Donated so far: 77.22 % from 10000 лв.

remaining: 3 day(s)          Donor(s): 75

Donated so far: 0.00 % from 1650 лв.

remaining: 26 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 110.82 % from 300000 лв.

remaining: 19 day(s)          Donor(s): 1345

Donated so far: 0.00 % from 84250 лв.

remaining: 24 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 29.72 % from 10000 лв.

remaining: 9 day(s)          Donor(s): 42

Donated so far: 90.91 % from 2200 лв.

remaining: 40 day(s)          Donor(s): 32

Donated so far: 6.67 % from 3000 лв.

remaining: 53 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 16.54 % from 4220 лв.

remaining: 132 day(s)          Donor(s): 18

Success
Donated so far: 42.42 % from 3300 лв.

remaining: 5 day(s)          Donor(s): 17

Donated so far: 0.59 % from 55000 лв.

remaining: 50 day(s)          Donor(s): 6

Donated so far: 31.45 % from 10000 лв.

remaining: 56 day(s)          Donor(s): 39

Donated so far: 51.28 % from 50000 лв.

remaining: 19 day(s)          Donor(s): 28

Success
Donated so far: 97.20 % from 230000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 89

Donated so far: 0.30 % from 313337 лв.

remaining: 269 day(s)          Donor(s): 7

Donated so far: 86.67 % from 1500 лв.

remaining: 21 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 11.75 % from 20000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 15

Donated so far: 1.67 % from 6000 лв.

remaining: 19 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 0.00 % from 2500 лв.

remaining: 107 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 26.44 % from 10900 лв.
Campaign closed          Donor(s): 42

Donated so far: 0.00 % from 5000 лв.

remaining: 54 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 0.10 % from 10000 лв.

remaining: 328 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 37.41 % from 10000 лв.

remaining: 253 day(s)          Donor(s): 61

Donated so far: 80.04 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 84

Donated so far: 36.11 % from 1800 лв.

remaining: 56 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 6.37 % from 10000 лв.

remaining: 269 day(s)          Donor(s): 5

Donated so far: 0.00 % from 4746 лв.

remaining: 56 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 1.60 % from 5000 лв.

remaining: 56 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 0.00 % from 4000 лв.

remaining: 56 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 1.08 % from 20000 лв.

remaining: 65 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 0.00 % from 2000 лв.

remaining: 25 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 0.00 % from 17000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 0

Success
Donated so far: 110.64 % from 1250 лв.
Campaign closed          Donor(s): 19

Donated so far: 97.95 % from 3360 лв.
Campaign closed          Donor(s): 49

Donated so far: 44.37 % from 4800 лв.

remaining: 87 day(s)          Donor(s): 26

Donated so far: 44.50 % from 5000 лв.

remaining: 25 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 0.07 % from 15000 лв.

remaining: 310 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 4.17 % from 3000 лв.

remaining: 58 day(s)          Donor(s): 6

Donated so far: 2.68 % from 25000 лв.

remaining: 23 day(s)          Donor(s): 3

Success
Donated so far: 103.38 % from 4870 лв.
Campaign closed          Donor(s): 85

Donated so far: 6.85 % from 4600 лв.
Campaign closed          Donor(s): 5

Donated so far: 13.33 % from 150 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Donated so far: 11.44 % from 46000 лв.

remaining: 81 day(s)          Donor(s): 130

Success
Donated so far: 114.23 % from 35000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 175

Donated so far: 8.17 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 5

Donated so far: 1.89 % from 33000 лв.

remaining: 86 day(s)          Donor(s): 17

Success
Donated so far: 100.33 % from 1835 лв.
Campaign closed          Donor(s): 55

Donated so far: 22.00 % from 1000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 4

Donated so far: 0.83 % from 6000 лв.

remaining: 6 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 8.43 % from 7000 лв.

remaining: 87 day(s)          Donor(s): 12

Donated so far: 0.48 % from 8000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 2

Платформата.бг © 2020. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта