Donated so far: 0.00 % from 10600 лв.

remaining: 49 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 0.25 % from 20000 лв.

remaining: 57 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 26.45 % from 4800 лв.

remaining: 44 day(s)          Donor(s): 20

Donated so far: 27.81 % from 10000 лв.

remaining: 104 day(s)          Donor(s): 16

Donated so far: 12.72 % from 44500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 15

Donated so far: 36.33 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 25

Donated so far: 86.70 % from 9000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 122

Donated so far: 6.33 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 7

Donated so far: 86.50 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 22

Donated so far: 30.00 % from 200 лв.
Campaign closed          Donor(s): 3

Donated so far: 0.33 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Donated so far: 32.85 % from 6000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 29

Donated so far: 19.80 % from 2500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 5

Success
Donated so far: 117.27 % from 1500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 67

Success
Donated so far: 107.50 % from 400 лв.
Campaign closed          Donor(s): 12

Donated so far: 0.00 % from 8000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 0

Success
Donated so far: 105.15 % from 1650 лв.
Campaign closed          Donor(s): 50

Success
Donated so far: 134.79 % from 1630 лв.
Campaign closed          Donor(s): 29

Donated so far: 12.50 % from 400 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Donated so far: 77.00 % from 8574 лв.
Campaign closed          Donor(s): 7

Donated so far: 6.37 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 5

Success
Donated so far: 109.80 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 3

Donated so far: 0.05 % from 19000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Donated so far: 0.40 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Donated so far: 44.33 % from 3600 лв.
Campaign closed          Donor(s): 17

Donated so far: 0.00 % from 25000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 0

Donated so far: 14.29 % from 1400 лв.
Campaign closed          Donor(s): 2

Платформата.бг © 2019. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!