Donated so far: 81.83 % from 2400 лв.

remaining: 32 day(s)          Donor(s): 11

Donated so far: 1.43 % from 36000 лв.

remaining: 148 day(s)          Donor(s): 8

Donated so far: 1.00 % from 10000 лв.

remaining: 62 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 0.10 % from 20000 лв.

remaining: 86 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 0.00 % from 10000 лв.

remaining: 367 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 0.80 % from 10000 лв.

remaining: 30 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 0.00 % from 6000 лв.

remaining: 32 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 0.18 % from 11200 лв.

remaining: 264 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 30.70 % from 10000 лв.

remaining: 7 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 1.05 % from 15000 лв.

remaining: 273 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 4.08 % from 6000 лв.

remaining: 9 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 1.04 % from 9640 лв.

remaining: 32 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 14.10 % from 3000 лв.

remaining: 7 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 25.98 % from 9000 лв.

remaining: 6 day(s)          Donor(s): 5

Donated so far: 9.79 % from 4800 лв.

remaining: 6 day(s)          Donor(s): 7

Donated so far: 0.00 % from 15000 лв.

remaining: 32 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 9.09 % from 3500 лв.

remaining: 8 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 3.75 % from 4000 лв.

remaining: 8 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 1.67 % from 12000 лв.

remaining: 31 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 0.13 % from 165000 лв.

remaining: 277 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 13.70 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 14

Donated so far: 60.00 % from 90000 лв.

remaining: 8 day(s)          Donor(s): 312

Donated so far: 101.00 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 35

Donated so far: 16.18 % from 25000 лв.

remaining: 276 day(s)          Donor(s): 13

Donated so far: 20.13 % from 15000 лв.

remaining: 3 day(s)          Donor(s): 13

Donated so far: 5.11 % from 20000 лв.

remaining: 306 day(s)          Donor(s): 13

Donated so far: 2.21 % from 10000 лв.

remaining: 318 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 17.29 % from 4000 лв.

remaining: 28 day(s)          Donor(s): 9

Donated so far: 38.52 % from 40000 лв.

remaining: 63 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 3.60 % from 5000 лв.

remaining: 277 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 224.85 % from 2000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 8

Donated so far: 28.66 % from 40000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 108

Success
Donated so far: 100.47 % from 15000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 76

Donated so far: 48.90 % from 4744 лв.
Campaign closed          Donor(s): 16

Donated so far: 78.33 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 16

Donated so far: 5.85 % from 31000 лв.

remaining: 90 day(s)          Donor(s): 14

Donated so far: 36.21 % from 7000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 28

Donated so far: 9.29 % from 20000 лв.

remaining: 278 day(s)          Donor(s): 7

Donated so far: 4.43 % from 4650 лв.
Campaign closed          Donor(s): 7

Donated so far: 1.37 % from 25000 лв.

remaining: 123 day(s)          Donor(s): 5

Success
Donated so far: 103.98 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 64

Donated so far: 11.43 % from 30000 лв.

remaining: 35 day(s)          Donor(s): 51

Donated so far: 4.38 % from 10000 лв.

remaining: 279 day(s)          Donor(s): 5

Donated so far: 13.37 % from 6000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 10

Donated so far: 103.33 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 52

Donated so far: 81.47 % from 15000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 60

Donated so far: 29.38 % from 5000 лв.

remaining: 2 day(s)          Donor(s): 23

Donated so far: 19.50 % from 20000 лв.

remaining: 2 day(s)          Donor(s): 37

Donated so far: 6.00 % from 1500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 3

Donated so far: 69.39 % from 25000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 29

Платформата.бг © 2023. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта