Donated so far: 7.20 % from 5000 лв.

remaining: 43 day(s)          Donor(s): 5

Donated so far: 0.44 % from 70000 лв.

remaining: 392 day(s)          Donor(s): 7

Donated so far: 14.77 % from 15000 лв.

remaining: 28 day(s)          Donor(s): 37

Donated so far: 55.36 % from 4500 лв.

remaining: 27 day(s)          Donor(s): 25

Donated so far: 36.50 % from 10000 лв.

remaining: 28 day(s)          Donor(s): 6

Donated so far: 23.05 % from 30000 лв.

remaining: 22 day(s)          Donor(s): 60

Donated so far: 0.05 % from 40000 лв.

remaining: 238 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 52.02 % from 8900 лв.

remaining: 56 day(s)          Donor(s): 7

Donated so far: 19.52 % from 30000 лв.

remaining: 55 day(s)          Donor(s): 129

Donated so far: 77.86 % from 10000 лв.

remaining: 4 day(s)          Donor(s): 100

Donated so far: 13.13 % from 11650 лв.

remaining: 61 day(s)          Donor(s): 9

Success
Donated so far: 123.00 % from 6000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 33

Success
Donated so far: 103.48 % from 15950 лв.
Campaign closed          Donor(s): 205

Donated so far: 0.07 % from 27700 лв.

remaining: 59 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 5.00 % from 4000 лв.

remaining: 28 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 76.83 % from 18000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 55

Donated so far: 11.00 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 9

Donated so far: 4.85 % from 100000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 5

Donated so far: 0.00 % from 18000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 0

Donated so far: 72.56 % from 5500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 60

Donated so far: 0.00 % from 4800 лв.
Campaign closed          Donor(s): 0

Donated so far: 0.50 % from 2000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Donated so far: 5.90 % from 4746 лв.
Campaign closed          Donor(s): 5

Donated so far: 58.45 % from 100000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 192

Donated so far: 10.27 % from 7000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 20

Success
Donated so far: 102.00 % from 6800 лв.
Campaign closed          Donor(s): 23

Donated so far: 56.40 % from 25000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 5

Donated so far: 87.81 % from 42000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 8

Success
Donated so far: 100.50 % from 6000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 63

Donated so far: 54.18 % from 50000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 32

Success
Donated so far: 103.07 % from 15000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 68

Success
Donated so far: 111.67 % from 300000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1351

Donated so far: 26.44 % from 10900 лв.
Campaign closed          Donor(s): 42

Donated so far: 33.48 % from 10000 лв.

remaining: 26 day(s)          Donor(s): 40

Donated so far: 0.00 % from 17000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 0

Donated so far: 46.03 % from 4800 лв.
Campaign closed          Donor(s): 30

Success
Donated so far: 114.23 % from 35000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 175

Success
Donated so far: 124.90 % from 10320 лв.
Campaign closed          Donor(s): 59

Success
Donated so far: 110.29 % from 20000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 76

Success
Donated so far: 105.00 % from 10600 лв.
Campaign closed          Donor(s): 112

Donated so far: 0.01 % from 150000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 2

Donated so far: 49.16 % from 4148 лв.
Campaign closed          Donor(s): 31

Donated so far: 28.66 % from 40000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 108

Success
Donated so far: 100.65 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 58

Success
Donated so far: 100.00 % from 700 лв.
Campaign closed          Donor(s): 12

Success
Donated so far: 110.48 % from 12000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 149

Donated so far: 0.50 % from 20000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Donated so far: 73.98 % from 4000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 24

Donated so far: 1.50 % from 20000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 3

Donated so far: 33.81 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 18

Платформата.бг © 2020. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта