Success
Donated so far: 42.42 % from 3300 лв.

remaining: 5 day(s)          Donor(s): 17

Success
Donated so far: 97.20 % from 230000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 89

Success
Donated so far: 110.64 % from 1250 лв.
Campaign closed          Donor(s): 19

Success
Donated so far: 103.38 % from 4870 лв.
Campaign closed          Donor(s): 85

Success
Donated so far: 114.23 % from 35000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 175

Success
Donated so far: 100.33 % from 1835 лв.
Campaign closed          Donor(s): 55

Success
Donated so far: 100.00 % from 535 лв.
Campaign closed          Donor(s): 14

Success
Donated so far: 124.90 % from 10320 лв.
Campaign closed          Donor(s): 59

Success
Donated so far: 110.29 % from 20000 лв.

remaining: 22 day(s)          Donor(s): 76

Success
Donated so far: 100.00 % from 1000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 10

Success
Donated so far: 100.00 % from 2000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Success
Donated so far: 100.00 % from 4800 лв.
Campaign closed          Donor(s): 55

Success
Donated so far: 100.00 % from 3300 лв.
Campaign closed          Donor(s): 47

Success
Donated so far: 105.00 % from 10600 лв.
Campaign closed          Donor(s): 112

Success
Donated so far: 100.00 % from 2000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Success
Donated so far: 100.00 % from 1300 лв.
Campaign closed          Donor(s): 11

Success
Donated so far: 262.86 % from 350 лв.
Campaign closed          Donor(s): 8

Success
Donated so far: 100.03 % from 3500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 3

Success
Donated so far: 101.00 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 37

Success
Donated so far: 100.65 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 58

Success
Donated so far: 100.00 % from 700 лв.
Campaign closed          Donor(s): 12

Success
Donated so far: 110.48 % from 12000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 149

Success
Donated so far: 120.00 % from 300 лв.
Campaign closed          Donor(s): 4

Success
Donated so far: 107.33 % from 4500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 59

Success
Donated so far: 100.62 % from 325 лв.
Campaign closed          Donor(s): 12

Success
Donated so far: 129.75 % from 4000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 66

Success
Donated so far: 127.50 % from 400 лв.
Campaign closed          Donor(s): 5

Success
Donated so far: 302.00 % from 200 лв.
Campaign closed          Donor(s): 13

Success
Donated so far: 117.40 % from 2000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 45

Success
Donated so far: 102.35 % from 2125 лв.
Campaign closed          Donor(s): 34

Success
Donated so far: 100.14 % from 2200 лв.
Campaign closed          Donor(s): 49

Success
Donated so far: 104.73 % from 1650 лв.
Campaign closed          Donor(s): 25

Success
Donated so far: 136.67 % from 1500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 39

Success
Donated so far: 100.00 % from 4200 лв.
Campaign closed          Donor(s): 73

Success
Donated so far: 101.47 % from 1500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 39

Success
Donated so far: 100.00 % from 420 лв.
Campaign closed          Donor(s): 6

Success
Donated so far: 121.67 % from 2100 лв.
Campaign closed          Donor(s): 43

Success
Donated so far: 101.33 % from 980 лв.
Campaign closed          Donor(s): 28

Success
Donated so far: 104.75 % from 2000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 6

Success
Donated so far: 139.00 % from 500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 24

Success
Donated so far: 100.33 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 6

Success
Donated so far: 110.21 % from 1400 лв.
Campaign closed          Donor(s): 53

Success
Donated so far: 161.00 % from 1500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 23

Success
Donated so far: 108.57 % from 1400 лв.
Campaign closed          Donor(s): 22

Success
Donated so far: 107.75 % from 2310 лв.
Campaign closed          Donor(s): 71

Success
Donated so far: 120.65 % from 920 лв.
Campaign closed          Donor(s): 20

Success
Donated so far: 100.00 % from 1500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Success
Donated so far: 101.00 % from 1000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 16

Success
Donated so far: 116.00 % from 1000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 29

Success
Donated so far: 110.00 % from 1500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 23

Платформата.бг © 2020. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта