Donated so far: 15.04 % from 3125 лв.

remaining: 38 day(s)          Donor(s): 15

Donated so far: 23.84 % from 2500 лв.

remaining: 10 day(s)          Donor(s): 13

Donated so far: 55.00 % from 2000 лв.

remaining: 36 day(s)          Donor(s): 16

Donated so far: 42.40 % from 5000 лв.

remaining: 39 day(s)          Donor(s): 47

Donated so far: 0.20 % from 12500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Donated so far: 2.33 % from 3000 лв.

remaining: 36 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 49.15 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 93

Donated so far: 2.50 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 4

Donated so far: 100.08 % from 1250 лв.
Campaign closed          Donor(s): 25

Donated so far: 39.00 % from 2000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 17

Donated so far: 8.47 % from 7107 лв.
Campaign closed          Donor(s): 18

Donated so far: 75.03 % from 15000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 66

Success
Donated so far: 101.54 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 90

Donated so far: 1.17 % from 6000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 2

Donated so far: 80.46 % from 6500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 86

Donated so far: 42.80 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 53

Donated so far: 86.67 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 15

Success
Donated so far: 138.46 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 156

Donated so far: 3.55 % from 24000 лв.

remaining: 210 day(s)          Donor(s): 20

Donated so far: 32.30 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 51

Donated so far: 20.08 % from 6000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 22

Donated so far: 32.60 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 28

Success
Donated so far: 100.15 % from 4000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 26

Success
Donated so far: 100.00 % from 3500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Donated so far: 18.50 % from 865 лв.
Campaign closed          Donor(s): 4

Donated so far: 10.23 % from 67000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 93

Success
Donated so far: 102.74 % from 2156 лв.
Campaign closed          Donor(s): 60

Donated so far: 98.50 % from 4000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 46

Donated so far: 4.03 % from 6000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 3

Donated so far: 5.62 % from 6500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 3

Success
Donated so far: 100.59 % from 1525 лв.
Campaign closed          Donor(s): 48

Donated so far: 80.00 % from 2000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 25

Success
Donated so far: 100.33 % from 1835 лв.
Campaign closed          Donor(s): 55

Donated so far: 60.62 % from 8570 лв.
Campaign closed          Donor(s): 103

Success
Donated so far: 99.32 % from 2200 лв.
Campaign closed          Donor(s): 32

Donated so far: 13.10 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 7

Success
Donated so far: 103.38 % from 4870 лв.
Campaign closed          Donor(s): 85

Donated so far: 6.85 % from 4600 лв.
Campaign closed          Donor(s): 5

Donated so far: 13.27 % from 46000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 138

Donated so far: 8.16 % from 1470 лв.
Campaign closed          Donor(s): 5

Success
Donated so far: 100.62 % from 325 лв.
Campaign closed          Donor(s): 12

Donated so far: 86.97 % from 6000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 97

Donated so far: 54.95 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 148

Success
Donated so far: 102.35 % from 2125 лв.
Campaign closed          Donor(s): 34

Donated so far: 35.00 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 14

Donated so far: 18.79 % from 1490 лв.
Campaign closed          Donor(s): 6

Donated so far: 71.00 % from 2000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 42

Success
Donated so far: 104.73 % from 1650 лв.
Campaign closed          Donor(s): 25

Donated so far: 53.96 % from 1490 лв.
Campaign closed          Donor(s): 19

Donated so far: 44.40 % from 1500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 24

Платформата.бг © 2021. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта