Donated so far: 14.20 % from 5000 лв.

remaining: 42 day(s)          Donor(s): 7

Donated so far: 17.40 % from 5000 лв.

remaining: 11 day(s)          Donor(s): 24

Donated so far: 86.67 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 15

Success
Donated so far: 138.46 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 156

Donated so far: 1.00 % from 24000 лв.

remaining: 365 day(s)          Donor(s): 8

Donated so far: 32.30 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 51

Donated so far: 13.35 % from 6000 лв.

remaining: 72 day(s)          Donor(s): 19

Donated so far: 32.60 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 28

Success
Donated so far: 100.15 % from 4000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 26

Success
Donated so far: 100.00 % from 3500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Donated so far: 18.50 % from 865 лв.
Campaign closed          Donor(s): 4

Donated so far: 10.23 % from 67000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 93

Success
Donated so far: 102.74 % from 2156 лв.
Campaign closed          Donor(s): 60

Donated so far: 98.50 % from 4000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 46

Donated so far: 4.03 % from 6000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 3

Donated so far: 5.62 % from 6500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 3

Success
Donated so far: 100.59 % from 1525 лв.
Campaign closed          Donor(s): 48

Donated so far: 80.00 % from 2000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 25

Success
Donated so far: 100.33 % from 1835 лв.
Campaign closed          Donor(s): 55

Donated so far: 60.62 % from 8570 лв.
Campaign closed          Donor(s): 103

Success
Donated so far: 100.00 % from 2200 лв.
Campaign closed          Donor(s): 33

Donated so far: 13.10 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 7

Success
Donated so far: 103.38 % from 4870 лв.
Campaign closed          Donor(s): 85

Donated so far: 6.85 % from 4600 лв.
Campaign closed          Donor(s): 5

Donated so far: 13.27 % from 46000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 138

Donated so far: 8.16 % from 1470 лв.
Campaign closed          Donor(s): 5

Success
Donated so far: 100.62 % from 325 лв.
Campaign closed          Donor(s): 12

Donated so far: 86.97 % from 6000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 97

Donated so far: 54.95 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 148

Success
Donated so far: 102.35 % from 2125 лв.
Campaign closed          Donor(s): 34

Donated so far: 35.00 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 14

Donated so far: 18.79 % from 1490 лв.
Campaign closed          Donor(s): 6

Donated so far: 71.00 % from 2000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 42

Success
Donated so far: 104.73 % from 1650 лв.
Campaign closed          Donor(s): 25

Donated so far: 53.96 % from 1490 лв.
Campaign closed          Donor(s): 19

Donated so far: 44.40 % from 1500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 24

Success
Donated so far: 121.67 % from 2100 лв.
Campaign closed          Donor(s): 43

Donated so far: 70.80 % from 2500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 24

Donated so far: 41.50 % from 2000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 17

Success
Donated so far: 101.33 % from 980 лв.
Campaign closed          Donor(s): 28

Success
Donated so far: 139.00 % from 500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 24

Success
Donated so far: 110.21 % from 1400 лв.
Campaign closed          Donor(s): 53

Donated so far: 1.93 % from 6750 лв.
Campaign closed          Donor(s): 3

Donated so far: 66.63 % from 6000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 70

Donated so far: 0.02 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Donated so far: 3.60 % from 2500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 5

Donated so far: 9.20 % from 2500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 9

Donated so far: 8.00 % from 1000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 2

Success
Donated so far: 107.75 % from 2310 лв.
Campaign closed          Donor(s): 71

Success
Donated so far: 120.65 % from 920 лв.
Campaign closed          Donor(s): 20

Платформата.бг © 2021. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта