Back to Campaigns

Фонд за подкрепа на жени, пострадали от домашно насилие


Кампанията за 2020 година е прекратена и даренията са пренасочени към спешната кампания https://www.platformata.bg/bg/kauzi/784:covid-194/details/campaign.html с подобни цели. Благодарим на всички досегашни дарители!

 

FOR ENGLISH SCROLL BELOW

Един обичаен ден... за героите, които посвещават живота си да помагат:

 • Ден, в който спасихме 3 майки и 5 деца!
 • Ден, в който една жена измина над 300 км със своето дете, за да получи закрила!
 • Ден, в който една жена беше отвлечена и спасена, едно дете беше спасено!
 • Ден, в който една жена се осмели да пожелае бъдеще без насилие за нея и децата й!
 • Ден, в който екипът ни работи в три областни града! Един обичаен ден за нас.
 • Тази вечер три майки и пет деца ще спят спокойно за първи път!

Това е обикновен ден на колегите от П.У.Л.С, организация, която спасява животи ежедневно!

За денонощната си работа кризисните центрове разполагат със следния бюджет:

 • 1,67 лв. дневно е сумата, която държавата определя за храна, транспорт и нужди на една жена в кризисен център.
 • Заплатата на социален работник в кризисен център за 8 часов работен ден нетно е около 500 лв.
 • Около 350 лв. месечно трябва да стигат за ток, парно, вода и други режийни нужди за 10 жени!

Това са сумите, които държавата е определила. Този бюджет покрива разходите до началото на лятотo...

После идвате всички вие - ХОРАТА, които помагате!

За втори път в навечерието на Международния ден на жената, 8 март, Фондация BCause се обръща към вас с призив за солидарност към жените, които няма да получат карамфили.

Направете дарение за Фонда за подкрепа на жени, пострадали от домашно насилие! Подкрепете организациите, които подкрепят пострадалите от домашно насилие!

През 2019 година Фондът събра почти 36 000 лева. Подкрепихме 7 организации и жените и децата, с които те работят в Перник, Търговище, Димитровград, Ловеч, Стара Загора, Пазарджик, София. Парите осигуриха и осигуряват: лекарства и храна за деца и жени; празници за децата за 1 юни и Великден; медицински грижи, психологическа подкрепа и юридическа защита на избягали без документи, ранени; подслон; уроци за децата, за да наваксат пропуснатото в училище.

Отново се обръщаме към вас с молба да подкрепите! Фондът отново ще финансира текущата дейност на специалистите и организациите и спешни нужди в критични ситуации. Хората, пострадали от насилие, имат нужда от сигурна и спокойна среда. Всъщност, всеки човек има нужда от това...

Помогнете да помогнем!

.......................................................................................................................................

ENGLISH:

Just an ordinary day…for the heroes, dedicating their lives to help:

 • A day when we saved 3 mothers and 5 children!
 • A day when a woman traveled for 300 km with her child in order to seek shelter!
 • A day when a woman was kidnapped and saved afterwards, together with her child!
 • A day when a woman dared to wish a future without violence for her and for her children!
 • A day when our team worked in three cities.

Just an ordinary day for us.

Tonight three mothers and five children will finally manage to sleep without fear. This is an ordinary day for our colleagues from PULSE Foundation, which saves lives on a daily basis.

Тhe crisis centers, they and other foundations like theirs support, work 24/7 but have the following budget at their disposal:

 • A sum of 1.67 leva (0.85 Euro) is the money, given by the state to support a mother and her child for daily expenses (food, transport, etc.) in a crisis center.
 • The net salary for a social worker in a crisis center for an 8-hour working day is 500 leva (about 250 Euro).
 • About 350 leva (178 Euro) is the sum supposed to suffice for electricity, heat, water and other overheads for 10 children.

This is the money the state gives. This budget manages to cover the expenses until the beginning of the summer...

That’s when you come – the PEOPLE who help!

For a second year in a row, at the eve of the International Women’s Day, 8 March, BCause Foundation asks you to be solidary with those women who will celebrate with a different perspective.

Make a donation to the Fund in support of women affected by domestic violence!

Support the organizations, supporting those who have suffered from domestic violence!

In 2019 The Fund managed to raise almost 36 000 leva (about 18369 Euro). We supported 7 organizations and the women and children they work with in Pernik, Targovishte, Dimitrovgrad, Lovech, Stara Zagora, Pazardzhik, Sofia.

The money provided and continue to provide: Medicines and food for the women and children; festivities for 1 June (International Children’s Day) and Easter; healthcare, psychological and legal support for women, having escaped without documents, often wounded and very vulnerable; lessons for the children who had to miss school so that they can catch up with their classmates.

We ask you to help again! The Fund will once again finance the current activities of the specialists and the organizations and particular needs in dire situations. People who suffered violence and abuse need a calm and secure environment. All of us need that…Help us to help them! 

NEWS AND COMMENTS

Default Avatar
Веселина Йорданова
Donated so far
 3,876  лв.

Goal amount
 10,000  лв.
End of Campaign
28.09.2021
Donor(s)
64

Category : Човешки права

Legal state: NON-PROFITS

Beneficiary: Фондация BCause

Donors

Donor Name
Amount
Anonymous donor  5  лв.
Anonymous donor  20  лв.
Anonymous donor  10  лв.
Траян Траянов  50  лв.
Nikola Yordanov  50  лв.

CAMPAIGN PROMOTER

Default Avatar
Веселина Йорданова

Campaign QR Code

Фонд за подкрепа на жени, пострадали от домашно насилие - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта