Donated so far: 0.00 % from 50000 лв.

remaining: 96 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 0.00 % from 20000 лв.

remaining: 18 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 0.25 % from 20000 лв.

remaining: 206 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 66.62 % from 3400 лв.

remaining: 51 day(s)          Donor(s): 49

Donated so far: 2.71 % from 11900 лв.

remaining: 43 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 56.29 % from 10000 лв.

remaining: 11 day(s)          Donor(s): 9

Donated so far: 1.11 % from 4500 лв.

remaining: 87 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 87.34 % from 4700 лв.

remaining: 15 day(s)          Donor(s): 41

Donated so far: 9.90 % from 3840 лв.

remaining: 37 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 10.61 % from 6600 лв.

remaining: 68 day(s)          Donor(s): 6

Donated so far: 67.00 % from 5000 лв.

remaining: 6 day(s)          Donor(s): 19

Donated so far: 1.55 % from 5160 лв.

remaining: 6 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 11.11 % from 9000 лв.

remaining: 83 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 10.52 % from 4800 лв.

remaining: 68 day(s)          Donor(s): 5

Donated so far: 18.79 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 8

Donated so far: 6.25 % from 8000 лв.

remaining: 190 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 41.66 % from 30000 лв.

remaining: 68 day(s)          Donor(s): 78

Donated so far: 61.56 % from 11111 лв.

remaining: 5 day(s)          Donor(s): 21

Donated so far: 3.07 % from 7500 лв.

remaining: 37 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 0.00 % from 100000 лв.

remaining: 97 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 2.00 % from 20000 лв.

remaining: 33 day(s)          Donor(s): 8

Donated so far: 14.00 % from 5000 лв.

remaining: 5 day(s)          Donor(s): 8

Donated so far: 0.50 % from 20000 лв.

remaining: 30 day(s)          Donor(s): 5

Donated so far: 21.25 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 24

Donated so far: 0.29 % from 7000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Donated so far: 1.45 % from 69000 лв.

remaining: 97 day(s)          Donor(s): 9

Donated so far: 10.01 % from 15162 лв.

remaining: 50 day(s)          Donor(s): 8

Donated so far: 6.67 % from 6000 лв.

remaining: 158 day(s)          Donor(s): 5

Donated so far: 3.52 % from 3405 лв.

remaining: 7 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 0.00 % from 4500 лв.

remaining: 7 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 74.96 % from 3850 лв.
Campaign closed          Donor(s): 34

Donated so far: 8.00 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 3

Donated so far: 23.50 % from 2000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 3

Donated so far: 15.30 % from 20000 лв.

remaining: 220 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 51.74 % from 4600 лв.

remaining: 5 day(s)          Donor(s): 24

Donated so far: 24.60 % from 10000 лв.

remaining: 36 day(s)          Donor(s): 14

Donated so far: 79.43 % from 3500 лв.

remaining: 6 day(s)          Donor(s): 13

Donated so far: 21.14 % from 3500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 11

Donated so far: 3.17 % from 18000 лв.

remaining: 71 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 97.00 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 62

Donated so far: 6.21 % from 10000 лв.

remaining: 206 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 59.59 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 20

Donated so far: 2.14 % from 7000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 3

Success
Donated so far: 165.00 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 60

Donated so far: 6.20 % from 63000 лв.

remaining: 96 day(s)          Donor(s): 9

Donated so far: 34.79 % from 12360 лв.
Campaign closed          Donor(s): 9

Success
Donated so far: 126.00 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 31

Donated so far: 5.17 % from 5994 лв.
Campaign closed          Donor(s): 10

Donated so far: 0.00 % from 3000 лв.

remaining: 194 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 2.00 % from 15000 лв.

remaining: 6 day(s)          Donor(s): 2

Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта