Back to Campaigns

Да бъдем до най-уязвимите днес!


Разрастващата се пандемия COVID-19 ни кара да бъдем още по-мобилизирани и отговорни към най-уязвимите. Защото често страхът от това, че си сам, немощен и забравен, особено в ситуация на криза, е по-разрушителен от физическата болка. А подкрепата, дадена от сърце и с грижа и мисъл за човека до нас, може да спаси живот!


Затова „Каритас“ продължава да бъде до най-уязвимите днес. Ежедневно 285 възрастни хора, 390 бездомни хора и 40 социално слаби семейства от градовете Русе, Белене, Плевен, Раковски, София, Пловдив, Бургас, Малко Търново и селата Житница (област Пловдив), Покрован (област Хасково) и Веселиново (област Ямбол) получават директна подкрепа от медицинските сестри, социалните помощници и доброволците на „Каритас“.


За да продължим да помагаме, имаме нужда от предпазни консумативи. Нужните консумативи за 1 месец са:


- 800 бр. маски за еднократна употреба;
- 40 бр. маски за многократна употреба;
- 1200 чифта ръкавици;
- 1200 чифта калцуни;
- 37 предпазни очила/шлемове;
- 1050 бр. защитни облекла (медицинска мантия/престилка);
- 110 бр. дезифектанти.


Вярваме, че когато действаме заедно, можем да се справим. Затова ви каним да се присъедините към нас. Да бъдем до най-уязвимите днес! Защото СМЕ ХОРА и защото подкрепата, дадена от сърце и с мисъл за човека до нас, може да спаси живот!

NEWS AND COMMENTS

Default Avatar
Ваня Клечерова
Donated so far
 1,039  лв.

Goal amount
 11,000  лв.
End of Campaign
28.05.2020
Donor(s)
9

Category : Трета възраст

Legal state: NON-PROFITS

Beneficiary: Каритас българия

Donors

Donor Name
Amount
Anonymous donor  80  лв.
Юлиян Иванов  9  лв.
Бойка Бончева  500  лв.
Anonymous donor  50  лв.
Anonymous donor  50  лв.

CAMPAIGN PROMOTER

Default Avatar
Ваня Клечерова

Campaign QR Code

Да бъдем до най-уязвимите днес! - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта