Donated so far: 0.00 % from 370 лв.

remaining: 28 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 0.00 % from 4000 лв.

remaining: 95 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 3.05 % from 15000 лв.

remaining: 104 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 12.50 % from 2000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 2

Donated so far: 56.89 % from 4400 лв.

remaining: 10 day(s)          Donor(s): 37

Donated so far: 0.00 % from 10000 лв.

remaining: 112 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 79.75 % from 1000 лв.

remaining: 12 day(s)          Donor(s): 13

Donated so far: 11.18 % from 35000 лв.

remaining: 134 day(s)          Donor(s): 20

Donated so far: 2.86 % from 36000 лв.

remaining: 103 day(s)          Donor(s): 14

Donated so far: 44.85 % from 5300 лв.
Campaign closed          Donor(s): 40

Donated so far: 6.18 % from 10000 лв.

remaining: 43 day(s)          Donor(s): 6

Success
Donated so far: 100.00 % from 945 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Donated so far: 60.66 % from 7000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 28

Donated so far: 0.00 % from 3000 лв.

remaining: 9 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 65.80 % from 6000 лв.

remaining: 21 day(s)          Donor(s): 7

Donated so far: 87.91 % from 5500 лв.

remaining: 43 day(s)          Donor(s): 7

Donated so far: 28.02 % from 5100 лв.
Campaign closed          Donor(s): 27

Donated so far: 70.67 % from 6000 лв.

remaining: 43 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 39.93 % from 25000 лв.

remaining: 72 day(s)          Donor(s): 24

Donated so far: 6.54 % from 2600 лв.

remaining: 58 day(s)          Donor(s): 3

Success
Donated so far: 100.00 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 41

Donated so far: 1.00 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Success
Donated so far: 101.43 % from 3500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 2

Success
Donated so far: 104.71 % from 1255.8 лв.
Campaign closed          Donor(s): 16

Donated so far: 12.43 % from 7000 лв.

remaining: 99 day(s)          Donor(s): 23

Donated so far: 11.67 % from 55000 лв.

remaining: 10 day(s)          Donor(s): 67

Donated so far: 69.95 % from 3650 лв.

remaining: 2 day(s)          Donor(s): 80

Donated so far: 21.60 % from 10000 лв.

remaining: 104 day(s)          Donor(s): 22

Donated so far: 28.25 % from 2000 лв.

remaining: 11 day(s)          Donor(s): 13

Donated so far: 11.63 % from 40000 лв.

remaining: 102 day(s)          Donor(s): 55

Donated so far: 70.24 % from 2500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 40

Success
Donated so far: 100.00 % from 860 лв.
Campaign closed          Donor(s): 15

Donated so far: 31.80 % from 1000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 6

Success
Donated so far: 106.40 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 87

Donated so far: 7.70 % from 5000 лв.

remaining: 32 day(s)          Donor(s): 8

Donated so far: 2.27 % from 15000 лв.

remaining: 131 day(s)          Donor(s): 6

Donated so far: 1.83 % from 30000 лв.

remaining: 12 day(s)          Donor(s): 6

Donated so far: 2.33 % from 3000 лв.

remaining: 12 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 15.26 % from 13248 лв.
Campaign closed          Donor(s): 27

Success
Donated so far: 100.40 % from 2500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 38

Donated so far: 93.70 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 45

Donated so far: 63.10 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 17

Success
Donated so far: 183.00 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 42

Donated so far: 10.61 % from 9800 лв.
Campaign closed          Donor(s): 21

Donated so far: 100.83 % from 4200 лв.

remaining: 12 day(s)          Donor(s): 16

Donated so far: 34.60 % from 5000 лв.

remaining: 101 day(s)          Donor(s): 22

Success
Donated so far: 100.00 % from 470 лв.
Campaign closed          Donor(s): 7

Success
Donated so far: 113.44 % from 4500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 85

Donated so far: 60.24 % from 10800 лв.

remaining: 103 day(s)          Donor(s): 31

Donated so far: 60.00 % from 1500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 12

Платформата.бг © 2021. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта