Donated so far: 0.00 % from 12000 лв.

remaining: 30 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 0.65 % from 20000 лв.

remaining: 38 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 1.14 % from 7000 лв.

remaining: 242 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 1.10 % from 6500 лв.

remaining: 122 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 72.35 % from 11000 лв.

remaining: 8 day(s)          Donor(s): 47

Donated so far: 0.00 % from 3500 лв.

remaining: 89 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 0.91 % from 4000 лв.

remaining: 208 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 1.91 % from 6500 лв.

remaining: 26 day(s)          Donor(s): 5

Donated so far: 40.08 % from 100000 лв.

remaining: 86 day(s)          Donor(s): 345

Donated so far: 4.84 % from 6250 лв.

remaining: 91 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 87.46 % from 60000 лв.

remaining: 28 day(s)          Donor(s): 27

Donated so far: 11.45 % from 10000 лв.

remaining: 12 day(s)          Donor(s): 19

Donated so far: 9.48 % from 3000 лв.

remaining: 58 day(s)          Donor(s): 6

Donated so far: 51.46 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 7

Donated so far: 0.46 % from 25000 лв.

remaining: 84 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 0.83 % from 12000 лв.

remaining: 102 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 20.00 % from 1500 лв.

remaining: 1 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 37.03 % from 20000 лв.

remaining: 24 day(s)          Donor(s): 52

Donated so far: 24.76 % from 3500 лв.

remaining: 29 day(s)          Donor(s): 17

Donated so far: 41.09 % from 50000 лв.

remaining: 56 day(s)          Donor(s): 97

Donated so far: 26.80 % from 2000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 4

Donated so far: 97.95 % from 10000 лв.

remaining: 91 day(s)          Donor(s): 32

Donated so far: 16.75 % from 300000 лв.

remaining: 32 day(s)          Donor(s): 48

Donated so far: 35.02 % from 2250 лв.
Campaign closed          Donor(s): 7

Donated so far: 10.77 % from 3250 лв.
Campaign closed          Donor(s): 5

Donated so far: 14.00 % from 1500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 8

Donated so far: 27.72 % from 4600 лв.

remaining: 1 day(s)          Donor(s): 13

Donated so far: 54.30 % from 1000 лв.

remaining: 1 day(s)          Donor(s): 11

Donated so far: 14.92 % from 20000 лв.

remaining: 31 day(s)          Donor(s): 25

Donated so far: 9.25 % from 7500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 6

Donated so far: 19.80 % from 6000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 6

Donated so far: 1.64 % from 50000 лв.

remaining: 181 day(s)          Donor(s): 6

Donated so far: 82.16 % from 200000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 393

Donated so far: 4.57 % from 6000 лв.

remaining: 43 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 11.04 % from 9000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 7

Donated so far: 2.31 % from 6500 лв.

remaining: 15 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 74.12 % from 3400 лв.
Campaign closed          Donor(s): 25

Donated so far: 55.50 % from 2000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 20

Donated so far: 2.00 % from 6000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 2

Donated so far: 5.15 % from 2000 лв.

remaining: 90 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 6.28 % from 20000 лв.

remaining: 57 day(s)          Donor(s): 14

Donated so far: 43.23 % from 6000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 53

Success
Donated so far: 147.89 % from 2460 лв.
Campaign closed          Donor(s): 19

Success
Donated so far: 102.00 % from 4500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 23

Donated so far: 1.62 % from 30000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 7

Donated so far: 24.26 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 4

Donated so far: 0.00 % from 5000 лв.

remaining: 101 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 10.34 % from 10000 лв.

remaining: 95 day(s)          Donor(s): 9

Donated so far: 84.06 % from 750000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 310

Donated so far: 83.82 % from 10800 лв.

remaining: 91 day(s)          Donor(s): 50

Платформата.бг © 2022. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта