Donated so far: 36.03 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 11

Donated so far: 14.96 % from 30000 лв.

remaining: 28 day(s)          Donor(s): 59

Donated so far: 83.47 % from 4500 лв.

remaining: 28 day(s)          Donor(s): 9

Donated so far: 0.00 % from 7560 лв.

remaining: 87 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 2.20 % from 8000 лв.

remaining: 28 day(s)          Donor(s): 5

Donated so far: 12.08 % from 4000 лв.

remaining: 23 day(s)          Donor(s): 8

Donated so far: 40.00 % from 1000 лв.

remaining: 27 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 11.72 % from 2900 лв.

remaining: 87 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 10.78 % from 10000 лв.

remaining: 148 day(s)          Donor(s): 16

Donated so far: 8.00 % from 60000 лв.

remaining: 58 day(s)          Donor(s): 24

Donated so far: 0.00 % from 5000 лв.

remaining: 86 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 0.00 % from 5000 лв.

remaining: 85 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 14.47 % from 1590 лв.

remaining: 7 day(s)          Donor(s): 6

Donated so far: 0.00 % from 100000 лв.

remaining: 91 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 2.67 % from 1500 лв.

remaining: 17 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 57.18 % from 10000 лв.

remaining: 57 day(s)          Donor(s): 58

Donated so far: 43.93 % from 50000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 109

Donated so far: 0.00 % from 10000 лв.

remaining: 439 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 0.00 % from 8000 лв.

remaining: 120 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 87.60 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 6

Donated so far: 42.79 % from 4800 лв.
Campaign closed          Donor(s): 11

Donated so far: 8.16 % from 19000 лв.

remaining: 89 day(s)          Donor(s): 10

Donated so far: 87.17 % from 6000 лв.

remaining: 85 day(s)          Donor(s): 8

Donated so far: 20.15 % from 2000 лв.

remaining: 85 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 1.10 % from 6500 лв.

remaining: 85 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 2.22 % from 9000 лв.

remaining: 89 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 26.20 % from 10000 лв.

remaining: 28 day(s)          Donor(s): 12

Donated so far: 2.86 % from 7000 лв.

remaining: 89 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 12.86 % from 4900 лв.

remaining: 27 day(s)          Donor(s): 7

Donated so far: 20.03 % from 50000 лв.

remaining: 46 day(s)          Donor(s): 136

Donated so far: 0.00 % from 7500 лв.

remaining: 87 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 68.19 % from 8000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 61

Donated so far: 0.00 % from 155000 лв.

remaining: 156 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 70.00 % from 10000 лв.

remaining: 722 day(s)          Donor(s): 24

Donated so far: 0.67 % from 15000 лв.

remaining: 120 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 16.25 % from 15000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 19

Donated so far: 1.00 % from 10000 лв.

remaining: 76 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 36.19 % from 6800 лв.
Campaign closed          Donor(s): 16

Donated so far: 3.21 % from 50000 лв.

remaining: 28 day(s)          Donor(s): 18

Success
Donated so far: 112.66 % from 790 лв.
Campaign closed          Donor(s): 4

Success
Donated so far: 101.33 % from 2100 лв.
Campaign closed          Donor(s): 3

Donated so far: 32.18 % from 36000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 71

Donated so far: 0.00 % from 2000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 0

Donated so far: 0.00 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 0

Donated so far: 46.18 % from 14000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 75

Donated so far: 89.04 % from 12000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 87

Donated so far: 4.00 % from 4000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 2

Success
Donated so far: 101.95 % from 3800 лв.
Campaign closed          Donor(s): 55

Donated so far: 4.19 % from 30000 лв.

remaining: 86 day(s)          Donor(s): 15

Donated so far: 70.57 % from 235000 лв.

remaining: 10 day(s)          Donor(s): 31

Платформата.бг © 2023. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта