ALL CAMPAIGNSDonated so far: 0.00 % from 1440 лв.

remaining: 36 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 0.68 % from 1470 лв.

remaining: 35 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 2.57 % from 3500 лв.

remaining: 66 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 0.00 % from 1300 лв.

remaining: 61 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 0.00 % from 8100 лв.

remaining: 23 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 46.97 % from 10000 лв.

remaining: 4 day(s)          Donor(s): 29

Donated so far: 0.00 % from 10000 лв.

remaining: 81 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 0.00 % from 30000 лв.

remaining: 59 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 0.00 % from 6000 лв.

remaining: 52 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 0.00 % from 2500 лв.

remaining: 11 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 10.11 % from 9000 лв.

remaining: 324 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 11.00 % from 3000 лв.

remaining: 7 day(s)          Donor(s): 12

Donated so far: 0.00 % from 3400 лв.

remaining: 43 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 31.50 % from 2000 лв.

remaining: 4 day(s)          Donor(s): 16

Donated so far: 29.05 % from 2100 лв.

remaining: 55 day(s)          Donor(s): 11

Donated so far: 45.00 % from 1000 лв.

remaining: 8 day(s)          Donor(s): 5

Donated so far: 47.94 % from 10000 лв.

remaining: 63 day(s)          Donor(s): 72

Donated so far: 13.90 % from 4800 лв.

remaining: 67 day(s)          Donor(s): 13

Donated so far: 95.80 % from 6000 лв.

remaining: 71 day(s)          Donor(s): 15

Donated so far: 36.38 % from 20000 лв.

remaining: 97 day(s)          Donor(s): 59

Donated so far: 3.83 % from 3000 лв.

remaining: 63 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 24.98 % from 10000 лв.

remaining: 35 day(s)          Donor(s): 65

Donated so far: 11.54 % from 780 лв.
Campaign closed          Donor(s): 2

Donated so far: 1.40 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 2

Donated so far: 34.50 % from 1000 лв.

remaining: 55 day(s)          Donor(s): 17

Donated so far: 0.00 % from 6750 лв.

remaining: 64 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 6.33 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 7

Donated so far: 0.00 % from 6000 лв.

remaining: 8 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 86.50 % from 3000 лв.

remaining: 4 day(s)          Donor(s): 22

Donated so far: 16.80 % from 5000 лв.

remaining: 5 day(s)          Donor(s): 13

Donated so far: 17.62 % from 2100 лв.

remaining: 42 day(s)          Donor(s): 10

Donated so far: 5.00 % from 1000 лв.

remaining: 279 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 5.00 % from 10000 лв.

remaining: 33 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 54.00 % from 4870 лв.

remaining: 63 day(s)          Donor(s): 51

Donated so far: 23.31 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 13

Donated so far: 34.40 % from 1500 лв.

remaining: 21 day(s)          Donor(s): 22

Donated so far: 0.00 % from 4700 лв.

remaining: 5 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 0.00 % from 5000 лв.

remaining: 67 day(s)          Donor(s): 0

Платформата.бг © 2019. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Search