Success
Donated so far: 117.60 % from 40000 лв.

remaining: 114 day(s)          Donor(s): 209

Success
Donated so far: 100.00 % from 1000 лв.

remaining: 3 day(s)          Donor(s): 14

Success
Donated so far: 126.00 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 31

Success
Donated so far: 101.13 % from 6000 лв.

remaining: 1 day(s)          Donor(s): 20

Success
Donated so far: 100.47 % from 15000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 76

Success
Donated so far: 103.98 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 64

Success
Donated so far: 100.00 % from 10800 лв.
Campaign closed          Donor(s): 71

Success
Donated so far: 104.29 % from 3500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 29

Success
Donated so far: 100.00 % from 3500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 22

Success
Donated so far: 181.47 % from 30000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 29

Success
Donated so far: 119.81 % from 5300 лв.
Campaign closed          Donor(s): 55

Success
Donated so far: 121.33 % from 1500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 23

Success
Donated so far: 107.00 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 33

Success
Donated so far: 147.89 % from 2460 лв.
Campaign closed          Donor(s): 19

Success
Donated so far: 102.00 % from 4500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 23

Success
Donated so far: 106.45 % from 2790 лв.
Campaign closed          Donor(s): 14

Success
Donated so far: 100.00 % from 500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Success
Donated so far: 144.67 % from 750 лв.
Campaign closed          Donor(s): 13

Success
Donated so far: 100.94 % from 1600 лв.
Campaign closed          Donor(s): 9

Success
Donated so far: 131.04 % from 1500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 21

Success
Donated so far: 100.00 % from 800 лв.
Campaign closed          Donor(s): 3

Success
Donated so far: 100.00 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 8

Success
Donated so far: 114.23 % from 35000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 175

Success
Donated so far: 101.00 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 13

Success
Donated so far: 100.00 % from 2650 лв.
Campaign closed          Donor(s): 5

Success
Donated so far: 100.00 % from 3500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 9

Success
Donated so far: 100.00 % from 4000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 13

Success
Donated so far: 100.00 % from 4000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 16

Success
Donated so far: 102.63 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 24

Success
Donated so far: 148.20 % from 20000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 28

Success
Donated so far: 446.95 % from 8000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 375

Success
Donated so far: 101.49 % from 150000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 584

Success
Donated so far: 119.00 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 26

Success
Donated so far: 108.83 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 21

Success
Donated so far: 100.75 % from 400 лв.
Campaign closed          Donor(s): 13

Success
Donated so far: 101.11 % from 2700 лв.
Campaign closed          Donor(s): 29

Success
Donated so far: 101.14 % from 7000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 62

Success
Donated so far: 125.66 % from 25000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 35

Success
Donated so far: 100.50 % from 1000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 15

Success
Donated so far: 106.50 % from 2000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 42

Success
Donated so far: 208.45 % from 1500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 46

Success
Donated so far: 114.95 % from 2000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 52

Success
Donated so far: 105.06 % from 1600 лв.
Campaign closed          Donor(s): 34

Success
Donated so far: 254.00 % from 1500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 20

Success
Donated so far: 140.00 % from 1500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 19

Success
Donated so far: 140.67 % from 1500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 32

Success
Donated so far: 135.00 % from 1500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 29

Success
Donated so far: 147.33 % from 1500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 23

Success
Donated so far: 161.37 % from 6300 лв.
Campaign closed          Donor(s): 42

Success
Donated so far: 127.99 % from 2500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 61

Платформата.бг © 2023. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта