Donated so far: 8.80 % from 5000 лв.

remaining: 25 day(s)          Donor(s): 5

Donated so far: 25.60 % from 5000 лв.

remaining: 22 day(s)          Donor(s): 14

Donated so far: 1.50 % from 10000 лв.

remaining: 266 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 0.00 % from 20000 лв.

remaining: 85 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 0.00 % from 3000 лв.

remaining: 32 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 0.60 % from 10000 лв.

remaining: 86 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 49.62 % from 3700 лв.

remaining: 23 day(s)          Donor(s): 19

Donated so far: 34.81 % from 8000 лв.

remaining: 29 day(s)          Donor(s): 13

Donated so far: 52.47 % from 100000 лв.

remaining: 20 day(s)          Donor(s): 452

Donated so far: 0.16 % from 89000 лв.

remaining: 23 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 10.20 % from 170000 лв.

remaining: 39 day(s)          Donor(s): 17

Donated so far: 4.67 % from 6000 лв.

remaining: 116 day(s)          Donor(s): 6

Donated so far: 4.00 % from 10000 лв.

remaining: 41 day(s)          Donor(s): 5

Donated so far: 8.37 % from 6000 лв.

remaining: 41 day(s)          Donor(s): 7

Donated so far: 31.13 % from 10000 лв.

remaining: 26 day(s)          Donor(s): 18

Donated so far: 0.00 % from 2500 лв.

remaining: 177 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 12.37 % from 3500 лв.

remaining: 27 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 3.00 % from 5000 лв.

remaining: 85 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 2.11 % from 33920 лв.

remaining: 58 day(s)          Donor(s): 12

Donated so far: 23.00 % from 3000 лв.

remaining: 26 day(s)          Donor(s): 7

Success
Donated so far: 109.97 % from 30000 лв.

remaining: 28 day(s)          Donor(s): 22

Donated so far: 1.60 % from 5000 лв.

remaining: 24 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 1.00 % from 10000 лв.

remaining: 27 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 0.00 % from 15000 лв.

remaining: 392 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 40.17 % from 3000 лв.

remaining: 56 day(s)          Donor(s): 9

Donated so far: 19.09 % from 35000 лв.

remaining: 21 day(s)          Donor(s): 32

Donated so far: 28.67 % from 6000 лв.

remaining: 26 day(s)          Donor(s): 11

Donated so far: 0.24 % from 100000 лв.

remaining: 388 day(s)          Donor(s): 6

Donated so far: 11.00 % from 5000 лв.

remaining: 34 day(s)          Donor(s): 6

Donated so far: 25.26 % from 3500 лв.

remaining: 27 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 26.09 % from 3500 лв.

remaining: 58 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 28.05 % from 17000 лв.

remaining: 33 day(s)          Donor(s): 55

Donated so far: 2.92 % from 6000 лв.

remaining: 27 day(s)          Donor(s): 4

Success
Donated so far: 119.81 % from 5300 лв.
Campaign closed          Donor(s): 55

Success
Donated so far: 121.33 % from 1500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 23

Donated so far: 40.93 % from 3000 лв.

remaining: 56 day(s)          Donor(s): 11

Donated so far: 38.23 % from 25000 лв.

remaining: 26 day(s)          Donor(s): 21

Donated so far: 0.00 % from 1700 лв.

remaining: 24 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 1.14 % from 7000 лв.

remaining: 175 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 7.20 % from 20000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 16

Donated so far: 0.00 % from 30000 лв.

remaining: 56 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 1.20 % from 9000 лв.

remaining: 26 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 63.83 % from 3000 лв.

remaining: 12 day(s)          Donor(s): 21

Donated so far: 5.70 % from 10000 лв.

remaining: 26 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 2.70 % from 4000 лв.

remaining: 24 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 0.53 % from 30000 лв.

remaining: 147 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 75.07 % from 100000 лв.

remaining: 26 day(s)          Donor(s): 298

Donated so far: 58.95 % from 10000 лв.

remaining: 16 day(s)          Donor(s): 51

Donated so far: 0.08 % from 12000 лв.

remaining: 118 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 5.64 % from 6250 лв.
Campaign closed          Donor(s): 5

Платформата.бг © 2022. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта