Donated so far: 41.95 % from 10000 лв.

remaining: 137 day(s)          Donor(s): 11

Donated so far: 0.00 % from 150000 лв.

remaining: 102 day(s)          Donor(s): 0

Success
Donated so far: 46.75 % from 4148 лв.

remaining: 11 day(s)          Donor(s): 30

Donated so far: 24.45 % from 40000 лв.

remaining: 104 day(s)          Donor(s): 93

Donated so far: 72.04 % from 10320 лв.

remaining: 6 day(s)          Donor(s): 49

Success
Donated so far: 100.65 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 58

Donated so far: 8.35 % from 7000 лв.

remaining: 18 day(s)          Donor(s): 15

Donated so far: 58.90 % from 20000 лв.

remaining: 53 day(s)          Donor(s): 116

Donated so far: 91.43 % from 10600 лв.
Campaign closed          Donor(s): 111

Success
Donated so far: 100.00 % from 700 лв.
Campaign closed          Donor(s): 12

Donated so far: 41.66 % from 4800 лв.

remaining: 51 day(s)          Donor(s): 23

Success
Donated so far: 110.48 % from 12000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 149

Donated so far: 0.00 % from 20000 лв.

remaining: 19 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 64.88 % from 4000 лв.

remaining: 18 day(s)          Donor(s): 22

Donated so far: 24.51 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 23

Donated so far: 1.50 % from 20000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 3

Donated so far: 33.81 % from 10000 лв.

remaining: 19 day(s)          Donor(s): 18

Donated so far: 12.72 % from 44500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 15

Donated so far: 36.33 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 25

Donated so far: 86.70 % from 9000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 122

Donated so far: 6.33 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 7

Donated so far: 30.00 % from 200 лв.
Campaign closed          Donor(s): 3

Donated so far: 0.33 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Donated so far: 32.85 % from 6000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 29

Donated so far: 19.80 % from 2500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 5

Success
Donated so far: 117.27 % from 1500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 67

Success
Donated so far: 107.50 % from 400 лв.
Campaign closed          Donor(s): 12

Donated so far: 0.00 % from 8000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 0

Success
Donated so far: 105.15 % from 1650 лв.
Campaign closed          Donor(s): 50

Success
Donated so far: 134.79 % from 1630 лв.
Campaign closed          Donor(s): 29

Donated so far: 12.50 % from 400 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Donated so far: 77.00 % from 8574 лв.
Campaign closed          Donor(s): 7

Donated so far: 6.37 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 5

Success
Donated so far: 109.80 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 3

Donated so far: 0.05 % from 19000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Donated so far: 0.40 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Donated so far: 44.33 % from 3600 лв.
Campaign closed          Donor(s): 17

Donated so far: 0.00 % from 25000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 0

Donated so far: 14.29 % from 1400 лв.
Campaign closed          Donor(s): 2

Donated so far: 0.00 % from 10 лв.

remaining: 141 day(s)          Donor(s): 0

Платформата.бг © 2019. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!