Back to Campaigns

Дари за ЖИВОТОСПАСЯВАЩА операция на Хайван - HE needs your HELP!


ENGLISH BELOW

Не подминавайте, малкият изстрадал Хайван има нужда от вашата помощ! 

Животът на малък Хайван на улицата бе на косъм. Той бе намерен в безпомощно състояние с проблеми с координацията и трудности при движение и хранене. Тази малка уплашена топка живот държеше глава на една страна, залиташе,  изпитваше ужасна болка, присвиваше ляво ухо, движеше се некординирано и залиташе. Не можеше да се храни и да оцелее така на улицата.

Животоспасяващата спешна операция + последващото лечение и грижа за Хайван са в размер на 2156 лв. и ни е нужна помощ за покриването им.

Споделете историята на коте Хайван, за да му помогнете и ако можете, дарете за покриване на сметките му!

Внимание - снимки от спешната му операция в албума!

Единственото спасение на малко коте Хайван бе да направим веднага сложна операция - Вентрална булотомия - Punctia bulla tympani, за изчистване на дентритната маса и назофарингиалния полип, които бяха запушили ушния канал и ушната кохлеа кухина (охювче) и създаваха налягане, болка и опасност за живота.Хайван имаше сериозно напрежение и проблеми с болка в главата и координация на движенията от хронично възпаление и запушване дълбоко в левия ушен канал на ухото (хроничен  вътрешен възпалителен отит). Без операция за почистване и дренаж възпалението би стигнало до мозъка и довело до фатален край за малкия кот.

На скенера на главата на Хайван (компютърна томография) се вижда ясно как лявото тъпанче (средната и вътрешна част на ухото) е различно от дясното като цвят и е запушено. Налягането и хроничното възпаление водят до увреждане на средното и вътрешното ухо на котката, а те отговарят не само за слуха, а и за равновесието и координацията на движенията.

 

ENGLISH text:

Have you seen a cat looking at you with a head turned upside down and DOPPING DOWN OF COORDINATION problems? This is how we found HELPLESS KITTEN HAYVAN ON THE STREET. His life was hanging by a thread and we had to HELP HIM!

ATTENTION! - Graphic photo content from his surgery in the gallery

The life-saving SURGERY,  following medical treatment of HAIVAN  for “CHRONIC OTITIS MEDIA” and general care costs BGN 2156. Please share and donate for him to give him a chance!

HAYVAN’S condition could not wait and we made the surgery but BILLS for it and his treatment are still UNPAID. This little frightened ball of life held its head to one side, felt terrible PAIN pinching inside his inner left ear and moved in an uncoordinated way. His only saving option was to immediately perform a COMPLEX HEAD SURGERY - Punctia bulla tympani, to clear the dendritic mass and nasopharyngeal polyp from the channel and cochlea hollow of the inner left ear.

HAYVAN felt serious PRESSURE IN THE HEAD and PROBLEMS with COORDINATION OF MOVEMENTS from severe chronic inflammation and deep channel obstruction of the left ear (Chronic Otitis Media). Without the SURGERY for cleaning and drainage, the inflammation would surely reach the brain and lead to a fatal outcome for the little unfortunate kitten.

The HEAD SCANNER (Computer Tomography, CAT scan) of HAYVAN's head clearly shows how the left eardrum (middle and inner part of the ear) is different from the right, blocked and severely damaged. The pressure from the stuck eardrum channels and the chronic inflammation eventually lead to damage of the middle and inner ear. Middle and inner ear are responsible not only for hearing, but also for balance and coordination of movements.

Don't pass by, POOR KITTEN  HAYVAN  NEEDS YOUR SUPPORT!

NEWS AND COMMENTS

Default Avatar
Dare 2 Care Animals
Donated so far
 2,215  лв.

Goal amount
 2,156  лв.
End of Campaign
21.11.2020
Donor(s)
60

Category : Природа / животни

Legal state: NON-PROFITS

Beneficiary: Сдружение 'Деар'

Donors

Donor Name
Amount
Николай Найденов  100  лв.
Мая Димитрова  50  лв.
Anonymous donor  20  лв.
Ива Бойкова  50  лв.
Десислава Иванова  15  лв.

Giveback details


Donate 50 lv. and get:
Календар Dare 2 Care Animals

Total: 50 gift/s/.
 

CAMPAIGN PROMOTER

Default Avatar
Dare 2 Care Animals

Campaign QR Code

Дари за ЖИВОТОСПАСЯВАЩА операция на Хайван - HE needs your HELP! - Платформата
Платформата.бг © 2021. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта