Back to Campaigns

СПАСИ ЖИВОТ!


Фонд Спаси живот!

 Фонд "Спаси живот!" е създаден с цел да бъде оказана спешна помощ на бежанци и лица търсещи закрила.  Сдружение „Съвет на жените бежанки в България“  работи от 2003г. / http://crw-bg.org// и средно на година около 650 търсещи закрила и бежанци на територията на България се обръщат към нас за подкрепа. Всяка година организацията ни разполага с малък Фонд „Уязвимост“, с който покриваме спешни нужди на уязвими семейства от Ирак, Иран, Сирия, Афганистан,  Пакистан и без гражданство.  Поради кризата в момента с Covid -19,  голяма част от семействата загубиха доходите си и работните си места. Част от тях сме насочили и регистрирали в Бюрата по труда, но не всички са работили до момента на договор. От 15 март до 2 април са идентифицирани, оценени и подпомогнати 55 такива семейства. Само за изминалата седмица броят на уязвимите семейства е 21.  Помощта ни се изразява в социални консултации; търсене на работа и предоставяне на 50 лева на седмица на семейство, за базисни хранителни продукти. Реално след изчерпване на  Фонда, което ще се случи до една седмица, семействата които подпомагаме ще останат и без тази минимална подкрепа.  Това ще изправи пред критична ситуация бежанските семейства за покриване на най-неотложните им разходи, като храна, режийни и наеми. Кризата с Covid – 19 постави на изпитание, дори семейства, които до този момент са били сред адаптираните и интегрирани в нашето общество.  За една седмица броят на новите семейства в ситуация на уязвимост са 25. Офисът ни работи, макар и в редуциран състав, защото нашата организация е сред малкото, които в момента могат да окажат подкрепа и съдействие. Семействата се увеличават с всеки изминал ден и това ни поставя в невъзможност да помогнем на всички. Екипът на СЖББ консултира членовете на семействата, които са загубили работата си, като им помага да подготвят своите  CV – та и ги ориентира в пазара на труда.  Покриването на наеми, режийни, текущи разходи за издръжка, медицински разноски и разходите за отглеждане на децата са непосилна задача за голяма част от семействата, с които работим. В резултат семействата с малки деца са силно затруднени да съхранят здравето и спокойствието на децата си, поради невъзможността да осигурят храна за тях.

 Средствата постъпили по фонд “Спаси живот!“ приоритетно ще бъдат изразходвани за закупуването на храна и ще бъдат в помощ на:

  • многодетни семейства;
  • бременни жени;
  • лица със здравословни проблеми, хронични заболявания, инвалиди и лежащо болни;
  • разделени или овдовели родители.

Сдружение „Съвет на жените бежанки в България“ е една от малкото хуманитарни организации в областта, която предоставя подобна подкрепа за уязвими лица. Фондът ще гарантира устойчивостта на тази специфична подкрепа и ще спомогне за разрешаването на тежки социални житейски ситуации.

NEWS AND COMMENTS

Default Avatar
Maria Kirova
Donated so far
 3,020  лв.

Goal amount
 4,000  лв.
End of Campaign
04.06.2020
Donor(s)
10

Category : Бежанци / мигранти

Legal state: NON-PROFITS

Beneficiary: Сдружение "Съвет на жените бежанки в България"

Donors

Donor Name
Amount
Anonymous donor  20  лв.
Anonymous donor  20  лв.
Anonymous donor  20  лв.
Anonymous donor  100  лв.
Anonymous donor  50  лв.

CAMPAIGN PROMOTER

Default Avatar
Maria Kirova

Campaign QR Code

 СПАСИ ЖИВОТ! - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта