Donated so far: 3.81 % from 1835 лв.

remaining: 39 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 10.00 % from 1000 лв.

remaining: 53 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 4.00 % from 20000 лв.

remaining: 2 day(s)          Donor(s): 5

Donated so far: 0.83 % from 6000 лв.

remaining: 78 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 72.03 % from 35000 лв.

remaining: 8 day(s)          Donor(s): 148

Donated so far: 6.29 % from 7000 лв.

remaining: 159 day(s)          Donor(s): 9

Donated so far: 0.48 % from 8000 лв.

remaining: 38 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 10.00 % from 2000 лв.

remaining: 98 day(s)          Donor(s): 5

Donated so far: 21.52 % from 5000 лв.

remaining: 30 day(s)          Donor(s): 9

Donated so far: 23.58 % from 75000 лв.

remaining: 39 day(s)          Donor(s): 226

Donated so far: 0.00 % from 10600 лв.

remaining: 174 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 77.57 % from 535 лв.

remaining: 23 day(s)          Donor(s): 11

Donated so far: 4.61 % from 18000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 12

Donated so far: 0.00 % from 6200 лв.

remaining: 112 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 0.00 % from 3000 лв.

remaining: 24 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 4.05 % from 10000 лв.

remaining: 9 day(s)          Donor(s): 6

Donated so far: 30.56 % from 1800 лв.
Campaign closed          Donor(s): 2

Donated so far: 100.00 % from 3300 лв.
Campaign closed          Donor(s): 47

Donated so far: 0.00 % from 150000 лв.

remaining: 60 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 1.09 % from 4600 лв.

remaining: 8 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 9.23 % from 12000 лв.

remaining: 68 day(s)          Donor(s): 7

Donated so far: 28.60 % from 40000 лв.

remaining: 62 day(s)          Donor(s): 107

Donated so far: 41.87 % from 4800 лв.

remaining: 9 day(s)          Donor(s): 24

Donated so far: 13.00 % from 5000 лв.

remaining: 192 day(s)          Donor(s): 12

Donated so far: 0.28 % from 5350 лв.

remaining: 22 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 0.25 % from 592000 лв.

remaining: 216 day(s)          Donor(s): 11

Donated so far: 11.67 % from 6000 лв.

remaining: 9 day(s)          Donor(s): 6

Donated so far: 5.25 % from 10000 лв.

remaining: 8 day(s)          Donor(s): 9

Donated so far: 0.00 % from 2500 лв.

remaining: 180 day(s)          Donor(s): 0

Платформата.бг © 2020. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!