Donated so far: 16.63 % from 3500 лв.

remaining: 103 day(s)          Donor(s): 21

Donated so far: 66.49 % from 10000 лв.

remaining: 195 day(s)          Donor(s): 27

Donated so far: 0.33 % from 30000 лв.

remaining: 102 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 44.29 % from 3500 лв.

remaining: 102 day(s)          Donor(s): 3

Success
Donated so far: 100.00 % from 4200 лв.

remaining: 40 day(s)          Donor(s): 73

Donated so far: 34.53 % from 10000 лв.

remaining: 11 day(s)          Donor(s): 87

Donated so far: 36.51 % from 1490 лв.

remaining: 42 day(s)          Donor(s): 15

Success
Donated so far: 103.38 % from 4870 лв.
Campaign closed          Donor(s): 85

Donated so far: 76.04 % from 10000 лв.

remaining: 37 day(s)          Donor(s): 78

Donated so far: 24.31 % from 10000 лв.

remaining: 194 day(s)          Donor(s): 14

Donated so far: 73.98 % from 9000 лв.

remaining: 39 day(s)          Donor(s): 91

Donated so far: 69.52 % from 10000 лв.

remaining: 11 day(s)          Donor(s): 38

Donated so far: 20.89 % from 9000 лв.

remaining: 237 day(s)          Donor(s): 8

Платформата.бг © 2019. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!