Donated so far: 0.00 % from 60000 лв.

remaining: 49 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 3.33 % from 3000 лв.

remaining: 49 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 100.09 % from 4500 лв.

remaining: 8 day(s)          Donor(s): 40

Donated so far: 0.00 % from 5000 лв.

remaining: 233 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 0.20 % from 12500 лв.

remaining: 19 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 3.60 % from 3000 лв.

remaining: 232 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 31.89 % from 950 лв.

remaining: 52 day(s)          Donor(s): 5

Donated so far: 68.24 % from 2500 лв.

remaining: 7 day(s)          Donor(s): 39

Donated so far: 57.00 % from 1500 лв.

remaining: 123 day(s)          Donor(s): 6

Donated so far: 58.41 % from 630 лв.

remaining: 18 day(s)          Donor(s): 8

Donated so far: 3.89 % from 3600 лв.

remaining: 48 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 0.00 % from 4000 лв.

remaining: 18 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 36.33 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 25

Donated so far: 1.67 % from 3000 лв.

remaining: 75 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 22.73 % from 5100 лв.

remaining: 96 day(s)          Donor(s): 23

Donated so far: 26.36 % from 1100 лв.

remaining: 48 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 26.00 % from 2000 лв.

remaining: 11 day(s)          Donor(s): 17

Donated so far: 60.90 % from 20000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 93

Donated so far: 7.98 % from 26000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 17

Donated so far: 9.57 % from 7000 лв.

remaining: 62 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 1.04 % from 20000 лв.

remaining: 59 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 77.13 % from 10580 лв.

remaining: 29 day(s)          Donor(s): 124

Donated so far: 44.38 % from 4000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 19

Donated so far: 49.15 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 93

Donated so far: 5.50 % from 10000 лв.

remaining: 97 day(s)          Donor(s): 8

Donated so far: 2.50 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 4

Donated so far: 0.00 % from 2650 лв.

remaining: 25 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 58.75 % from 7200 лв.

remaining: 46 day(s)          Donor(s): 58

Donated so far: 0.00 % from 1600 лв.

remaining: 19 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 3.50 % from 3000 лв.

remaining: 230 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 15.68 % from 4000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 14

Donated so far: 64.73 % from 10000 лв.

remaining: 47 day(s)          Donor(s): 17

Donated so far: 13.49 % from 5500 лв.

remaining: 5 day(s)          Donor(s): 20

Success
Donated so far: 101.43 % from 3500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 2

Donated so far: 44.00 % from 3000 лв.

remaining: 123 day(s)          Donor(s): 21

Donated so far: 24.67 % from 1500 лв.

remaining: 17 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 61.68 % from 1250 лв.

remaining: 19 day(s)          Donor(s): 19

Success
Donated so far: 120.33 % from 4500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 36

Donated so far: 15.73 % from 3000 лв.

remaining: 49 day(s)          Donor(s): 11

Donated so far: 76.52 % from 37500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 36

Donated so far: 0.56 % from 12400 лв.

remaining: 113 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 100.00 % from 1500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 21

Donated so far: 16.99 % from 3650 лв.

remaining: 38 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 39.00 % from 2000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 17

Donated so far: 74.83 % from 4000 лв.

remaining: 233 day(s)          Donor(s): 64

Donated so far: 5.00 % from 20000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 6

Donated so far: 21.52 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 9

Donated so far: 8.47 % from 7107 лв.
Campaign closed          Donor(s): 18

Donated so far: 75.03 % from 15000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 66

Donated so far: 65.50 % from 4000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 2

Платформата.бг © 2021. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта