Donated so far: 1.80 % from 5000 лв.

remaining: 63 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 58.00 % from 250 лв.

remaining: 4 day(s)          Donor(s): 6

Donated so far: 72.07 % from 1500 лв.

remaining: 28 day(s)          Donor(s): 19

Donated so far: 30.45 % from 3300 лв.

remaining: 23 day(s)          Donor(s): 20

Donated so far: 22.00 % from 2900 лв.

remaining: 28 day(s)          Donor(s): 11

Donated so far: 8.45 % from 4000 лв.

remaining: 28 day(s)          Donor(s): 5

Donated so far: 0.00 % from 4000 лв.

remaining: 33 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 93.88 % from 20000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 194

Donated so far: 70.86 % from 5000 лв.

remaining: 10 day(s)          Donor(s): 63

Donated so far: 7.60 % from 10000 лв.

remaining: 303 day(s)          Donor(s): 10

Donated so far: 1.14 % from 7000 лв.

remaining: 56 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 62.00 % from 2000 лв.

remaining: 22 day(s)          Donor(s): 27

Donated so far: 24.07 % from 5400 лв.

remaining: 58 day(s)          Donor(s): 9

Donated so far: 112.90 % from 620 лв.
Campaign closed          Donor(s): 18

Donated so far: 5.00 % from 5000 лв.

remaining: 209 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 0.00 % from 6000 лв.

remaining: 51 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 22.23 % from 4000 лв.

remaining: 67 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 54.78 % from 4500 лв.

remaining: 117 day(s)          Donor(s): 39

Donated so far: 16.00 % from 750 лв.

remaining: 196 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 7.50 % from 4000 лв.

remaining: 303 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 89.23 % from 3500 лв.

remaining: 148 day(s)          Donor(s): 43

Donated so far: 31.43 % from 630 лв.

remaining: 57 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 5.00 % from 20000 лв.

remaining: 28 day(s)          Donor(s): 6

Donated so far: 0.27 % from 26000 лв.

remaining: 89 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 8.57 % from 9800 лв.

remaining: 117 day(s)          Donor(s): 16

Donated so far: 74.38 % from 6500 лв.

remaining: 27 day(s)          Donor(s): 78

Donated so far: 35.93 % from 10800 лв.

remaining: 119 day(s)          Donor(s): 22

Donated so far: 37.40 % from 5000 лв.

remaining: 26 day(s)          Donor(s): 50

Success
Donated so far: 112.37 % from 7000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 88

Donated so far: 69.89 % from 10000 лв.

remaining: 117 day(s)          Donor(s): 56

Success
Donated so far: 100.00 % from 535 лв.
Campaign closed          Donor(s): 14

Donated so far: 5.39 % from 26700 лв.

remaining: 191 day(s)          Donor(s): 22

Donated so far: 59.60 % from 3000 лв.

remaining: 26 day(s)          Donor(s): 22

Donated so far: 50.00 % from 1200 лв.

remaining: 27 day(s)          Donor(s): 15

Donated so far: 6.00 % from 1500 лв.

remaining: 27 day(s)          Donor(s): 1

Success
Donated so far: 180.00 % from 1400 лв.
Campaign closed          Donor(s): 44

Donated so far: 0.00 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 0

Success
Donated so far: 450.20 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 437

Donated so far: 81.52 % from 10000 лв.

remaining: 210 day(s)          Donor(s): 14

Donated so far: 14.92 % from 4900 лв.
Campaign closed          Donor(s): 8

Success
Donated so far: 112.13 % from 8900 лв.
Campaign closed          Donor(s): 13

Donated so far: 55.98 % from 4200 лв.
Campaign closed          Donor(s): 5

Donated so far: 34.40 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 21

Donated so far: 11.85 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 12

Donated so far: 1.16 % from 10000 лв.

remaining: 114 day(s)          Donor(s): 2

Success
Donated so far: 111.25 % from 1600 лв.
Campaign closed          Donor(s): 17

Donated so far: 56.79 % from 7800 лв.
Campaign closed          Donor(s): 59

Donated so far: 55.63 % from 150000 лв.

remaining: 231 day(s)          Donor(s): 456

Donated so far: 8.33 % from 6000 лв.

remaining: 79 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 73.58 % from 4000 лв.

remaining: 28 day(s)          Donor(s): 63

Платформата.бг © 2021. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта