Back to Campaigns

Подкрепете дейността на 200 здравни медиатори в България


Над 200 здравни медиатори работят в момента в България - в ситуация на опасност от покачване на заболеваемостта от коронавирус, те са ежедневно на терен, сред уязвимите общности, където оказват съдействие за овладяване на кризата с разпространението на коронавирус – информират, разясняват, успокояват, подпомагат най-бедните и уязвими семейства.

Въпреки че работят на първа линия – включително с хора, поставени под карантина, повечето от тях не разполагат с лични предпазни средства - маски, предпазни очила, дезинфектанти, ръкавици. В допълнение, здравните медиатори често срещат трудности да обяснят на някои от най-бедните семейства как да спазват мерките за повишена хигиена, тъй като много от тези семейства нямат достъп до течаща вода, не разполагат със средства за дезинфекция, понякога дори и с обикновен сапун.

Опитваме се да адресираме тези предизвикателства, които поставят в риск здравето на здравните медиатори, а и на хората от най-бедните семейства и да осигурим предпазни средства и материали за тях.

NEWS AND COMMENTS

Default Avatar
Деян Василев
Donated so far
 9,728  лв.

Goal amount
 15,000  лв.
End of Campaign
08.06.2020
Donor(s)
71

Category : Бедствия / кризи

Legal state: NON-PROFITS

Beneficiary: Сдружение "Национална мрежа на здравните медиатори"

Donors

Donor Name
Amount
Anonymous donor  100  лв.
Николай Христов  40  лв.
Ивайло Яйджиев  150  лв.
Anonymous donor  20  лв.
Anonymous donor  50  лв.

CAMPAIGN PROMOTER

Default Avatar
Деян Василев

Campaign QR Code

Подкрепете дейността на 200 здравни медиатори в България - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта