: 108.83 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 21

Donated so far: 61.00 % from 13855 лв.
Campaign closed          Donor(s): 139

Success
Donated so far: 100.50 % from 1000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 15

Success
Donated so far: 254.00 % from 1500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 20

Success
Donated so far: 140.00 % from 1500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 19

Donated so far: 62.95 % from 6000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 55

Donated so far: 90.60 % from 2500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 33

Donated so far: 0.00 % from 2500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 0

Donated so far: 44.85 % from 5300 лв.
Campaign closed          Donor(s): 40

Donated so far: 25.03 % from 7000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 38

Donated so far: 82.68 % from 3650 лв.
Campaign closed          Donor(s): 91

Donated so far: 64.25 % from 2000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 19

Success
Donated so far: 100.00 % from 860 лв.
Campaign closed          Donor(s): 15

Success
Donated so far: 106.40 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 87

Donated so far: 10.90 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 9

Success
Donated so far: 100.40 % from 2500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 38

Success
Donated so far: 103.14 % from 3125 лв.
Campaign closed          Donor(s): 75

Donated so far: 61.50 % from 2000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 18

Donated so far: 0.20 % from 12500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Donated so far: 51.71 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 94

Donated so far: 2.50 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 4

Success
Donated so far: 100.08 % from 1250 лв.
Campaign closed          Donor(s): 25

Donated so far: 39.00 % from 2000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 17

Donated so far: 8.47 % from 7107 лв.
Campaign closed          Donor(s): 18

Donated so far: 75.03 % from 15000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 66

Success
Donated so far: 101.54 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 90

Donated so far: 1.17 % from 6000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 2

Donated so far: 80.46 % from 6500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 86

Donated so far: 42.80 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 53

Donated so far: 86.67 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 15

Success
Donated so far: 138.46 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 156

Donated so far: 6.55 % from 24000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 34

Платформата.бг © 2022. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта