Donated so far: 101.00 % from 2500 лв.

remaining: 11 day(s)          Donor(s): 13

Donated so far: 47.62 % from 4200 лв.

remaining: 28 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 7.20 % from 5000 лв.

remaining: 43 day(s)          Donor(s): 5

Donated so far: 0.44 % from 70000 лв.

remaining: 392 day(s)          Donor(s): 7

Donated so far: 5.44 % from 5000 лв.

remaining: 26 day(s)          Donor(s): 12

Donated so far: 7.13 % from 8000 лв.

remaining: 28 day(s)          Donor(s): 10

Donated so far: 15.26 % from 7800 лв.

remaining: 27 day(s)          Donor(s): 20

Donated so far: 45.95 % from 4000 лв.

remaining: 27 day(s)          Donor(s): 43

Donated so far: 9.22 % from 150000 лв.

remaining: 322 day(s)          Donor(s): 142

Donated so far: 14.77 % from 15000 лв.

remaining: 28 day(s)          Donor(s): 37

Donated so far: 55.36 % from 4500 лв.

remaining: 27 day(s)          Donor(s): 25

Donated so far: 0.00 % from 15000 лв.

remaining: 27 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 36.50 % from 10000 лв.

remaining: 28 day(s)          Donor(s): 6

Donated so far: 4.18 % from 6000 лв.

remaining: 117 day(s)          Donor(s): 7

Donated so far: 18.30 % from 5000 лв.

remaining: 25 day(s)          Donor(s): 15

Donated so far: 23.05 % from 30000 лв.

remaining: 22 day(s)          Donor(s): 60

Donated so far: 32.50 % from 1200 лв.

remaining: 28 day(s)          Donor(s): 11

Donated so far: 56.25 % from 4000 лв.

remaining: 29 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 10.24 % from 20000 лв.

remaining: 89 day(s)          Donor(s): 20

Donated so far: 14.20 % from 5000 лв.

remaining: 37 day(s)          Donor(s): 12

Donated so far: 8.47 % from 7107 лв.
Campaign closed          Donor(s): 18

Donated so far: 0.05 % from 40000 лв.

remaining: 238 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 52.02 % from 8900 лв.

remaining: 56 day(s)          Donor(s): 7

Success
Donated so far: 100.00 % from 3500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Success
Donated so far: 130.00 % from 1400 лв.

remaining: 86 day(s)          Donor(s): 41

Donated so far: 85.83 % from 1200 лв.

remaining: 18 day(s)          Donor(s): 9

Donated so far: 50.00 % from 3300 лв.

remaining: 28 day(s)          Donor(s): 11

Donated so far: 19.52 % from 30000 лв.

remaining: 55 day(s)          Donor(s): 129

Donated so far: 77.86 % from 10000 лв.

remaining: 4 day(s)          Donor(s): 100

Donated so far: 2.63 % from 8000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 4

Donated so far: 3.50 % from 20000 лв.

remaining: 45 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 34.33 % from 3000 лв.

remaining: 27 day(s)          Donor(s): 22

Donated so far: 13.13 % from 11650 лв.

remaining: 61 day(s)          Donor(s): 9

Success
Donated so far: 100.00 % from 1092 лв.
Campaign closed          Donor(s): 14

Donated so far: 15.00 % from 1000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 3

Donated so far: 51.67 % from 6000 лв.

remaining: 29 day(s)          Donor(s): 2

Success
Donated so far: 123.00 % from 6000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 33

Donated so far: 45.11 % from 4700 лв.

remaining: 22 day(s)          Donor(s): 17

Donated so far: 11.56 % from 865 лв.

remaining: 26 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 0.69 % from 10000 лв.

remaining: 27 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 0.20 % from 10000 лв.

remaining: 27 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 3.45 % from 10000 лв.

remaining: 28 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 0.50 % from 10000 лв.

remaining: 28 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 1.95 % from 10000 лв.

remaining: 28 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 10.23 % from 67000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 93

Donated so far: 49.07 % from 4500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 40

Donated so far: 25.78 % from 20000 лв.

remaining: 28 day(s)          Donor(s): 79

Success
Donated so far: 103.48 % from 15950 лв.
Campaign closed          Donor(s): 205

Donated so far: 0.07 % from 27700 лв.

remaining: 59 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 5.00 % from 4000 лв.

remaining: 28 day(s)          Donor(s): 1

Платформата.бг © 2020. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта