Back to Campaigns

ДИВ СПАСИТЕЛЕН ЦЕНТЪР (част I) - Дива болница


"Дивите животни" е българска неправителствена организация. Поставили сме си за цел да лекуваме и доотглеждаме диви животни от всички видове, без значение защитени или не, и да ги освобождаваме обратно в природата, където им е мястото.

За нашата дейност ние не получаваме финансиране нито от държавата, нито от български или европейски фондове. Разчитаме само на дарения от съмишленици и приятели на каузата ни.

Вече 7 години ежедневието ни включва приемането на десетки сигнали, на голяма част от които някак, на мускули и сухожилия, успяваме да откликнем само с помощта на доброволци, без служители на заплата, без собствено място под слънцето дори.

За територията на България има нужда от няколко спасителни центъра и искаме един от тях да е нашият. Със създаването му ние ще добием стабилност и устойчивост, ще можем да разчитаме на финансиране поне за част от дейността ни и най-накрая ще разгърнем възможностите си.

Това е естественото продължение на нашата дейност, затова се обръщаме към Вас, благодарение на които съществуваме във всичките тези години, както и към хора, които тепърва се запознават с това, което правим, и може би ще разпознаят нашата кауза като своя.

Първата част от общата сума от 154 000 лв., от която спешно се нуждаем, за да положим основите на нашия Спасителен център за диви животни, е 67 000 лв.
Тя ще ни даде възможност да закупим 4 броя преместваеми постройки, които ще превърнем в оборудвани:

- амбулатория,
- реанимация
- бебешориум
- обслужващи медицинската дейност и помощни помещения, както и такива за персонала и доброволците.

Вашата подкрепа е нашият единствен шанс да постигнем всичко това.
Благодарим ви!

 

The Wild Animals is a Bulgarian non-governmental organisation. We have set it as our goal to heal and raise wild animals of all species, regardless of whether they are endangered or not, and then release them back into nature where they belong.

For our actions, we do not receive financing from the government, nor Bulgarian or European funds. We solely rely on donations from our supporters and friends of our cause.

Our daily routine for 7 years in a row consists of dozens of signals of hurt wild animals, to a big part of which we somehow, with muscles and tendons, are able to respond to. We do this only with the help of volunteers, without paid employees, without even a place under the sun to call our own.

Bulgaria needs several rescue centers and we want ours to be one of them. With it, we will gain stability and resilience, we will be able to rely on financing at least for part of our activities, and we will finally expand our opportunities.

This is the natural extension of our activity which is why we turn to you thanks to who we have excited all these years as well as the people who are just finding out about what we do and will probably see our cause as their own.

The first part of the entire amount of 154 000lv which we urgently need to place the base of our Rescue center for wild animals is 67 000lv. It will allow us to purchase of 4 mobile constructions which we will turn into equipped ones:

ambulatory
resuscitation
nursery for baby animals
medical and servicing rooms as well as rooms for the staff and volunteers.

Your help is our only hope to achieve all this. Thank you!

NEWS AND COMMENTS

Default Avatar
Любомила Кривошиева
Donated so far
 6,855  лв.

Goal amount
 67,000  лв.
End of Campaign
14.11.2020
Donor(s)
93

Category : Природа / животни

Legal state: NON-PROFITS

Beneficiary: Дивите Животни

Donors

Donor Name
Amount
Ива Фикова  200  лв.
Anonymous donor  50  лв.
Anonymous donor  200  лв.
Milena  50  лв.
Вио  100  лв.

CAMPAIGN PROMOTER

Default Avatar
Любомила Кривошиева

Campaign QR Code

ДИВ СПАСИТЕЛЕН ЦЕНТЪР (част I) - Дива болница - Платформата
Платформата.бг © 2023. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта