Back to Campaigns

Достъпна грижа за 70 мъже и жени с деменция от Дома в Казанлък


Домът за пълнолетни лица с деменция "Димитър Папазов" в Казанлък се нуждае от 10 800 лева за изграждане на външен асансьор за безопасно придвижване на хората с деменция и за навременното им и добро обслужване.

Кампанията ще помогне за подобряване на грижата и качеството на живот на 70 лица с деменция от дома. Това са 25 мъже и 45 жени, които не могат да се обслужват сами, има и лежащо болни. Имотът е дарен от видния общественик, розопроизводител и търговец Димитър Папазов през 1926 г. за старопиталище и сиропиталище, като и към момента функционира по волята на дарителя. Домът е разположен в две сгради. Сградата, която обитават мъжете, е двуетажна стара конструкция и с недобра среда. Има стръмно стълбище и липсва асансьор, което затруднява придвижването на болните възрастни и обслужването им - бельо, памперси, почистващи препарати се носят на ръце от обслужващия персонал.

Деменцията е синдром, засягащ паметта, мисленето, поведението и способността за извършване на ежедневни дейности, като постепенно води до когнитивен упадък и до невъзможност страдащите да се грижат сами за себе си. Около 100 000 души в България са засегнати от болестта на Алцхаймер, деменция и сродните им заболявания.

Предварително благодарим за проявената съпричастност! Станете част от дарителите, които правят възможно съществуването на тази благородна инициатива.

 

English version

Accessible care for 70 men and women living with dementia in the Nursing home in Kazanlak

The Nursing home for adults with dementia in Kazanlak “Dimitar Papazov” needs 10 800 Bulgarian leva for the construction of external elevator for safe moving of people with dementia and for the provision of timely and quality service to them (delivery of cleaning detergents, bed sheets, adult diapers).
The campaign will help improving care and quality of life for 70 adults with dementia from the nursing home. They are 25 men and 45 women, who are not able to care for themselves, and there are also patients immobilized in beds. The property was donated by the known citizen and rose-producer Dimitar Papazov in 1926 for Home for elderly people and orphanage and by the present moment it functions according to the will of the donor.The nursing home is located in two buildings. The building, where men live, is an old construction of two floors and with not enough accessible facilities. There is a steep stair and no elevator, which impedes elderly people to walk properly and to receive better services (bed sheets, adult diapers, cleaning detergents are being worn by hand by the staff of the nursing home).

Dementia is a syndrome, affecting memory, thinking, behavior and the ability to perform daily activities, and it leads step by step to cognitive decline and inability of the affected persons to take care for themselves. About 100 000 in Bulgaria are affected by Alzheimer’s disease, dementia and related disorders.

Thank you in advance for the manifested compassion. Become part of the donors who make possible the existing of this notable initiative.

 

NEWS AND COMMENTS

Default Avatar
Красимира Йорданова
Donated so far
 10,800  лв.

Goal amount
 10,800  лв.
End of Campaign
29.04.2023
Donor(s)
71

Category : Трета възраст

Legal state: NON-PROFITS

Beneficiary: Фондация "Състрадание Алцхаймер България"

Donors

Donor Name
Amount
Anonymous donor  75  лв.
Васил Недевски  200  лв.
Василка Йотова  20  лв.
Anonymous donor  100  лв.
Асен  30  лв.

CAMPAIGN PROMOTER

Default Avatar
Красимира Йорданова

Campaign QR Code

Достъпна грижа за 70 мъже и жени с деменция от Дома в Казанлък - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта