Success
Donated so far: 76.83 % from 18000 лв.

remaining: 3 day(s)          Donor(s): 55

Donated so far: 48.84 % from 13400 лв.

remaining: 66 day(s)          Donor(s): 89

Donated so far: 11.00 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 9

Donated so far: 4.85 % from 100000 лв.

remaining: 17 day(s)          Donor(s): 5

Donated so far: 0.07 % from 27700 лв.

remaining: 1 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 6.45 % from 30000 лв.

remaining: 125 day(s)          Donor(s): 54

Donated so far: 82.86 % from 21000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 102

Donated so far: 0.00 % from 18000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 0

Donated so far: 72.56 % from 5500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 60

Donated so far: 0.00 % from 4800 лв.
Campaign closed          Donor(s): 0

Donated so far: 0.50 % from 2000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Donated so far: 5.90 % from 4746 лв.
Campaign closed          Donor(s): 5

Success
Donated so far: 58.25 % from 100000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 191

Donated so far: 10.27 % from 7000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 20

Success
Donated so far: 102.00 % from 6800 лв.
Campaign closed          Donor(s): 23

Donated so far: 56.40 % from 25000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 5

Donated so far: 87.81 % from 42000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 8

Success
Donated so far: 100.50 % from 6000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 63

Donated so far: 54.18 % from 50000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 32

Donated so far: 103.07 % from 15000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 68

Success
Donated so far: 111.67 % from 300000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1351

Donated so far: 26.44 % from 10900 лв.
Campaign closed          Donor(s): 42

Donated so far: 16.02 % from 10000 лв.

remaining: 95 day(s)          Donor(s): 11

Donated so far: 0.00 % from 17000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 0

Donated so far: 46.03 % from 4800 лв.
Campaign closed          Donor(s): 30

Success
Donated so far: 114.23 % from 35000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 175

Success
Donated so far: 124.90 % from 10320 лв.
Campaign closed          Donor(s): 59

Success
Donated so far: 110.29 % from 20000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 76

Success
Donated so far: 105.00 % from 10600 лв.
Campaign closed          Donor(s): 112

Donated so far: 0.01 % from 150000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 2

Donated so far: 49.16 % from 4148 лв.
Campaign closed          Donor(s): 31

Donated so far: 28.66 % from 40000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 108

Success
Donated so far: 100.65 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 58

Success
Donated so far: 100.00 % from 700 лв.
Campaign closed          Donor(s): 12

Success
Donated so far: 110.48 % from 12000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 149

Donated so far: 0.50 % from 20000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Donated so far: 73.98 % from 4000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 24

Donated so far: 24.51 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 23

Donated so far: 1.50 % from 20000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 3

Donated so far: 33.81 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 18

Donated so far: 12.72 % from 44500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 15

Donated so far: 36.33 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 25

Donated so far: 86.70 % from 9000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 122

Donated so far: 6.33 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 7

Donated so far: 30.00 % from 200 лв.
Campaign closed          Donor(s): 3

Donated so far: 0.33 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Donated so far: 32.85 % from 6000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 29

Donated so far: 19.80 % from 2500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 5

Success
Donated so far: 117.27 % from 1500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 67

Success
Donated so far: 107.50 % from 400 лв.
Campaign closed          Donor(s): 12

Платформата.бг © 2020. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта