Donated so far: 7.30 % from 46000 лв.

remaining: 146 day(s)          Donor(s): 92

Donated so far: 72.68 % from 35000 лв.

remaining: 61 day(s)          Donor(s): 151

Donated so far: 0.20 % from 25000 лв.

remaining: 89 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 0.00 % from 150 лв.

remaining: 16 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 0.46 % from 10900 лв.

remaining: 57 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 4.00 % from 3000 лв.

remaining: 61 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 1.89 % from 33000 лв.

remaining: 151 day(s)          Donor(s): 17

Donated so far: 25.34 % from 1835 лв.

remaining: 32 day(s)          Donor(s): 18

Donated so far: 20.00 % from 1000 лв.

remaining: 46 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 5.00 % from 20000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 6

Donated so far: 0.83 % from 6000 лв.

remaining: 71 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 7.71 % from 7000 лв.

remaining: 152 day(s)          Donor(s): 10

Donated so far: 0.48 % from 8000 лв.

remaining: 31 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 26.00 % from 2000 лв.

remaining: 91 day(s)          Donor(s): 9

Donated so far: 21.52 % from 5000 лв.

remaining: 23 day(s)          Donor(s): 9

Donated so far: 24.17 % from 75000 лв.

remaining: 32 day(s)          Donor(s): 233

Donated so far: 0.00 % from 10600 лв.

remaining: 167 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 86.92 % from 535 лв.

remaining: 16 day(s)          Donor(s): 12

Success
Donated so far: 124.90 % from 10320 лв.
Campaign closed          Donor(s): 59

Success
Donated so far: 110.29 % from 20000 лв.

remaining: 87 day(s)          Donor(s): 76

Success
Donated so far: 100.00 % from 1000 лв.

remaining: 4 day(s)          Donor(s): 10

Donated so far: 4.61 % from 18000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 12

Donated so far: 4.84 % from 6200 лв.

remaining: 105 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 0.00 % from 3000 лв.

remaining: 17 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 45.75 % from 4000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 14

Donated so far: 0.00 % from 11200 лв.
Campaign closed          Donor(s): 0

Success
Donated so far: 100.00 % from 2000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Success
Donated so far: 100.00 % from 4800 лв.
Campaign closed          Donor(s): 55

Donated so far: 29.50 % from 6000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 11

Donated so far: 10.00 % from 4000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 4

Donated so far: 0.00 % from 7100 лв.
Campaign closed          Donor(s): 0

Donated so far: 6.80 % from 7500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 2

Success
Donated so far: 60.74 % from 1350 лв.
Campaign closed          Donor(s): 4

Donated so far: 4.05 % from 10000 лв.

remaining: 2 day(s)          Donor(s): 6

Donated so far: 30.56 % from 1800 лв.
Campaign closed          Donor(s): 2

Donated so far: 100.00 % from 3300 лв.
Campaign closed          Donor(s): 47

Success
Donated so far: 105.00 % from 10600 лв.
Campaign closed          Donor(s): 112

Donated so far: 8.16 % from 1470 лв.
Campaign closed          Donor(s): 5

Donated so far: 0.00 % from 150000 лв.

remaining: 53 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 6.85 % from 4600 лв.

remaining: 1 day(s)          Donor(s): 5

Donated so far: 75.50 % from 1000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 6

Donated so far: 9.44 % from 1800 лв.
Campaign closed          Donor(s): 3

Donated so far: 6.20 % from 2000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 4

Donated so far: 33.33 % from 6000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Donated so far: 65.50 % from 4000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 2

Success
Donated so far: 100.00 % from 2000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Donated so far: 49.16 % from 4148 лв.
Campaign closed          Donor(s): 31

Donated so far: 52.14 % from 3500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 18

Donated so far: 5.90 % from 4746 лв.
Campaign closed          Donor(s): 5

Donated so far: 10.49 % from 7200 лв.
Campaign closed          Donor(s): 12

Платформата.бг © 2020. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!