Donated so far: 4.00 % from 10000 лв.

remaining: 63 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 0.00 % from 10000 лв.

remaining: 61 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 25.83 % from 1200 лв.

remaining: 29 day(s)          Donor(s): 9

Success
Donated so far: 105.15 % from 970 лв.
Campaign closed          Donor(s): 12

Donated so far: 33.50 % from 4000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 14

Donated so far: 2.40 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 2

Donated so far: 5.67 % from 15000 лв.

remaining: 11 day(s)          Donor(s): 13

Donated so far: 19.57 % from 10000 лв.

remaining: 58 day(s)          Donor(s): 8

Success
Donated so far: 200.00 % from 250 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Donated so far: 13.72 % from 30000 лв.

remaining: 8 day(s)          Donor(s): 29

Success
Donated so far: 133.33 % from 300 лв.
Campaign closed          Donor(s): 9

Donated so far: 37.09 % from 100000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 44

Donated so far: 91.50 % from 1000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 14

Donated so far: 10.24 % from 20000 лв.

remaining: 31 day(s)          Donor(s): 20

Donated so far: 92.77 % from 6500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 54

Success
Donated so far: 103.64 % from 2500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 14

Donated so far: 2.58 % from 6000 лв.

remaining: 60 day(s)          Donor(s): 3

Success
Donated so far: 187.13 % from 100000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 2739

Donated so far: 0.40 % from 2500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Donated so far: 0.00 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 0

Donated so far: 1.52 % from 10000 лв.

remaining: 118 day(s)          Donor(s): 6

Donated so far: 0.27 % from 15000 лв.

remaining: 100 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 8.17 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 5

Donated so far: 1.95 % from 33000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 18

Success
Donated so far: 100.00 % from 1000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 10

Donated so far: 0.00 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 0

Donated so far: 17.53 % from 15000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 19

Donated so far: 45.75 % from 4000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 14

Donated so far: 29.50 % from 6000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 11

Donated so far: 10.00 % from 4000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 4

Donated so far: 0.00 % from 7100 лв.
Campaign closed          Donor(s): 0

Donated so far: 6.80 % from 7500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 2

Donated so far: 60.74 % from 1350 лв.
Campaign closed          Donor(s): 4

Donated so far: 4.05 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 6

Success
Donated so far: 100.00 % from 3300 лв.
Campaign closed          Donor(s): 47

Donated so far: 75.50 % from 1000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 6

Donated so far: 9.44 % from 1800 лв.
Campaign closed          Donor(s): 3

Donated so far: 52.14 % from 3500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 18

Donated so far: 44.18 % from 25000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 54

Success
Donated so far: 100.00 % from 1300 лв.
Campaign closed          Donor(s): 11

Donated so far: 16.80 % from 2500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 8

Donated so far: 1.38 % from 8000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 2

Donated so far: 8.33 % from 6000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Donated so far: 1.00 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Donated so far: 7.00 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 6

Donated so far: 2.78 % from 3600 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Success
Donated so far: 262.86 % from 350 лв.
Campaign closed          Donor(s): 8

Donated so far: 0.00 % from 60000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 0

Donated so far: 0.00 % from 3600 лв.
Campaign closed          Donor(s): 0

Donated so far: 3.33 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Платформата.бг © 2020. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта