Back to Campaigns

Подкрепете младите хора да бъдат чути


Подкрепете младежкия сектор за излизане от COVID-19 кризата!

Национален младежки форум е най-голямата платформа на младежки организации в страната. Повече от 40 организации, обединяващи в състава си над 100 000 млади човека. През годините организацията е достигнала над множество млади хора, в различни населени места в цяла България. Всеки младеж, докоснал се до организацията получава знания за това как да бъде по-активен, да се включва в обществения живот, да променя положително средата около себе си. Двама от тези младежи са Димитър Димитров и Теодор Василев. Димитър е част от Сдружение 365, един от усмихнатите гидове на Free Sofia Tour, както и съосновател на проекта Free Sofia School. Ето какво споделя той за развитието си чрез НМФ:

“Национален младежки форум е организацията, запознала ме с изключителни младежки лидери, от които съм се учил през годините и считам за свои приятели и до днес. Благодарение на НМФ усвоих ценни компетентности – застъпничество, публично говорене, дебатиране, писане на стратегически документи, обучителска дейност. НМФ е съединителната тъкан, без която младежкият сектор не би могъл да се развива устойчиво. Подкрепете НМФ!”

А Теодор е професионален обучител, част от екипа на Народно читалеще "Бъдеще сега 2006" и бивш заместник председател на Национален младежки форум. Той също ви приканва да ни подкрепите, защото:

“Благодарение на контактите и опита, който придобих в НМФ се реализирах успешно в различни сфери. Придобих познания в младежката работа свързани с предприемачество, неформално образование, социални дейности, миграция и устойчиво развитие ми помогнаха много в бъдещата ми работа, като предприемач и обучител. През годините все повече осъзнавам ролята на НМФ във формирането на моя характер и умения. Но и на хората около мен, на хиляди младежи, които са се докоснали по някакъв начин в дейностите на организацията. Подкрепете свободните, вдъхновяващи и компетентни млади хора. Подкрепете автентичната младежка общност, която формира лидери на България. В среда, пълна със свобода, отговорност, интелект и толерантност! НМФ е важна за бъдещето на България, за младите и обществото, като цяло!”

Ние се разрастваме все повече, всяка година и целим да достигнем до още повече млади хора, защото вярваме, че те са тези които си заслужава да бъдат чути! Поради кризата с Covid-19 не успяваме да осигурим финансово НМФ. Това ни възпрепятства да изпълняваме дейностите си в пълен капацитет. Затова се обръщаме към широката общественост да ни подкрепи в това да овластяваме и развиваме младите хора. 

Средствата са ни нужни, за да продължим да изпълняваме дейностите си. А те са:

 -Обучения за млади лидери

-Обучения за личностно развитие на младежи 

-Обучения за подпомагане на доброволчество

-Достигане до младежи от малки населени места

-Организиране на дискусии с местна власт за иницииране на младежко доброволчество на местно ниво

 Благодарим на всеки, допринесъл за развитието на младежите и младежкия доброволчески сектор!

NEWS AND COMMENTS

Default Avatar
Мирослав Цеков
Donated so far
 900  лв.

Goal amount
 15,000  лв.
End of Campaign
10.11.2020
Donor(s)
14

Category : Образование / наука

Legal state: NON-PROFITS

Beneficiary: Национален младежки форум

Donors

Donor Name
Amount
Илина Мутафчиева  50  лв.
Anonymous donor  30  лв.
Anonymous donor  50  лв.
Петър Минков  50  лв.
Живко Жечев  20  лв.

Giveback details


Donate 25 lv. and get:
Картичка

Total: 0 gift/s/.
All giveback are sold.
 

Donate 50 lv. and get:
Тениска

Total: 0 gift/s/.
All giveback are sold.
 

CAMPAIGN PROMOTER

Default Avatar
Мирослав Цеков

Campaign QR Code

Подкрепете младите хора да бъдат чути - Платформата
Платформата.бг © 2022. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта