Donated so far: 10.45 % from 10000 лв.

remaining: 14 day(s)          Donor(s): 14

Donated so far: 0.29 % from 7000 лв.

remaining: 3 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 0.00 % from 69000 лв.

remaining: 123 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 7.77 % from 15162 лв.

remaining: 76 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 5.83 % from 6000 лв.

remaining: 184 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 32.00 % from 5000 лв.

remaining: 32 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 18.79 % from 3000 лв.

remaining: 7 day(s)          Donor(s): 8

Donated so far: 10.21 % from 4800 лв.

remaining: 7 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 3.52 % from 3405 лв.

remaining: 33 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 0.00 % from 4500 лв.

remaining: 33 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 74.96 % from 3850 лв.

remaining: 1 day(s)          Donor(s): 34

Donated so far: 8.00 % from 5000 лв.

remaining: 2 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 23.50 % from 2000 лв.

remaining: 2 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 0.30 % from 20000 лв.

remaining: 246 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 38.91 % from 4600 лв.

remaining: 31 day(s)          Donor(s): 16

Donated so far: 15.50 % from 10000 лв.

remaining: 62 day(s)          Donor(s): 7

Donated so far: 14.29 % from 3500 лв.

remaining: 32 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 2.80 % from 7500 лв.

remaining: 61 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 6.00 % from 5000 лв.

remaining: 32 day(s)          Donor(s): 5

Donated so far: 0.13 % from 22900 лв.

remaining: 70 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 21.14 % from 3500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 11

Donated so far: 3.17 % from 18000 лв.

remaining: 97 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 93.32 % from 10000 лв.

remaining: 2 day(s)          Donor(s): 61

Donated so far: 2.40 % from 10000 лв.

remaining: 232 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 59.59 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 20

Donated so far: 2.14 % from 7000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 3

Donated so far: 5.00 % from 14000 лв.

remaining: 5 day(s)          Donor(s): 6

Donated so far: 6.20 % from 63000 лв.

remaining: 122 day(s)          Donor(s): 9

Donated so far: 1.55 % from 5160 лв.

remaining: 2 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 34.79 % from 12360 лв.

remaining: 2 day(s)          Donor(s): 9

Donated so far: 5.17 % from 5994 лв.
Campaign closed          Donor(s): 10

Donated so far: 0.00 % from 3000 лв.

remaining: 220 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 2.00 % from 15000 лв.

remaining: 32 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 0.00 % from 15000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 0

Donated so far: 0.83 % from 3600 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Donated so far: 41.67 % from 600 лв.
Campaign closed          Donor(s): 3

Donated so far: 11.44 % from 90000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 111

Donated so far: 7.25 % from 4900 лв.
Campaign closed          Donor(s): 9

Donated so far: 24.67 % from 46586 лв.

remaining: 108 day(s)          Donor(s): 22

Donated so far: 23.51 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 8

Donated so far: 11.11 % from 9000 лв.

remaining: 7 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 1.13 % from 30000 лв.

remaining: 155 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 1.00 % from 5000 лв.

remaining: 141 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 6.25 % from 8000 лв.

remaining: 5 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 41.36 % from 30000 лв.

remaining: 5 day(s)          Donor(s): 76

Donated so far: 13.77 % from 6500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 10

Donated so far: 56.63 % from 9800 лв.
Campaign closed          Donor(s): 18

Donated so far: 8.17 % from 6000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 5

Donated so far: 6.10 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 5

Donated so far: 2.93 % from 15000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 4

Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта