Donated so far: 75.40 % from 750000 лв.

remaining: 33 day(s)          Donor(s): 293

Donated so far: 100.85 % from 10000 лв.

remaining: 6 day(s)          Donor(s): 62

Donated so far: 60.64 % from 100000 лв.

remaining: 5 day(s)          Donor(s): 284

Donated so far: 6.50 % from 15000 лв.

remaining: 5 day(s)          Donor(s): 17

Success
Donated so far: 100.00 % from 500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Donated so far: 10.27 % from 25000 лв.

remaining: 62 day(s)          Donor(s): 10

Donated so far: 113.85 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 80

Donated so far: 3.80 % from 40000 лв.

remaining: 4 day(s)          Donor(s): 12

Donated so far: 0.00 % from 1500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 0

Donated so far: 16.73 % from 30000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 64

Success
Donated so far: 102.04 % from 4000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 29

Donated so far: 12.27 % from 4000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 10

Donated so far: 75.50 % from 4000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 10

Donated so far: 95.10 % from 4000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 9

Donated so far: 5.00 % from 400 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Donated so far: 16.50 % from 4000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 2

Donated so far: 13.33 % from 600 лв.
Campaign closed          Donor(s): 2

Donated so far: 49.50 % from 4000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 20

Donated so far: 1.50 % from 2000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 2

Donated so far: 11.00 % from 1000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 4

Donated so far: 12.00 % from 500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 2

Success
Donated so far: 425.00 % from 100 лв.
Campaign closed          Donor(s): 8

Donated so far: 16.17 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 6

Donated so far: 16.60 % from 6000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 5

Success
Donated so far: 100.00 % from 250 лв.
Campaign closed          Donor(s): 8

Success
Donated so far: 120.80 % from 2500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 30

Donated so far: 5.71 % from 875 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Success
Donated so far: 325.00 % from 400 лв.
Campaign closed          Donor(s): 15

Success
Donated so far: 108.75 % from 400 лв.
Campaign closed          Donor(s): 8

Donated so far: 2.64 % from 100000 лв.

remaining: 5 day(s)          Donor(s): 19

Donated so far: 10.00 % from 20000 лв.

remaining: 218 day(s)          Donor(s): 2

Платформата.бг © 2022. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта