Donated so far: 12.80 % from 5000 лв.

remaining: 24 day(s)          Donor(s): 6

Donated so far: 25.60 % from 5000 лв.

remaining: 21 day(s)          Donor(s): 14

Donated so far: 6.50 % from 10000 лв.

remaining: 265 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 75.79 % from 20000 лв.

remaining: 84 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 0.00 % from 3000 лв.

remaining: 31 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 20.60 % from 10000 лв.

remaining: 85 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 49.62 % from 3700 лв.

remaining: 22 day(s)          Donor(s): 19

Donated so far: 40.44 % from 8000 лв.

remaining: 28 day(s)          Donor(s): 15

Donated so far: 52.69 % from 100000 лв.

remaining: 19 day(s)          Donor(s): 455

Donated so far: 0.16 % from 89000 лв.

remaining: 22 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 10.29 % from 170000 лв.

remaining: 38 day(s)          Donor(s): 18

Donated so far: 4.67 % from 6000 лв.

remaining: 115 day(s)          Donor(s): 6

Donated so far: 4.00 % from 10000 лв.

remaining: 40 day(s)          Donor(s): 5

Donated so far: 11.70 % from 6000 лв.

remaining: 40 day(s)          Donor(s): 8

Donated so far: 43.63 % from 10000 лв.

remaining: 25 day(s)          Donor(s): 20

Donated so far: 6.00 % from 2500 лв.

remaining: 176 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 12.37 % from 3500 лв.

remaining: 26 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 6.00 % from 5000 лв.

remaining: 84 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 2.70 % from 33920 лв.

remaining: 57 day(s)          Donor(s): 13

Donated so far: 28.00 % from 3000 лв.

remaining: 25 day(s)          Donor(s): 8

Success
Donated so far: 109.97 % from 30000 лв.

remaining: 27 day(s)          Donor(s): 22

Donated so far: 1.60 % from 5000 лв.

remaining: 23 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 1.00 % from 10000 лв.

remaining: 26 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 0.00 % from 15000 лв.

remaining: 391 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 45.17 % from 3000 лв.

remaining: 55 day(s)          Donor(s): 10

Donated so far: 19.09 % from 35000 лв.

remaining: 20 day(s)          Donor(s): 32

Donated so far: 32.00 % from 6000 лв.

remaining: 25 day(s)          Donor(s): 12

Donated so far: 0.44 % from 100000 лв.

remaining: 387 day(s)          Donor(s): 7

Donated so far: 14.00 % from 5000 лв.

remaining: 33 day(s)          Donor(s): 7

Donated so far: 25.83 % from 3500 лв.

remaining: 26 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 26.09 % from 3500 лв.

remaining: 57 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 29.87 % from 17000 лв.

remaining: 32 day(s)          Donor(s): 58

Donated so far: 11.58 % from 6000 лв.

remaining: 26 day(s)          Donor(s): 6

Success
Donated so far: 119.81 % from 5300 лв.
Campaign closed          Donor(s): 55

Success
Donated so far: 121.33 % from 1500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 23

Donated so far: 55.93 % from 3000 лв.

remaining: 55 day(s)          Donor(s): 13

Donated so far: 43.83 % from 25000 лв.

remaining: 25 day(s)          Donor(s): 23

Donated so far: 11.76 % from 1700 лв.

remaining: 23 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 1.14 % from 7000 лв.

remaining: 174 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 7.20 % from 20000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 16

Donated so far: 0.00 % from 30000 лв.

remaining: 55 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 1.20 % from 9000 лв.

remaining: 25 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 67.17 % from 3000 лв.

remaining: 11 day(s)          Donor(s): 22

Donated so far: 5.70 % from 10000 лв.

remaining: 25 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 2.70 % from 4000 лв.

remaining: 23 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 1.53 % from 30000 лв.

remaining: 146 day(s)          Donor(s): 5

Donated so far: 75.22 % from 100000 лв.

remaining: 25 day(s)          Donor(s): 299

Donated so far: 61.95 % from 10000 лв.

remaining: 15 day(s)          Donor(s): 52

Donated so far: 0.08 % from 12000 лв.

remaining: 117 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 10.44 % from 6250 лв.
Campaign closed          Donor(s): 6

Платформата.бг © 2022. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта