Donated so far: 46.50 % from 10500 лв.

remaining: 42 day(s)          Donor(s): 59

Donated so far: 1.02 % from 6850 лв.

remaining: 56 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 0.00 % from 1300 лв.

remaining: 25 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 20.60 % from 2500 лв.

remaining: 115 day(s)          Donor(s): 10

Donated so far: 33.02 % from 10000 лв.

remaining: 27 day(s)          Donor(s): 20

Donated so far: 42.30 % from 25000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 37

Donated so far: 0.04 % from 100000 лв.

remaining: 143 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 0.00 % from 2100 лв.

remaining: 15 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 39.25 % from 4000 лв.

remaining: 27 day(s)          Donor(s): 15

Success
Donated so far: 131.27 % from 40000 лв.

remaining: 109 day(s)          Donor(s): 234

Donated so far: 42.06 % from 3400 лв.

remaining: 27 day(s)          Donor(s): 22

Donated so far: 2.93 % from 15000 лв.

remaining: 23 day(s)          Donor(s): 8

Donated so far: 4.50 % from 3000 лв.

remaining: 44 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 9.61 % from 15000 лв.

remaining: 27 day(s)          Donor(s): 12

Donated so far: 19.75 % from 20000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 38

Donated so far: 2.47 % from 100000 лв.

remaining: 51 day(s)          Donor(s): 23

Donated so far: 31.69 % from 7500 лв.

remaining: 6 day(s)          Donor(s): 40

Success
Donated so far: 100.00 % from 1000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 14

Donated so far: 8.33 % from 1200 лв.

remaining: 27 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 5.35 % from 17000 лв.

remaining: 27 day(s)          Donor(s): 14

Donated so far: 13.80 % from 10000 лв.

remaining: 63 day(s)          Donor(s): 21

Donated so far: 65.69 % from 4500 лв.

remaining: 89 day(s)          Donor(s): 8

Donated so far: 5.83 % from 12000 лв.

remaining: 89 day(s)          Donor(s): 12

Donated so far: 12.40 % from 30000 лв.

remaining: 89 day(s)          Donor(s): 54

Donated so far: 10.67 % from 3000 лв.

remaining: 26 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 2.06 % from 10000 лв.

remaining: 41 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 3.62 % from 15000 лв.

remaining: 55 day(s)          Donor(s): 7

Success
Donated so far: 126.00 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 31

Donated so far: 21.04 % from 4000 лв.

remaining: 208 day(s)          Donor(s): 10

Donated so far: 44.58 % from 10000 лв.

remaining: 57 day(s)          Donor(s): 40

Donated so far: 2.20 % from 50000 лв.

remaining: 202 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 0.10 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Donated so far: 9.04 % from 5860 лв.
Campaign closed          Donor(s): 9

Donated so far: 5.00 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 5

Donated so far: 0.10 % from 2000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 2

Success
Donated so far: 101.13 % from 6000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 20

Donated so far: 12.00 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 4

Donated so far: 0.00 % from 1500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 0

Donated so far: 12.50 % from 4000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 6

Donated so far: 24.83 % from 6000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 7

Donated so far: 20.00 % from 6615 лв.
Campaign closed          Donor(s): 8

Donated so far: 59.20 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 9

Donated so far: 100.60 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 14

Donated so far: 24.47 % from 2750 лв.
Campaign closed          Donor(s): 16

Donated so far: 3.75 % from 4000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 4

Donated so far: 0.10 % from 20000 лв.

remaining: 18 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 11.92 % from 1635.6 лв.
Campaign closed          Donor(s): 7

Donated so far: 100.58 % from 2400 лв.
Campaign closed          Donor(s): 12

Donated so far: 19.11 % from 36000 лв.

remaining: 81 day(s)          Donor(s): 54

Donated so far: 3.50 % from 10000 лв.

remaining: 300 day(s)          Donor(s): 4

Платформата.бг © 2023. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта