Donated so far: 10.13 % from 75000 лв.

remaining: 81 day(s)          Donor(s): 121

Donated so far: 8.16 % from 1470 лв.
Campaign closed          Donor(s): 5

Donated so far: 41.95 % from 10000 лв.

remaining: 137 day(s)          Donor(s): 11

Donated so far: 3.33 % from 1200 лв.

remaining: 5 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 5.25 % from 4000 лв.

remaining: 7 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 0.00 % from 150000 лв.

remaining: 102 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 1.09 % from 4600 лв.

remaining: 50 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 75.50 % from 1000 лв.

remaining: 1 day(s)          Donor(s): 6

Donated so far: 29.50 % from 6000 лв.

remaining: 1 day(s)          Donor(s): 11

Donated so far: 9.44 % from 1800 лв.

remaining: 1 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 0.00 % from 2000 лв.

remaining: 30 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 0.00 % from 6000 лв.

remaining: 30 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 0.00 % from 4000 лв.

remaining: 30 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 0.00 % from 2000 лв.

remaining: 30 day(s)          Donor(s): 0

Success
Donated so far: 46.75 % from 4148 лв.

remaining: 11 day(s)          Donor(s): 30

Donated so far: 52.14 % from 3500 лв.

remaining: 26 day(s)          Donor(s): 18

Donated so far: 5.90 % from 4746 лв.
Campaign closed          Donor(s): 5

Donated so far: 8.20 % from 7000 лв.

remaining: 1 day(s)          Donor(s): 16

Donated so far: 5.21 % from 7200 лв.

remaining: 19 day(s)          Donor(s): 9

Donated so far: 32.98 % from 25000 лв.

remaining: 3 day(s)          Donor(s): 52

Success
Donated so far: 100.00 % from 1300 лв.

remaining: 3 day(s)          Donor(s): 11

Donated so far: 16.80 % from 2500 лв.

remaining: 3 day(s)          Donor(s): 8

Donated so far: 30.56 % from 1800 лв.

remaining: 3 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 1.38 % from 8000 лв.

remaining: 3 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 4.05 % from 10000 лв.

remaining: 3 day(s)          Donor(s): 6

Donated so far: 8.33 % from 6000 лв.

remaining: 3 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 1.00 % from 5000 лв.

remaining: 3 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 7.00 % from 10000 лв.

remaining: 3 day(s)          Donor(s): 6

Donated so far: 2.78 % from 3600 лв.

remaining: 3 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 0.00 % from 7100 лв.

remaining: 3 day(s)          Donor(s): 0

Success
Donated so far: 120.00 % from 350 лв.

remaining: 3 day(s)          Donor(s): 7

Donated so far: 0.00 % from 60000 лв.

remaining: 3 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 0.00 % from 3600 лв.

remaining: 3 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 3.33 % from 3000 лв.

remaining: 3 day(s)          Donor(s): 1

Success
Donated so far: 100.03 % from 3500 лв.

remaining: 3 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 1.00 % from 20000 лв.

remaining: 3 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 6.80 % from 7500 лв.

remaining: 3 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 0.00 % from 15000 лв.

remaining: 3 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 5.04 % from 20000 лв.

remaining: 3 day(s)          Donor(s): 11

Donated so far: 6.25 % from 4000 лв.

remaining: 3 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 2.20 % from 10000 лв.

remaining: 3 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 63.00 % from 1000 лв.

remaining: 3 day(s)          Donor(s): 10

Donated so far: 3.75 % from 4000 лв.

remaining: 3 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 5.50 % from 4000 лв.

remaining: 3 day(s)          Donor(s): 4

Success
Donated so far: 100.00 % from 10000 лв.

remaining: 19 day(s)          Donor(s): 37

Donated so far: 40.30 % from 3300 лв.

remaining: 5 day(s)          Donor(s): 25

Donated so far: 5.30 % from 20000 лв.

remaining: 18 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 8.33 % from 12000 лв.

remaining: 110 day(s)          Donor(s): 4

Success
Donated so far: 110.64 % from 1250 лв.

remaining: 6 day(s)          Donor(s): 19

Donated so far: 0.00 % from 2000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 0

Платформата.бг © 2019. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!