Donated so far: 42.30 % from 25000 лв.

remaining: 2 day(s)          Donor(s): 37

Donated so far: 0.00 % from 100000 лв.

remaining: 148 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 0.00 % from 2100 лв.

remaining: 20 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 19.50 % from 4000 лв.

remaining: 32 day(s)          Donor(s): 7

Success
Donated so far: 118.80 % from 40000 лв.

remaining: 114 day(s)          Donor(s): 214

Donated so far: 41.76 % from 3400 лв.

remaining: 32 day(s)          Donor(s): 21

Donated so far: 2.80 % from 15000 лв.

remaining: 28 day(s)          Donor(s): 7

Donated so far: 4.50 % from 3000 лв.

remaining: 49 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 9.54 % from 15000 лв.

remaining: 32 day(s)          Donor(s): 11

Donated so far: 19.75 % from 20000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 38

Donated so far: 2.37 % from 100000 лв.

remaining: 56 day(s)          Donor(s): 22

Donated so far: 29.52 % from 7500 лв.

remaining: 11 day(s)          Donor(s): 37

Success
Donated so far: 100.00 % from 1000 лв.

remaining: 3 day(s)          Donor(s): 14

Donated so far: 8.33 % from 1200 лв.

remaining: 32 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 5.06 % from 17000 лв.

remaining: 32 day(s)          Donor(s): 13

Donated so far: 33.02 % from 10000 лв.

remaining: 1 day(s)          Donor(s): 20

Donated so far: 30.52 % from 16000 лв.

remaining: 18 day(s)          Donor(s): 59

Donated so far: 13.80 % from 10000 лв.

remaining: 68 day(s)          Donor(s): 21

Donated so far: 63.47 % from 4500 лв.

remaining: 94 day(s)          Donor(s): 8

Donated so far: 5.83 % from 12000 лв.

remaining: 94 day(s)          Donor(s): 12

Donated so far: 12.40 % from 30000 лв.

remaining: 94 day(s)          Donor(s): 54

Donated so far: 10.67 % from 3000 лв.

remaining: 31 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 2.06 % from 10000 лв.

remaining: 46 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 3.62 % from 15000 лв.

remaining: 60 day(s)          Donor(s): 7

Success
Donated so far: 126.00 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 31

Donated so far: 19.79 % from 4000 лв.

remaining: 213 day(s)          Donor(s): 9

Donated so far: 44.58 % from 10000 лв.

remaining: 62 day(s)          Donor(s): 40

Donated so far: 2.20 % from 50000 лв.

remaining: 207 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 0.10 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Donated so far: 9.04 % from 5860 лв.

remaining: 2 day(s)          Donor(s): 9

Donated so far: 5.00 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 5

Donated so far: 0.10 % from 2000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 2

Success
Donated so far: 101.13 % from 6000 лв.

remaining: 1 day(s)          Donor(s): 20

Donated so far: 12.00 % from 5000 лв.

remaining: 1 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 0.00 % from 1500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 0

Donated so far: 12.50 % from 4000 лв.

remaining: 2 day(s)          Donor(s): 6

Donated so far: 24.83 % from 6000 лв.

remaining: 2 day(s)          Donor(s): 7

Donated so far: 20.00 % from 6615 лв.

remaining: 2 day(s)          Donor(s): 8

Donated so far: 59.20 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 9

Donated so far: 100.60 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 14

Donated so far: 24.47 % from 2750 лв.

remaining: 1 day(s)          Donor(s): 16

Donated so far: 3.75 % from 4000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 4

Donated so far: 0.10 % from 20000 лв.

remaining: 23 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 11.92 % from 1635.6 лв.
Campaign closed          Donor(s): 7

Donated so far: 100.58 % from 2400 лв.
Campaign closed          Donor(s): 12

Donated so far: 17.79 % from 36000 лв.

remaining: 86 day(s)          Donor(s): 51

Donated so far: 3.50 % from 10000 лв.

remaining: 305 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 0.17 % from 6000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Donated so far: 1.32 % from 11200 лв.

remaining: 202 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 30.70 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 4

Платформата.бг © 2023. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта