Donated so far: 0.65 % from 69000 лв.

remaining: 107 day(s)          Donor(s): 5

Donated so far: 18.39 % from 36000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 8

Donated so far: 45.60 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 8

Donated so far: 18.00 % from 2500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 3

Donated so far: 70.57 % from 235000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 31

Donated so far: 42.30 % from 25000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 37

Donated so far: 20.00 % from 6615 лв.
Campaign closed          Donor(s): 8

Donated so far: 25.98 % from 9000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 5

Donated so far: 20.13 % from 15000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 13

Success
Donated so far: 100.47 % from 15000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 76

Donated so far: 36.21 % from 7000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 28

Success
Donated so far: 103.98 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 64

Donated so far: 5.35 % from 8000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 4

Donated so far: 76.70 % from 100000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 304

Donated so far: 2.00 % from 6500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 6

Donated so far: 1.62 % from 30000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 7

Donated so far: 84.06 % from 750000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 310

Donated so far: 10.27 % from 25000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 10

Donated so far: 7.66 % from 15000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 10

Success
Donated so far: 107.69 % from 1300 лв.
Campaign closed          Donor(s): 4

Donated so far: 13.00 % from 15000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 18

Success
Donated so far: 100.00 % from 500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Success
Donated so far: 113.85 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 80

Donated so far: 3.80 % from 40000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 12

Donated so far: 0.00 % from 1500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 0

Donated so far: 16.73 % from 30000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 64

Success
Donated so far: 102.04 % from 4000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 29

Donated so far: 12.27 % from 4000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 10

Donated so far: 75.50 % from 4000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 10

Donated so far: 95.10 % from 4000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 9

Donated so far: 5.00 % from 400 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Donated so far: 16.50 % from 4000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 2

Donated so far: 13.33 % from 600 лв.
Campaign closed          Donor(s): 2

Donated so far: 49.50 % from 4000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 20

Donated so far: 1.50 % from 2000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 2

Donated so far: 11.00 % from 1000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 4

Donated so far: 12.00 % from 500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 2

Success
Donated so far: 425.00 % from 100 лв.
Campaign closed          Donor(s): 8

Donated so far: 16.17 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 6

Donated so far: 16.60 % from 6000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 5

Success
Donated so far: 100.00 % from 250 лв.
Campaign closed          Donor(s): 8

Success
Donated so far: 120.80 % from 2500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 30

Donated so far: 5.71 % from 875 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Success
Donated so far: 325.00 % from 400 лв.
Campaign closed          Donor(s): 15

Success
Donated so far: 108.75 % from 400 лв.
Campaign closed          Donor(s): 8

Donated so far: 3.19 % from 100000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 21

Donated so far: 11.00 % from 20000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 3

Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта