Back to Campaigns

ПРОМЯНАТА - Национална мрежа на здравните медиатори


Промяната е: аз пазя теб - ти пазиш мен.

 

Вече близо 20 години Сдружение “Национална мрежа здравните медиатори” работи за по-лесния достъп на всички уязвими ромски деца и семейства до качествени здравни и социални услуги. Обединява над 200 здравни медиатори в цялата страна.

Здравните медиатори обучени специалисти, сертифицирани от медицински университети и Министерство на здравеопазването. Те са жени и мъже на различна възраст, произхождат от общностите, за които работят, владеят техния език и се ползват с тяхното доверие. В същото време те познават здравното и социалното законодателство и имат изградени добри партньорски взаимоотношения с местните здравни и социални институции. По този начин те успяват да повишат здравната култура на общността, да предотвратят развитието на сериозни, но лечими заболявания, да подобрят взаимоотношенията между лекари и пациенти от уязвимите общности.

 

Защо да ги подкрепите: 

Децата и семействата от уязвимите групи не бяха подготвени за пандемията и как да се ориентират в потока на информация. Противоречивите мерки и комуникация доведоха до объркване, а някои случаи и до пълно отричане на опасността от COVID-19. Изолацията и карантината поставиха много семейства пред социални и икономически проблеми и допълнително повишиха социалното напрежение и недоверие.

Още от самото начало на епидемията “Национална мрежа на здравните медиатори” провежда информационни кампании на терен сред ромските общности. Вярват обаче, че истинската промяна  е възможна само ако са подготвени за нея и младите. Ето защо сдружението ще обучи групи от младежи на основни факти за COVID-19 и как да се предпазват от инфекциозни заболявания. Те на свой ред ще служат като посланици сред своите семейства, приятели, съседи. Младежите ще са между 16 и 24 години –  възраст, на която те представляват пример за по-малките деца, но и лесно комуникират с по-възрастните. Те ще могат да разчитат и на подкрепата на възрастните здравни медиатори през цялото време.

Това ще даде възможност на повече хора да направят информиран и отговорен избор за собственото си здраве и това на другите. А от своя страна младежите ще имат възможност да се въвлекат в дейност, която подобрява благосъстоянието на собствената им общност и да се почувстват значими и полезни.

По този начин броят на информираните и подготвени хора в ромската общност ще нарасне многократно. Децата и семействата ще знаят и как да разпознават заплахата за в бъдеще и да предпазват себе си и близките си от нея.

Подкрепете ги и Вие, като дарите!

NEWS AND COMMENTS

Default Avatar
Пламена Димитрова
Donated so far
 69  лв.

Goal amount
 10,000  лв.
End of Campaign
29.12.2020
Donor(s)
4

Category : Бедствия / кризи

Legal state: NON-PROFITS

Beneficiary: Сдружение "Национална мрежа на здравните медиатори"

Donors

Donor Name
Amount
Емил Ненов  20  лв.
Anonymous donor  9  лв.
Мая Таирова  20  лв.
Петър Цветанов  20  лв.

CAMPAIGN PROMOTER

Default Avatar
Пламена Димитрова

Campaign QR Code

ПРОМЯНАТА - Национална мрежа на здравните медиатори  - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта