Donated so far: 1.10 % from 20000 лв.

remaining: 43 day(s)          Donor(s): 5

Donated so far: 24.60 % from 10000 лв.

remaining: 46 day(s)          Donor(s): 14

Donated so far: 97.00 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 62

Donated so far: 1.13 % from 30000 лв.

remaining: 139 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 6.38 % from 100000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 52

Donated so far: 63.37 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 36

Donated so far: 331.00 % from 1000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 3

Donated so far: 10.00 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Donated so far: 58.67 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 73

Donated so far: 1.58 % from 8000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 3

Donated so far: 0.70 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 2

Donated so far: 19.08 % from 8000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 28

Donated so far: 0.75 % from 10000 лв.

remaining: 184 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 56.00 % from 7500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 79

Donated so far: 48.82 % from 3400 лв.
Campaign closed          Donor(s): 25

Donated so far: 8.33 % from 1200 лв.
Campaign closed          Donor(s): 4

Donated so far: 12.00 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 4

Donated so far: 2.71 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 5

Donated so far: 29.38 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 23

Donated so far: 6.00 % from 1500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 3

Success
Donated so far: 100.00 % from 3500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 22

Donated so far: 1.33 % from 1500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Donated so far: 84.67 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 15

Donated so far: 50.00 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 90

Donated so far: 7.20 % from 20000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 16

Donated so far: 20.02 % from 12000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 43

Donated so far: 3.00 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Donated so far: 59.00 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 42

Donated so far: 14.00 % from 1500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 8

Donated so far: 9.25 % from 7500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 6

Donated so far: 25.10 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 30

Donated so far: 8.61 % from 5810 лв.
Campaign closed          Donor(s): 9

Donated so far: 37.60 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 54

Donated so far: 25.83 % from 1200 лв.
Campaign closed          Donor(s): 6

Success
Donated so far: 144.67 % from 750 лв.
Campaign closed          Donor(s): 13

Donated so far: 48.80 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 38

Donated so far: 17.33 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 9

Donated so far: 20.52 % from 7650 лв.
Campaign closed          Donor(s): 37

Donated so far: 4.80 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 9

Donated so far: 19.23 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 7

Donated so far: 17.73 % from 7700 лв.
Campaign closed          Donor(s): 23

Donated so far: 68.54 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 106

Success
Donated so far: 108.83 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 21

Donated so far: 61.00 % from 13855 лв.
Campaign closed          Donor(s): 139

Success
Donated so far: 100.50 % from 1000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 15

Success
Donated so far: 254.00 % from 1500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 20

Success
Donated so far: 140.00 % from 1500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 19

Donated so far: 62.95 % from 6000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 55

Donated so far: 90.60 % from 2500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 33

Donated so far: 0.00 % from 2500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 0

Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта