Donated so far: 0.00 % from 170000 лв.

remaining: 361 day(s)          Donor(s): 0

Success
Donated so far: 446.95 % from 8000 лв.

remaining: 1 day(s)          Donor(s): 375

Donated so far: 52.73 % from 10000 лв.

remaining: 40 day(s)          Donor(s): 68

Donated so far: 8.64 % from 7700 лв.

remaining: 12 day(s)          Donor(s): 14

Donated so far: 0.73 % from 30000 лв.

remaining: 129 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 8.28 % from 10000 лв.

remaining: 71 day(s)          Donor(s): 14

Donated so far: 12.75 % from 2000 лв.

remaining: 14 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 16.13 % from 20000 лв.

remaining: 345 day(s)          Donor(s): 14

Donated so far: 52.57 % from 30000 лв.

remaining: 355 day(s)          Donor(s): 214

Success
Donated so far: 101.49 % from 150000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 584

Donated so far: 65.29 % from 35000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 187

Donated so far: 16.15 % from 2000 лв.

remaining: 12 day(s)          Donor(s): 5

Donated so far: 70.59 % from 9600 лв.

remaining: 13 day(s)          Donor(s): 40

Donated so far: 8.00 % from 5000 лв.

remaining: 129 day(s)          Donor(s): 2

Success
Donated so far: 148.20 % from 20000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 28

Donated so far: 75.00 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 17

Success
Donated so far: 119.00 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 26

Donated so far: 77.03 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 29

Donated so far: 49.67 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 16

Success
Donated so far: 108.83 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 21

Donated so far: 41.67 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 13

Donated so far: 61.00 % from 13855 лв.
Campaign closed          Donor(s): 139

Donated so far: 69.73 % from 10800 лв.

remaining: 162 day(s)          Donor(s): 40

Donated so far: 40.75 % from 400 лв.

remaining: 72 day(s)          Donor(s): 6

Donated so far: 25.29 % from 35000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 25

Success
Donated so far: 101.11 % from 2700 лв.
Campaign closed          Donor(s): 29

Donated so far: 25.43 % from 30000 лв.

remaining: 310 day(s)          Donor(s): 8

Donated so far: 8.12 % from 50000 лв.

remaining: 71 day(s)          Donor(s): 18

Donated so far: 10.51 % from 92000 лв.

remaining: 70 day(s)          Donor(s): 136

Success
Donated so far: 101.14 % from 7000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 62

Donated so far: 22.24 % from 30000 лв.

remaining: 70 day(s)          Donor(s): 72

Donated so far: 17.83 % from 40000 лв.

remaining: 160 day(s)          Donor(s): 73

Success
Donated so far: 125.66 % from 25000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 35

Donated so far: 49.88 % from 15000 лв.

remaining: 41 day(s)          Donor(s): 85

Donated so far: 13.37 % from 9500 лв.

remaining: 65 day(s)          Donor(s): 8

Donated so far: 38.76 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 64

Donated so far: 1.40 % from 40000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 5

Success
Donated so far: 100.50 % from 1000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 15

Donated so far: 18.57 % from 3500 лв.

remaining: 28 day(s)          Donor(s): 6

Donated so far: 0.00 % from 3000 лв.

remaining: 101 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 106.50 % from 2000 лв.

remaining: 1 day(s)          Donor(s): 42

Success
Donated so far: 208.45 % from 1500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 46

Success
Donated so far: 114.95 % from 2000 лв.

remaining: 1 day(s)          Donor(s): 52

Donated so far: 11.52 % from 15000 лв.

remaining: 40 day(s)          Donor(s): 22

Donated so far: 68.75 % from 4000 лв.

remaining: 13 day(s)          Donor(s): 12

Donated so far: 93.67 % from 6000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 73

Donated so far: 15.00 % from 1000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 6

Donated so far: 10.00 % from 5000 лв.

remaining: 7 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 19.60 % from 3000 лв.

remaining: 12 day(s)          Donor(s): 6

Donated so far: 28.00 % from 2500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 17

Платформата.бг © 2022. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта