Donated so far: 0.00 % from 4200 лв.

remaining: 67 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 5.00 % from 10000 лв.

remaining: 199 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 4.00 % from 2500 лв.

remaining: 72 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 0.00 % from 800 лв.

remaining: 17 day(s)          Donor(s): 0

Success
Donated so far: 103.33 % from 6000 лв.

remaining: 10 day(s)          Donor(s): 17

Donated so far: 20.00 % from 2100 лв.

remaining: 69 day(s)          Donor(s): 11

Success
Donated so far: 103.38 % from 4870 лв.
Campaign closed          Donor(s): 85

Donated so far: 74.44 % from 10000 лв.

remaining: 63 day(s)          Donor(s): 75

Donated so far: 23.31 % from 10000 лв.

remaining: 220 day(s)          Donor(s): 13

Donated so far: 50.25 % from 2000 лв.

remaining: 128 day(s)          Donor(s): 19

Success
Donated so far: 101.47 % from 1500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 39

Donated so far: 60.00 % from 600 лв.
Campaign closed          Donor(s): 10

Donated so far: 0.00 % from 2700 лв.
Campaign closed          Donor(s): 0

Success
Donated so far: 10.75 % from 2000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 6

Donated so far: 33.23 % from 10000 лв.

remaining: 8 day(s)          Donor(s): 82

Donated so far: 6.46 % from 1470 лв.

remaining: 8 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 26.51 % from 1490 лв.

remaining: 8 day(s)          Donor(s): 13

Donated so far: 11.00 % from 5000 лв.

remaining: 22 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 39.65 % from 2000 лв.

remaining: 1 day(s)          Donor(s): 14

Donated so far: 71.09 % from 9000 лв.

remaining: 65 day(s)          Donor(s): 88

Donated so far: 4.71 % from 7000 лв.

remaining: 29 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 44.40 % from 1500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 24

Donated so far: 0.00 % from 2000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 0

Success
Donated so far: 100.00 % from 420 лв.
Campaign closed          Donor(s): 6

Donated so far: 18.79 % from 1490 лв.

remaining: 5 day(s)          Donor(s): 6

Success
Donated so far: 121.67 % from 2100 лв.
Campaign closed          Donor(s): 43

Donated so far: 12.72 % from 44500 лв.

remaining: 7 day(s)          Donor(s): 15

Donated so far: 61.60 % from 2500 лв.

remaining: 7 day(s)          Donor(s): 19

Donated so far: 13.00 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 14

Donated so far: 61.52 % from 10000 лв.

remaining: 37 day(s)          Donor(s): 37

Donated so far: 41.50 % from 2000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 17

Donated so far: 0.00 % from 4700 лв.
Campaign closed          Donor(s): 0

Donated so far: 12.86 % from 3500 лв.

remaining: 6 day(s)          Donor(s): 16

Donated so far: 34.62 % from 1300 лв.

remaining: 1 day(s)          Donor(s): 8

Donated so far: 0.00 % from 8100 лв.
Campaign closed          Donor(s): 0

Donated so far: 90.91 % from 90000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 498

Donated so far: 0.00 % from 10000 лв.

remaining: 21 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 0.00 % from 30000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 0

Donated so far: 0.00 % from 6000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 0

Donated so far: 18.67 % from 9000 лв.

remaining: 263 day(s)          Donor(s): 7

Success
Donated so far: 101.33 % from 980 лв.
Campaign closed          Donor(s): 28

Donated so far: 0.00 % from 3400 лв.
Campaign closed          Donor(s): 0

Donated so far: 51.00 % from 1000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 7

Success
Donated so far: 104.75 % from 2000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 6

Success
Donated so far: 139.00 % from 500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 24

Donated so far: 19.70 % from 4800 лв.

remaining: 7 day(s)          Donor(s): 17

Donated so far: 39.61 % from 20000 лв.

remaining: 37 day(s)          Donor(s): 62

Donated so far: 3.83 % from 3000 лв.

remaining: 3 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 11.54 % from 780 лв.
Campaign closed          Donor(s): 2

Success
Donated so far: 100.33 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 6

Платформата.бг © 2019. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!