Donated so far: 0.00 % from 5000 лв.

remaining: 93 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 0.00 % from 5000 лв.

remaining: 92 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 0.00 % from 1590 лв.

remaining: 14 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 0.00 % from 100000 лв.

remaining: 98 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 1.33 % from 1500 лв.

remaining: 24 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 56.73 % from 10000 лв.

remaining: 64 day(s)          Donor(s): 56

Donated so far: 43.93 % from 50000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 109

Donated so far: 40.00 % from 1000 лв.

remaining: 4 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 0.00 % from 10000 лв.

remaining: 446 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 0.00 % from 8000 лв.

remaining: 127 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 87.60 % from 3000 лв.

remaining: 3 day(s)          Donor(s): 6

Donated so far: 42.79 % from 4800 лв.

remaining: 3 day(s)          Donor(s): 11

Donated so far: 8.16 % from 19000 лв.

remaining: 96 day(s)          Donor(s): 10

Donated so far: 10.83 % from 4000 лв.

remaining: 35 day(s)          Donor(s): 7

Donated so far: 87.17 % from 6000 лв.

remaining: 92 day(s)          Donor(s): 8

Donated so far: 20.15 % from 2000 лв.

remaining: 92 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 1.10 % from 6500 лв.

remaining: 92 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 2.22 % from 9000 лв.

remaining: 96 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 26.20 % from 10000 лв.

remaining: 35 day(s)          Donor(s): 12

Donated so far: 2.86 % from 7000 лв.

remaining: 96 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 12.86 % from 4900 лв.

remaining: 34 day(s)          Donor(s): 7

Donated so far: 18.05 % from 50000 лв.

remaining: 53 day(s)          Donor(s): 123

Donated so far: 0.00 % from 7500 лв.

remaining: 94 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 8.00 % from 60000 лв.

remaining: 3 day(s)          Donor(s): 24

Donated so far: 36.03 % from 3000 лв.

remaining: 4 day(s)          Donor(s): 11

Donated so far: 8.00 % from 12000 лв.

remaining: 4 day(s)          Donor(s): 16

Donated so far: 14.96 % from 30000 лв.

remaining: 4 day(s)          Donor(s): 59

Donated so far: 83.47 % from 4500 лв.

remaining: 4 day(s)          Donor(s): 9

Donated so far: 68.19 % from 8000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 61

Donated so far: 0.00 % from 155000 лв.

remaining: 163 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 4.83 % from 2900 лв.

remaining: 4 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 70.00 % from 10000 лв.

remaining: 729 day(s)          Donor(s): 24

Donated so far: 0.00 % from 15000 лв.

remaining: 127 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 16.25 % from 15000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 19

Donated so far: 1.00 % from 10000 лв.

remaining: 83 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 36.19 % from 6800 лв.
Campaign closed          Donor(s): 16

Donated so far: 3.18 % from 50000 лв.

remaining: 35 day(s)          Donor(s): 17

Success
Donated so far: 112.66 % from 790 лв.
Campaign closed          Donor(s): 4

Success
Donated so far: 101.33 % from 2100 лв.
Campaign closed          Donor(s): 3

Donated so far: 32.18 % from 36000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 71

Donated so far: 0.00 % from 2000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 0

Donated so far: 0.00 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 0

Donated so far: 46.18 % from 14000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 75

Donated so far: 89.04 % from 12000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 87

Donated so far: 4.00 % from 4000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 2

Success
Donated so far: 101.95 % from 3800 лв.
Campaign closed          Donor(s): 55

Donated so far: 4.03 % from 30000 лв.

remaining: 93 day(s)          Donor(s): 14

Donated so far: 70.57 % from 235000 лв.

remaining: 17 day(s)          Donor(s): 31

Donated so far: 1.00 % from 30000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 3

Donated so far: 93.13 % from 4000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 38

Платформата.бг © 2023. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта