Donated so far: 0.17 % from 3000 лв.

remaining: 58 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 53.30 % from 10000 лв.

remaining: 15 day(s)          Donor(s): 57

Donated so far: 77.20 % from 400000 лв.

remaining: 26 day(s)          Donor(s): 1282

Donated so far: 16.54 % from 4220 лв.

remaining: 137 day(s)          Donor(s): 18

Donated so far: 0.50 % from 55000 лв.

remaining: 55 day(s)          Donor(s): 5

Donated so far: 27.75 % from 10000 лв.

remaining: 61 day(s)          Donor(s): 31

Donated so far: 50.60 % from 50000 лв.

remaining: 24 day(s)          Donor(s): 24

Donated so far: 96.98 % from 230000 лв.

remaining: 1 day(s)          Donor(s): 87

Donated so far: 27.57 % from 10000 лв.

remaining: 2 day(s)          Donor(s): 38

Donated so far: 0.30 % from 313337 лв.

remaining: 275 day(s)          Donor(s): 7

Donated so far: 53.33 % from 1500 лв.

remaining: 26 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 1.67 % from 6000 лв.

remaining: 24 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 0.00 % from 2500 лв.

remaining: 112 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 26.44 % from 10900 лв.

remaining: 1 day(s)          Donor(s): 42

Donated so far: 0.00 % from 5000 лв.

remaining: 59 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 0.00 % from 10000 лв.

remaining: 334 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 37.41 % from 10000 лв.

remaining: 259 day(s)          Donor(s): 61

Donated so far: 30.56 % from 1800 лв.

remaining: 61 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 6.37 % from 10000 лв.

remaining: 275 day(s)          Donor(s): 5

Donated so far: 0.00 % from 4746 лв.

remaining: 61 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 0.40 % from 5000 лв.

remaining: 61 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 0.00 % from 4000 лв.

remaining: 61 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 93.75 % from 2000 лв.

remaining: 29 day(s)          Donor(s): 31

Donated so far: 1.08 % from 20000 лв.

remaining: 70 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 0.00 % from 2000 лв.

remaining: 30 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 0.00 % from 17000 лв.

remaining: 2 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 42.28 % from 4800 лв.

remaining: 92 day(s)          Donor(s): 25

Donated so far: 44.50 % from 5000 лв.

remaining: 30 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 0.07 % from 15000 лв.

remaining: 316 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 3.83 % from 3000 лв.

remaining: 63 day(s)          Donor(s): 5

Donated so far: 2.68 % from 25000 лв.

remaining: 28 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 11.44 % from 46000 лв.

remaining: 86 day(s)          Donor(s): 130

Donated so far: 8.17 % from 3000 лв.

remaining: 1 day(s)          Donor(s): 5

Donated so far: 1.89 % from 33000 лв.

remaining: 91 day(s)          Donor(s): 17

Donated so far: 0.83 % from 6000 лв.

remaining: 11 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 8.43 % from 7000 лв.

remaining: 92 day(s)          Donor(s): 12

Donated so far: 0.00 % from 10600 лв.

remaining: 107 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 4.84 % from 6200 лв.

remaining: 45 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 17.53 % from 15000 лв.

remaining: 31 day(s)          Donor(s): 19

Donated so far: 0.01 % from 150000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 2

Donated so far: 11.52 % from 12000 лв.

remaining: 1 day(s)          Donor(s): 10

Donated so far: 28.66 % from 40000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 108

Donated so far: 13.00 % from 5000 лв.

remaining: 125 day(s)          Donor(s): 12

Donated so far: 0.27 % from 592000 лв.

remaining: 149 day(s)          Donor(s): 12

Donated so far: 0.00 % from 5000 лв.

remaining: 45 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 0.00 % from 10000 лв.

remaining: 62 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 0.00 % from 2200 лв.

remaining: 62 day(s)          Donor(s): 0

Платформата.бг © 2020. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта