Donated so far: 18.55 % from 15000 лв.

remaining: 29 day(s)          Donor(s): 25

Donated so far: 9.50 % from 100000 лв.

remaining: 20 day(s)          Donor(s): 30

Donated so far: 0.70 % from 17129 лв.

remaining: 21 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 60.00 % from 4000 лв.

remaining: 57 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 39.68 % from 10000 лв.

remaining: 5 day(s)          Donor(s): 37

Success
Donated so far: 111.67 % from 300000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1351

Success
Donated so far: 108.73 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 100

Donated so far: 1.82 % from 1650 лв.

remaining: 21 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 0.08 % from 84250 лв.

remaining: 19 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 39.92 % from 10000 лв.

remaining: 4 day(s)          Donor(s): 52

Donated so far: 95.45 % from 2200 лв.

remaining: 35 day(s)          Donor(s): 33

Donated so far: 6.67 % from 3000 лв.

remaining: 48 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 16.54 % from 4220 лв.

remaining: 127 day(s)          Donor(s): 18

Success
Donated so far: 42.42 % from 3300 лв.

remaining: 1 day(s)          Donor(s): 17

Donated so far: 0.65 % from 55000 лв.

remaining: 45 day(s)          Donor(s): 7

Donated so far: 34.05 % from 10000 лв.

remaining: 51 day(s)          Donor(s): 45

Donated so far: 53.88 % from 50000 лв.

remaining: 14 day(s)          Donor(s): 31

Success
Donated so far: 97.20 % from 230000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 89

Donated so far: 0.30 % from 313337 лв.

remaining: 264 day(s)          Donor(s): 7

Donated so far: 86.67 % from 1500 лв.

remaining: 16 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 11.75 % from 20000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 15

Donated so far: 1.67 % from 6000 лв.

remaining: 14 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 0.00 % from 2500 лв.

remaining: 102 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 26.44 % from 10900 лв.
Campaign closed          Donor(s): 42

Donated so far: 0.00 % from 5000 лв.

remaining: 49 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 0.10 % from 10000 лв.

remaining: 323 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 37.41 % from 10000 лв.

remaining: 248 day(s)          Donor(s): 61

Donated so far: 80.04 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 84

Donated so far: 36.11 % from 1800 лв.

remaining: 51 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 6.37 % from 10000 лв.

remaining: 264 day(s)          Donor(s): 5

Donated so far: 0.00 % from 4746 лв.

remaining: 51 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 1.60 % from 5000 лв.

remaining: 51 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 0.00 % from 4000 лв.

remaining: 51 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 1.08 % from 20000 лв.

remaining: 60 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 0.00 % from 2000 лв.

remaining: 20 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 0.00 % from 17000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 0

Success
Donated so far: 110.64 % from 1250 лв.
Campaign closed          Donor(s): 19

Donated so far: 97.95 % from 3360 лв.
Campaign closed          Donor(s): 49

Donated so far: 44.37 % from 4800 лв.

remaining: 82 day(s)          Donor(s): 26

Donated so far: 44.50 % from 5000 лв.

remaining: 20 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 0.07 % from 15000 лв.

remaining: 305 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 4.17 % from 3000 лв.

remaining: 53 day(s)          Donor(s): 6

Donated so far: 2.68 % from 25000 лв.

remaining: 18 day(s)          Donor(s): 3

Success
Donated so far: 103.38 % from 4870 лв.
Campaign closed          Donor(s): 85

Donated so far: 6.85 % from 4600 лв.
Campaign closed          Donor(s): 5

Donated so far: 13.33 % from 150 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Donated so far: 11.44 % from 46000 лв.

remaining: 76 day(s)          Donor(s): 130

Success
Donated so far: 114.23 % from 35000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 175

Donated so far: 8.17 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 5

Donated so far: 1.89 % from 33000 лв.

remaining: 81 day(s)          Donor(s): 17

Платформата.бг © 2020. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта