Donated so far: 10.13 % from 75000 лв.

remaining: 81 day(s)          Donor(s): 121

Donated so far: 41.95 % from 10000 лв.

remaining: 137 day(s)          Donor(s): 11

Donated so far: 5.90 % from 4746 лв.
Campaign closed          Donor(s): 5

Donated so far: 5.21 % from 7200 лв.

remaining: 19 day(s)          Donor(s): 9

Donated so far: 24.45 % from 40000 лв.

remaining: 104 day(s)          Donor(s): 93

Donated so far: 18.85 % from 4000 лв.

remaining: 17 day(s)          Donor(s): 7

Donated so far: 72.04 % from 10320 лв.

remaining: 6 day(s)          Donor(s): 49

Donated so far: 58.90 % from 20000 лв.

remaining: 53 day(s)          Donor(s): 116

Donated so far: 71.04 % from 4800 лв.

remaining: 50 day(s)          Donor(s): 51

Success
Donated so far: 103.38 % from 4870 лв.
Campaign closed          Donor(s): 85

Платформата.бг © 2019. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!