Success
Donated so far: 104.80 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 85

Donated so far: 2.00 % from 5000 лв.

remaining: 86 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 1.87 % from 15000 лв.

remaining: 185 day(s)          Donor(s): 5

Donated so far: 0.00 % from 30000 лв.

remaining: 66 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 5.96 % from 55000 лв.

remaining: 66 day(s)          Donor(s): 34

Donated so far: 2.33 % from 3000 лв.

remaining: 66 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 15.26 % from 13248 лв.
Campaign closed          Donor(s): 27

Donated so far: 18.55 % from 4300 лв.

remaining: 25 day(s)          Donor(s): 13

Donated so far: 3.18 % from 10000 лв.

remaining: 33 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 22.98 % from 5300 лв.

remaining: 32 day(s)          Donor(s): 22

Donated so far: 40.00 % from 7000 лв.

remaining: 17 day(s)          Donor(s): 19

Donated so far: 90.44 % from 2500 лв.

remaining: 4 day(s)          Donor(s): 36

Donated so far: 6.55 % from 40000 лв.

remaining: 157 day(s)          Donor(s): 33

Donated so far: 93.70 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 45

Donated so far: 63.10 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 17

Success
Donated so far: 183.00 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 42

Donated so far: 10.61 % from 9800 лв.
Campaign closed          Donor(s): 21

Donated so far: 32.50 % from 4200 лв.

remaining: 66 day(s)          Donor(s): 6

Donated so far: 34.60 % from 5000 лв.

remaining: 155 day(s)          Donor(s): 22

Donated so far: 100.00 % from 470 лв.
Campaign closed          Donor(s): 7

Donated so far: 83.58 % from 4500 лв.

remaining: 35 day(s)          Donor(s): 60

Donated so far: 55.15 % from 10800 лв.

remaining: 157 day(s)          Donor(s): 30

Success
Donated so far: 60.00 % from 1500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 12

Donated so far: 109.60 % from 500 лв.

remaining: 5 day(s)          Donor(s): 14

Donated so far: 10.83 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 6

Donated so far: 2.89 % from 18000 лв.

remaining: 4 day(s)          Donor(s): 6

Donated so far: 6.36 % from 7940 лв.

remaining: 63 day(s)          Donor(s): 9

Donated so far: 28.02 % from 5100 лв.

remaining: 20 day(s)          Donor(s): 27

Success
Donated so far: 109.94 % from 1700 лв.
Campaign closed          Donor(s): 37

Donated so far: 99.94 % from 3125 лв.

remaining: 2 day(s)          Donor(s): 73

Donated so far: 57.00 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 25

Donated so far: 43.23 % from 30000 лв.

remaining: 166 day(s)          Donor(s): 200

Donated so far: 6.16 % from 3700 лв.
Campaign closed          Donor(s): 3

Donated so far: 2.08 % from 36000 лв.

remaining: 36 day(s)          Donor(s): 11

Donated so far: 61.50 % from 2000 лв.

remaining: 1 day(s)          Donor(s): 18

Donated so far: 1.00 % from 30000 лв.

remaining: 157 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 21.60 % from 10000 лв.

remaining: 19 day(s)          Donor(s): 22

Success
Donated so far: 111.62 % from 10580 лв.
Campaign closed          Donor(s): 175

Donated so far: 1.15 % from 40000 лв.

remaining: 18 day(s)          Donor(s): 5

Success
Donated so far: 102.07 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 11

Success
Donated so far: 100.00 % from 945 лв.

remaining: 5 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 36.23 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 15

Donated so far: 23.16 % from 5000 лв.

remaining: 155 day(s)          Donor(s): 7

Donated so far: 0.37 % from 60000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 5

Donated so far: 31.90 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 13

Donated so far: 104.53 % from 4500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 42

Donated so far: 0.20 % from 12500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Donated so far: 19.70 % from 3000 лв.

remaining: 157 day(s)          Donor(s): 8

Donated so far: 76.63 % from 950 лв.
Campaign closed          Donor(s): 12

Donated so far: 70.24 % from 2500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 40

Платформата.бг © 2021. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта