Donated so far: 0.00 % from 5000 лв.

remaining: 71 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 0.00 % from 2900 лв.

remaining: 15 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 22.58 % from 620 лв.

remaining: 3 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 0.00 % from 4000 лв.

remaining: 14 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 5.00 % from 5000 лв.

remaining: 214 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 27.00 % from 1500 лв.

remaining: 13 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 0.00 % from 6000 лв.

remaining: 56 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 21.48 % from 4000 лв.

remaining: 72 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 46.33 % from 4500 лв.

remaining: 122 day(s)          Donor(s): 34

Donated so far: 21.67 % from 5400 лв.

remaining: 48 day(s)          Donor(s): 6

Donated so far: 16.00 % from 750 лв.

remaining: 201 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 5.00 % from 4000 лв.

remaining: 308 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 89.23 % from 3500 лв.

remaining: 153 day(s)          Donor(s): 43

Donated so far: 24.85 % from 3300 лв.

remaining: 29 day(s)          Donor(s): 14

Donated so far: 31.43 % from 630 лв.

remaining: 62 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 5.00 % from 20000 лв.

remaining: 33 day(s)          Donor(s): 6

Donated so far: 0.00 % from 26000 лв.

remaining: 94 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 8.27 % from 9800 лв.

remaining: 122 day(s)          Donor(s): 14

Donated so far: 63.14 % from 6500 лв.

remaining: 32 day(s)          Donor(s): 75

Donated so far: 35.93 % from 10800 лв.

remaining: 124 day(s)          Donor(s): 22

Donated so far: 36.50 % from 5000 лв.

remaining: 31 day(s)          Donor(s): 48

Success
Donated so far: 112.37 % from 7000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 88

Donated so far: 65.89 % from 10000 лв.

remaining: 122 day(s)          Donor(s): 55

Success
Donated so far: 100.00 % from 535 лв.
Campaign closed          Donor(s): 14

Donated so far: 4.27 % from 26700 лв.

remaining: 196 day(s)          Donor(s): 16

Donated so far: 52.27 % from 3000 лв.

remaining: 31 day(s)          Donor(s): 18

Donated so far: 93.53 % from 20000 лв.

remaining: 2 day(s)          Donor(s): 192

Donated so far: 48.33 % from 1200 лв.

remaining: 32 day(s)          Donor(s): 14

Donated so far: 6.00 % from 1500 лв.

remaining: 32 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 4.98 % from 5120 лв.

remaining: 2 day(s)          Donor(s): 5

Success
Donated so far: 180.00 % from 1400 лв.
Campaign closed          Donor(s): 44

Donated so far: 69.46 % from 5000 лв.

remaining: 2 day(s)          Donor(s): 61

Donated so far: 0.00 % from 3000 лв.

remaining: 3 day(s)          Donor(s): 0

Success
Donated so far: 450.20 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 437

Donated so far: 81.52 % from 10000 лв.

remaining: 215 day(s)          Donor(s): 14

Donated so far: 14.92 % from 4900 лв.
Campaign closed          Donor(s): 8

Success
Donated so far: 112.13 % from 8900 лв.
Campaign closed          Donor(s): 13

Donated so far: 55.98 % from 4200 лв.
Campaign closed          Donor(s): 5

Donated so far: 34.40 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 21

Donated so far: 11.85 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 12

Donated so far: 1.16 % from 10000 лв.

remaining: 119 day(s)          Donor(s): 2

Success
Donated so far: 111.25 % from 1600 лв.
Campaign closed          Donor(s): 17

Donated so far: 56.79 % from 7800 лв.
Campaign closed          Donor(s): 59

Donated so far: 55.54 % from 150000 лв.

remaining: 236 day(s)          Donor(s): 456

Donated so far: 6.67 % from 6000 лв.

remaining: 84 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 73.08 % from 4000 лв.

remaining: 33 day(s)          Donor(s): 62

Donated so far: 93.83 % from 4700 лв.
Campaign closed          Donor(s): 36

Success
Donated so far: 141.67 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 25

Donated so far: 78.00 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 23

Donated so far: 46.67 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 9

Платформата.бг © 2021. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта