Back to Campaigns

Дари гора за орела!


Домът на малкия креслив орел е гората! Гората е много важна за орела – изгражда гнездата си на високи, здрави и големи дървета. В тях всяка година отглежда по едно малко, макар и много рядко, може да отгледа и две.

 

За да има орли са нужни стари дървета, на които да свиват гнездата си.  По повод 27 юни – Ден на орела, искаме да дадем шанс на повече двойки малки кресливи орли да отглеждат потомството си в България. Затова решихме да създадем нова гора за орела.

 

Малкият креслив орел обитава широколистни или смесени гори. Едни от най-редките и ценни типове гори у нас, предпочитани от вида, са крайречните гори, съставени основно от видове като елша, топола, бряст и други.

 

За да гарантираме бъдещето на гората ще я създадем на наша земя, която се намира в защитена зона от мрежата Натура 2000. Вече сме осигурили фиданки на черна топола, но са необходими средства за грижа за гората след засаждането ѝ в продължение на поне 2 години, за да сме сигурни че малките дръвчета ще оцелеят и малкият креслив орел ще има нов дом.

 

Събраните средства са предназначени за техника, защитна мрежа за фиданките, материал за ограждане на гората, колове за придържане на фиданките и транспорт на доброволците, с които заедно ще засадим гората наесен.

NEWS AND COMMENTS

Default Avatar
Мариана Вълчева
Donated so far
 1,600  лв.

Goal amount
 2,000  лв.
End of Campaign
23.09.2020
Donor(s)
25

Category : Природа / животни

Legal state: NON-PROFITS

Beneficiary: Българско дружество за защита на птиците

Donors

Donor Name
Amount
Петър Христов  30  лв.
Anonymous donor  106  лв.
Грета Анкова  50  лв.
Radoslav Dimitrov  45  лв.
Anonymous donor  30  лв.

CAMPAIGN PROMOTER

Default Avatar
Мариана Вълчева

Campaign QR Code

Дари гора за орела! - Платформата
Платформата.бг © 2021. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта