Donated so far: 26.09 % from 2875 лв.

remaining: 19 day(s)          Donor(s): 17

Donated so far: 77.34 % from 10000 лв.

remaining: 127 day(s)          Donor(s): 81

Donated so far: 10.00 % from 5000 лв.

remaining: 344 day(s)          Donor(s): 11

Donated so far: 2.29 % from 7000 лв.

remaining: 33 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 14.77 % from 440 лв.

remaining: 62 day(s)          Donor(s): 5

Donated so far: 0.00 % from 5000 лв.

remaining: 66 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 59.68 % from 2200 лв.

remaining: 25 day(s)          Donor(s): 32

Donated so far: 35.00 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 14

Donated so far: 7.14 % from 1470 лв.

remaining: 129 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 18.79 % from 1490 лв.

remaining: 5 day(s)          Donor(s): 6

Donated so far: 71.00 % from 2000 лв.

remaining: 5 day(s)          Donor(s): 42

Donated so far: 30.87 % from 2300 лв.

remaining: 5 day(s)          Donor(s): 12

Donated so far: 17.19 % from 15000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 42

Donated so far: 25.94 % from 1650 лв.

remaining: 17 day(s)          Donor(s): 15

Donated so far: 2.50 % from 6000 лв.

remaining: 158 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 0.43 % from 3500 лв.

remaining: 140 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 14.70 % from 5000 лв.

remaining: 4 day(s)          Donor(s): 21

Donated so far: 0.25 % from 20000 лв.

remaining: 79 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 5.21 % from 10000 лв.

remaining: 5 day(s)          Donor(s): 9

Donated so far: 15.25 % from 4000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 5

Donated so far: 79.57 % from 10000 лв.

remaining: 3 day(s)          Donor(s): 46

Donated so far: 49.50 % from 10000 лв.

remaining: 5 day(s)          Donor(s): 135

Donated so far: 0.00 % from 800 лв.

remaining: 2 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 26.45 % from 4800 лв.

remaining: 66 day(s)          Donor(s): 20

Donated so far: 10.00 % from 1500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 4

Donated so far: 18.34 % from 3500 лв.

remaining: 35 day(s)          Donor(s): 23

Donated so far: 67.64 % from 10000 лв.

remaining: 127 day(s)          Donor(s): 29

Donated so far: 0.33 % from 30000 лв.

remaining: 34 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 55.71 % from 3500 лв.

remaining: 34 day(s)          Donor(s): 5

Donated so far: 53.96 % from 1490 лв.
Campaign closed          Donor(s): 19

Donated so far: 5.00 % from 10000 лв.

remaining: 105 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 4.00 % from 2500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Donated so far: 20.00 % from 2100 лв.
Campaign closed          Donor(s): 11

Donated so far: 24.81 % from 10000 лв.

remaining: 126 day(s)          Donor(s): 15

Donated so far: 50.25 % from 2000 лв.

remaining: 34 day(s)          Donor(s): 19

Donated so far: 89.31 % from 9000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 100

Donated so far: 28.29 % from 9000 лв.

remaining: 169 day(s)          Donor(s): 12

Donated so far: 5.00 % from 1000 лв.

remaining: 124 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 1.67 % from 3000 лв.

remaining: 35 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 3.33 % from 4500 лв.

remaining: 18 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 10.00 % from 3000 лв.

remaining: 37 day(s)          Donor(s): 6

Платформата.бг © 2019. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!