Donated so far: 2.08 % from 4800 лв.

remaining: 130 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 0.00 % from 5350 лв.

remaining: 144 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 37.29 % from 4500 лв.

remaining: 9 day(s)          Donor(s): 27

Donated so far: 19.92 % from 6000 лв.

remaining: 39 day(s)          Donor(s): 23

Donated so far: 11.00 % from 5000 лв.

remaining: 317 day(s)          Donor(s): 12

Donated so far: 11.67 % from 6000 лв.

remaining: 131 day(s)          Donor(s): 6

Donated so far: 68.34 % from 10000 лв.

remaining: 100 day(s)          Donor(s): 31

Success
Donated so far: 103.38 % from 4870 лв.
Campaign closed          Donor(s): 85

Donated so far: 60.00 % from 3000 лв.

remaining: 10 day(s)          Donor(s): 26

Платформата.бг © 2019. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!