Donated so far: 96.01 % from 12000 лв.

remaining: 36 day(s)          Donor(s): 133

Donated so far: 30.00 % from 1000 лв.

remaining: 69 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 0.63 % from 6400 лв.

remaining: 69 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 12.50 % from 2000 лв.

remaining: 9 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 0.01 % from 70000 лв.

remaining: 170 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 66.67 % from 300 лв.

remaining: 38 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 63.00 % from 4500 лв.

remaining: 10 day(s)          Donor(s): 38

Donated so far: 0.00 % from 4746 лв.

remaining: 4 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 66.22 % from 6000 лв.

remaining: 20 day(s)          Donor(s): 70

Donated so far: 0.00 % from 400 лв.

remaining: 40 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 2.50 % from 4000 лв.

remaining: 40 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 0.00 % from 600 лв.

remaining: 40 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 91.00 % from 4000 лв.

remaining: 40 day(s)          Donor(s): 39

Donated so far: 26.25 % from 4000 лв.

remaining: 40 day(s)          Donor(s): 8

Donated so far: 2.83 % from 6000 лв.

remaining: 40 day(s)          Donor(s): 6

Donated so far: 39.00 % from 1000 лв.

remaining: 40 day(s)          Donor(s): 9

Donated so far: 30.00 % from 400 лв.

remaining: 40 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 0.00 % from 1000 лв.

remaining: 40 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 52.00 % from 2000 лв.

remaining: 40 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 10.10 % from 2000 лв.

remaining: 40 day(s)          Donor(s): 5

Donated so far: 13.00 % from 5000 лв.

remaining: 285 day(s)          Donor(s): 12

Donated so far: 64.88 % from 4000 лв.

remaining: 68 day(s)          Donor(s): 22

Donated so far: 13.91 % from 10000 лв.

remaining: 31 day(s)          Donor(s): 20

Donated so far: 19.69 % from 4800 лв.

remaining: 100 day(s)          Donor(s): 20

Donated so far: 76.34 % from 10600 лв.

remaining: 17 day(s)          Donor(s): 102

Donated so far: 0.00 % from 5350 лв.

remaining: 114 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 0.05 % from 592000 лв.

remaining: 309 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 54.95 % from 10000 лв.

remaining: 8 day(s)          Donor(s): 148

Donated so far: 77.54 % from 10000 лв.

remaining: 70 day(s)          Donor(s): 82

Donated so far: 0.00 % from 5000 лв.

remaining: 9 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 8.16 % from 1470 лв.

remaining: 72 day(s)          Donor(s): 5

Donated so far: 11.67 % from 6000 лв.

remaining: 101 day(s)          Donor(s): 6

Donated so far: 1.00 % from 3500 лв.

remaining: 83 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 1.50 % from 20000 лв.

remaining: 22 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 41.66 % from 4800 лв.

remaining: 9 day(s)          Donor(s): 23

Donated so far: 69.14 % from 10000 лв.

remaining: 70 day(s)          Donor(s): 32

Donated so far: 5.00 % from 10000 лв.

remaining: 48 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 28.81 % from 10000 лв.

remaining: 69 day(s)          Donor(s): 17

Donated so far: 8.00 % from 1000 лв.

remaining: 67 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 91.12 % from 4200 лв.

remaining: 39 day(s)          Donor(s): 29

Donated so far: 90.00 % from 400 лв.

remaining: 39 day(s)          Donor(s): 7

Donated so far: 0.00 % from 2000 лв.

remaining: 39 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 0.00 % from 400 лв.

remaining: 39 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 0.00 % from 400 лв.

remaining: 40 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 3.39 % from 10320 лв.

remaining: 58 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 0.33 % from 6000 лв.

remaining: 39 day(s)          Donor(s): 1

Платформата.бг © 2019. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!