Donated so far: 1.63 % from 1835 лв.

remaining: 39 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 10.00 % from 1000 лв.

remaining: 53 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 3.63 % from 20000 лв.

remaining: 2 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 0.83 % from 6000 лв.

remaining: 78 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 72.03 % from 35000 лв.

remaining: 8 day(s)          Donor(s): 148

Donated so far: 6.29 % from 7000 лв.

remaining: 159 day(s)          Donor(s): 9

Donated so far: 0.48 % from 8000 лв.

remaining: 38 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 7.50 % from 2000 лв.

remaining: 98 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 21.52 % from 5000 лв.

remaining: 30 day(s)          Donor(s): 9

Donated so far: 23.58 % from 75000 лв.

remaining: 39 day(s)          Donor(s): 226

Donated so far: 0.00 % from 10600 лв.

remaining: 174 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 77.57 % from 535 лв.

remaining: 23 day(s)          Donor(s): 11

Success
Donated so far: 124.90 % from 10320 лв.
Campaign closed          Donor(s): 59

Success
Donated so far: 104.79 % from 20000 лв.

remaining: 94 day(s)          Donor(s): 74

Success
Donated so far: 100.00 % from 1000 лв.

remaining: 11 day(s)          Donor(s): 10

Donated so far: 4.61 % from 18000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 12

Donated so far: 0.00 % from 6200 лв.

remaining: 112 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 0.00 % from 3000 лв.

remaining: 24 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 45.75 % from 4000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 14

Donated so far: 0.00 % from 11200 лв.
Campaign closed          Donor(s): 0

Success
Donated so far: 100.00 % from 2000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Success
Donated so far: 100.00 % from 4800 лв.
Campaign closed          Donor(s): 55

Donated so far: 8.20 % from 7000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 16

Donated so far: 29.50 % from 6000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 11

Donated so far: 10.00 % from 4000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 4

Donated so far: 0.00 % from 7100 лв.
Campaign closed          Donor(s): 0

Donated so far: 6.80 % from 7500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 2

Success
Donated so far: 60.74 % from 1350 лв.
Campaign closed          Donor(s): 4

Donated so far: 4.05 % from 10000 лв.

remaining: 9 day(s)          Donor(s): 6

Donated so far: 30.56 % from 1800 лв.
Campaign closed          Donor(s): 2

Donated so far: 100.00 % from 3300 лв.
Campaign closed          Donor(s): 47

Success
Donated so far: 105.00 % from 10600 лв.
Campaign closed          Donor(s): 112

Donated so far: 8.16 % from 1470 лв.
Campaign closed          Donor(s): 5

Donated so far: 0.00 % from 150000 лв.

remaining: 60 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 1.09 % from 4600 лв.

remaining: 8 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 75.50 % from 1000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 6

Donated so far: 9.44 % from 1800 лв.
Campaign closed          Donor(s): 3

Donated so far: 6.20 % from 2000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 4

Donated so far: 33.33 % from 6000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Donated so far: 65.50 % from 4000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 2

Success
Donated so far: 100.00 % from 2000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Donated so far: 49.16 % from 4148 лв.
Campaign closed          Donor(s): 31

Donated so far: 52.14 % from 3500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 18

Donated so far: 5.90 % from 4746 лв.
Campaign closed          Donor(s): 5

Donated so far: 10.49 % from 7200 лв.
Campaign closed          Donor(s): 12

Donated so far: 44.18 % from 25000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 54

Success
Donated so far: 100.00 % from 1300 лв.
Campaign closed          Donor(s): 11

Donated so far: 16.80 % from 2500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 8

Donated so far: 1.38 % from 8000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 2

Donated so far: 8.33 % from 6000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Платформата.бг © 2020. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!