Donated so far: 0.00 % from 3000 лв.

remaining: 10 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 0.43 % from 3500 лв.

remaining: 177 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 7.00 % from 5000 лв.

remaining: 41 day(s)          Donor(s): 10

Donated so far: 0.00 % from 20000 лв.

remaining: 116 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 5.76 % from 15000 лв.

remaining: 10 day(s)          Donor(s): 13

Success
Donated so far: 136.67 % from 1500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 39

Donated so far: 4.70 % from 10000 лв.

remaining: 42 day(s)          Donor(s): 7

Donated so far: 15.25 % from 4000 лв.

remaining: 4 day(s)          Donor(s): 5

Donated so far: 49.50 % from 2000 лв.

remaining: 10 day(s)          Donor(s): 26

Donated so far: 75.22 % from 10000 лв.

remaining: 40 day(s)          Donor(s): 40

Donated so far: 40.55 % from 10000 лв.

remaining: 42 day(s)          Donor(s): 106

Donated so far: 0.00 % from 800 лв.

remaining: 39 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 24.37 % from 4800 лв.

remaining: 103 day(s)          Donor(s): 19

Donated so far: 6.18 % from 5500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 4

Donated so far: 14.77 % from 3250 лв.

remaining: 36 day(s)          Donor(s): 14

Donated so far: 10.00 % from 1500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 4

Donated so far: 17.49 % from 3500 лв.

remaining: 72 day(s)          Donor(s): 22

Donated so far: 67.39 % from 10000 лв.

remaining: 164 day(s)          Donor(s): 28

Donated so far: 0.33 % from 30000 лв.

remaining: 71 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 50.00 % from 3500 лв.

remaining: 71 day(s)          Donor(s): 4

Success
Donated so far: 100.00 % from 4200 лв.

remaining: 9 day(s)          Donor(s): 73

Donated so far: 18.79 % from 1490 лв.

remaining: 11 day(s)          Donor(s): 6

Donated so far: 43.89 % from 1490 лв.

remaining: 11 day(s)          Donor(s): 17

Donated so far: 7.14 % from 1470 лв.

remaining: 11 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 5.00 % from 10000 лв.

remaining: 142 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 4.00 % from 2500 лв.

remaining: 15 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 0.00 % from 800 лв.
Campaign closed          Donor(s): 0

Donated so far: 20.00 % from 2100 лв.

remaining: 12 day(s)          Donor(s): 11

Success
Donated so far: 103.38 % from 4870 лв.
Campaign closed          Donor(s): 85

Donated so far: 76.94 % from 10000 лв.

remaining: 6 day(s)          Donor(s): 80

Donated so far: 24.81 % from 10000 лв.

remaining: 163 day(s)          Donor(s): 15

Donated so far: 50.25 % from 2000 лв.

remaining: 71 day(s)          Donor(s): 19

Success
Donated so far: 101.47 % from 1500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 39

Donated so far: 60.00 % from 600 лв.
Campaign closed          Donor(s): 10

Donated so far: 0.00 % from 2700 лв.
Campaign closed          Donor(s): 0

Donated so far: 10.75 % from 2000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 6

Donated so far: 11.00 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 2

Donated so far: 39.65 % from 2000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 14

Donated so far: 87.98 % from 9000 лв.

remaining: 8 day(s)          Donor(s): 98

Donated so far: 44.40 % from 1500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 24

Donated so far: 0.00 % from 2000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 0

Success
Donated so far: 100.00 % from 420 лв.
Campaign closed          Donor(s): 6

Success
Donated so far: 121.67 % from 2100 лв.
Campaign closed          Donor(s): 43

Donated so far: 12.72 % from 44500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 15

Donated so far: 70.80 % from 2500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 24

Donated so far: 13.00 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 14

Donated so far: 41.50 % from 2000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 17

Donated so far: 0.00 % from 4700 лв.
Campaign closed          Donor(s): 0

Donated so far: 34.62 % from 1300 лв.
Campaign closed          Donor(s): 8

Donated so far: 0.00 % from 8100 лв.
Campaign closed          Donor(s): 0

Платформата.бг © 2019. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!