Donated so far: 0.00 % from 10800 лв.

remaining: 91 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 24.00 % from 1000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 2

Donated so far: 1.50 % from 30000 лв.

remaining: 196 day(s)          Donor(s): 12

Donated so far: 0.00 % from 2000 лв.

remaining: 44 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 7.50 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 7

Donated so far: 16.67 % from 3000 лв.

remaining: 47 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 4.33 % from 3000 лв.

remaining: 11 day(s)          Donor(s): 5

Donated so far: 0.00 % from 1400 лв.
Campaign closed          Donor(s): 0

Donated so far: 43.97 % from 30000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 117

Donated so far: 2.22 % from 70000 лв.

remaining: 43 day(s)          Donor(s): 19

Donated so far: 26.32 % from 100000 лв.

remaining: 54 day(s)          Donor(s): 33

Donated so far: 68.33 % from 300 лв.
Campaign closed          Donor(s): 7

Donated so far: 20.50 % from 2000 лв.

remaining: 70 day(s)          Donor(s): 8

Donated so far: 82.86 % from 21000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 102

Success
Donated so far: 100.33 % from 1835 лв.
Campaign closed          Donor(s): 55

Donated so far: 16.44 % from 18000 лв.

remaining: 11 day(s)          Donor(s): 40

Success
Donated so far: 100.00 % from 300 лв.
Campaign closed          Donor(s): 2

Donated so far: 0.00 % from 18000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 0

Donated so far: 32.79 % from 9500 лв.

remaining: 16 day(s)          Donor(s): 38

Donated so far: 0.00 % from 10000 лв.

remaining: 165 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 0.00 % from 500 лв.

remaining: 51 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 10.20 % from 10000 лв.

remaining: 166 day(s)          Donor(s): 3

Success
Donated so far: 103.00 % from 4000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 25

Donated so far: 72.56 % from 5500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 60

Donated so far: 4.00 % from 500 лв.

remaining: 53 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 64.85 % from 15000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 71

Donated so far: 91.50 % from 1000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 14

Donated so far: 40.43 % from 3000 лв.

remaining: 72 day(s)          Donor(s): 20

Donated so far: 33.50 % from 4000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 14

Donated so far: 0.00 % from 4800 лв.

remaining: 1 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 0.50 % from 2000 лв.

remaining: 1 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 0.00 % from 2000 лв.

remaining: 1 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 53.89 % from 9500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 35

Donated so far: 5.90 % from 4746 лв.
Campaign closed          Donor(s): 5

Donated so far: 39.75 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 14

Success
Donated so far: 117.05 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 166

Success
Donated so far: 108.33 % from 1500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 31

Donated so far: 2.14 % from 20000 лв.

remaining: 138 day(s)          Donor(s): 8

Success
Donated so far: 92.77 % from 6500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 54

Donated so far: 1.77 % from 30000 лв.

remaining: 75 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 4.50 % from 3000 лв.

remaining: 76 day(s)          Donor(s): 7

Donated so far: 0.31 % from 3200 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Donated so far: 68.20 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 10

Donated so far: 101.75 % from 4000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 44

Donated so far: 115.71 % from 700 лв.
Campaign closed          Donor(s): 8

Donated so far: 28.50 % from 1000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 5

Success
Donated so far: 58.25 % from 100000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 191

Donated so far: 38.76 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 64

Donated so far: 10.27 % from 7000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 20

Success
Donated so far: 102.00 % from 6800 лв.
Campaign closed          Donor(s): 23

Платформата.бг © 2020. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта