Donated so far: 22.26 % from 5000 лв.

remaining: 33 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 10.27 % from 25000 лв.

remaining: 27 day(s)          Donor(s): 10

Donated so far: 6.67 % from 3000 лв.

remaining: 61 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 9.27 % from 3000 лв.

remaining: 9 day(s)          Donor(s): 5

Success
Donated so far: 176.66 % from 9000 лв.

remaining: 183 day(s)          Donor(s): 45

Donated so far: 82.20 % from 750000 лв.

remaining: 3 day(s)          Donor(s): 309

Donated so far: 6.86 % from 5000 лв.

remaining: 1 day(s)          Donor(s): 6

Donated so far: 6.99 % from 15000 лв.

remaining: 29 day(s)          Donor(s): 8

Donated so far: 22.06 % from 12500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 47

Donated so far: 21.63 % from 6000 лв.

remaining: 20 day(s)          Donor(s): 25

Donated so far: 5.08 % from 5810 лв.

remaining: 64 day(s)          Donor(s): 5

Donated so far: 3.74 % from 20000 лв.

remaining: 30 day(s)          Donor(s): 9

Donated so far: 32.30 % from 40000 лв.

remaining: 185 day(s)          Donor(s): 100

Success
Donated so far: 111.30 % from 2460 лв.

remaining: 48 day(s)          Donor(s): 15

Donated so far: 6.40 % from 5000 лв.

remaining: 125 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 10.00 % from 5000 лв.

remaining: 125 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 86.98 % from 6000 лв.

remaining: 94 day(s)          Donor(s): 91

Donated so far: 61.17 % from 10000 лв.

remaining: 94 day(s)          Donor(s): 22

Donated so far: 15.83 % from 20000 лв.

remaining: 125 day(s)          Donor(s): 18

Donated so far: 1.50 % from 20000 лв.

remaining: 153 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 11.40 % from 2000 лв.

remaining: 2 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 0.44 % from 30000 лв.

remaining: 47 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 25.98 % from 11000 лв.

remaining: 62 day(s)          Donor(s): 13

Donated so far: 107.69 % from 1300 лв.

remaining: 3 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 14.02 % from 50000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 36

Donated so far: 0.00 % from 6500 лв.

remaining: 92 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 0.71 % from 7000 лв.

remaining: 90 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 0.00 % from 1300 лв.

remaining: 61 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 53.63 % from 4000 лв.

remaining: 3 day(s)          Donor(s): 36

Donated so far: 70.54 % from 100000 лв.

remaining: 3 day(s)          Donor(s): 290

Donated so far: 80.99 % from 200000 лв.

remaining: 3 day(s)          Donor(s): 389

Donated so far: 21.75 % from 10000 лв.

remaining: 2 day(s)          Donor(s): 14

Donated so far: 4.20 % from 15000 лв.

remaining: 2 day(s)          Donor(s): 12

Donated so far: 0.72 % from 9750 лв.

remaining: 2 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 50.11 % from 6000 лв.

remaining: 3 day(s)          Donor(s): 29

Donated so far: 37.60 % from 10000 лв.

remaining: 3 day(s)          Donor(s): 54

Success
Donated so far: 106.45 % from 2790 лв.

remaining: 10 day(s)          Donor(s): 14

Donated so far: 23.18 % from 5500 лв.

remaining: 3 day(s)          Donor(s): 13

Donated so far: 101.94 % from 3500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 25

Donated so far: 50.40 % from 3500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 11

Donated so far: 20.48 % from 4800 лв.

remaining: 20 day(s)          Donor(s): 10

Donated so far: 39.40 % from 5000 лв.

remaining: 62 day(s)          Donor(s): 31

Donated so far: 18.80 % from 5000 лв.

remaining: 2 day(s)          Donor(s): 25

Donated so far: 7.50 % from 2000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 3

Success
Donated so far: 106.35 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 65

Donated so far: 77.98 % from 70000 лв.

remaining: 3 day(s)          Donor(s): 79

Donated so far: 5.78 % from 5160 лв.
Campaign closed          Donor(s): 4

Donated so far: 24.36 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 11

Donated so far: 6.50 % from 15000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 17

Donated so far: 30.70 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 44

Платформата.бг © 2022. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта