Donated so far: 0.00 % from 5000 лв.

remaining: 66 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 0.00 % from 5000 лв.

remaining: 65 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 0.00 % from 4746 лв.

remaining: 63 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 0.00 % from 1000 лв.

remaining: 1 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 0.80 % from 20000 лв.

remaining: 20 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 65.21 % from 3360 лв.

remaining: 5 day(s)          Donor(s): 39

Donated so far: 0.07 % from 15000 лв.

remaining: 352 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 0.50 % from 3000 лв.

remaining: 99 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 68.00 % from 2000 лв.

remaining: 66 day(s)          Donor(s): 21

Donated so far: 5.95 % from 10000 лв.

remaining: 98 day(s)          Donor(s): 12

Donated so far: 13.34 % from 4220 лв.

remaining: 37 day(s)          Donor(s): 15

Donated so far: 0.28 % from 25000 лв.

remaining: 64 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 7.35 % from 20000 лв.

remaining: 16 day(s)          Donor(s): 10

Success
Donated so far: 103.38 % from 4870 лв.
Campaign closed          Donor(s): 85

Donated so far: 6.85 % from 4600 лв.

remaining: 7 day(s)          Donor(s): 5

Donated so far: 13.33 % from 150 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Donated so far: 0.17 % from 313337 лв.

remaining: 313 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 10.13 % from 46000 лв.

remaining: 122 day(s)          Donor(s): 125

Success
Donated so far: 101.17 % from 35000 лв.

remaining: 37 day(s)          Donor(s): 163

Donated so far: 21.28 % from 10900 лв.

remaining: 33 day(s)          Donor(s): 35

Donated so far: 8.17 % from 3000 лв.

remaining: 37 day(s)          Donor(s): 5

Donated so far: 1.89 % from 33000 лв.

remaining: 127 day(s)          Donor(s): 17

Donated so far: 87.79 % from 1835 лв.

remaining: 8 day(s)          Donor(s): 55

Donated so far: 20.00 % from 1000 лв.

remaining: 22 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 0.83 % from 6000 лв.

remaining: 47 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 8.14 % from 7000 лв.

remaining: 128 day(s)          Donor(s): 11

Donated so far: 0.48 % from 8000 лв.

remaining: 7 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 21.52 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 9

Donated so far: 26.70 % from 75000 лв.

remaining: 8 day(s)          Donor(s): 248

Donated so far: 0.00 % from 10600 лв.

remaining: 143 day(s)          Donor(s): 0

Success
Donated so far: 100.00 % from 535 лв.
Campaign closed          Donor(s): 14

Success
Donated so far: 124.90 % from 10320 лв.
Campaign closed          Donor(s): 59

Success
Donated so far: 110.29 % from 20000 лв.

remaining: 63 day(s)          Donor(s): 76

Success
Donated so far: 100.00 % from 1000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 10

Donated so far: 4.61 % from 18000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 12

Donated so far: 4.84 % from 6200 лв.

remaining: 81 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 0.00 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 0

Donated so far: 14.13 % from 15000 лв.

remaining: 67 day(s)          Donor(s): 17

Donated so far: 45.75 % from 4000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 14

Donated so far: 0.00 % from 11200 лв.
Campaign closed          Donor(s): 0

Success
Donated so far: 100.00 % from 2000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Success
Donated so far: 100.00 % from 4800 лв.
Campaign closed          Donor(s): 55

Donated so far: 29.50 % from 6000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 11

Donated so far: 10.00 % from 4000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 4

Donated so far: 0.00 % from 7100 лв.
Campaign closed          Donor(s): 0

Donated so far: 6.80 % from 7500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 2

Donated so far: 60.74 % from 1350 лв.
Campaign closed          Donor(s): 4

Donated so far: 4.05 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 6

Donated so far: 30.56 % from 1800 лв.
Campaign closed          Donor(s): 2

Success
Donated so far: 100.00 % from 3300 лв.
Campaign closed          Donor(s): 47

Платформата.бг © 2020. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!