Back to Campaigns

Помогни да реализираме работилници за кариерна мотивация и ориентация


За много младежи големината на населеното място, в което живеят, и социално-икономическият статус на семейството им определят възможностите им за образование, достъпа до разнообразна информация и най-вече повлиява размаха на мечтите им. Когато завършат училище, младежите не са сигурни накъде да поемат, какво да работят и често се чудят дали да останат в нашата страна. 

Затова в гимназиите в малките градове и села в София-област, фондация “Стъпка за България” организира работилници за кариерна мотивация и ориентация. В тях се включват специалисти доброволци, с чиято подкрепа учениците:

  • придобиват информация за разнообразни професии и за необходимите образование или курс, за да ги упражняват
  • решават реални работни казуси, в които придобиват практически знания и умения
  • участват в симулации и активности за развитие на самоувереност и притежавани потенциали
  • получават информация за различни онлайн ресурси и курсове, както и насоки как да ги използват и защо ще са им полезни
  • получават индивидуална подкрепа и свързване с ментор за реализиране на лична идея, мечта, желание
  • упражняват се как да кандидатстват за работа и да се представят успешно на интервю

Реализираме работилниците за трета година и досега младежите имаха възможност да научат какво е дигитален маркетинг, какво е да работиш като журналист и да интервюираш Президента, както и какъв курс да запишеш, ако ти е интересна сервизната дейност на хибридни автомобили. Успяхме да организираме посещения в офиси на компании за четири различни класа. 

Доколкото работилниците се реализират изцяло със съдействието на доброволци, имаме нужда от средства, с които да осигурим координацията, материалното обезпечаване и транспорта за ежемесечни срещи през втория учебен срок на 2020 г. в Нови Искър и Горна Малина. Вашата подкрепа ще ни позволи да включим 70 гимназисти от 8-12 клас в 12 поредни работилници с надграждащи теми и ресурси за учениците.

 

…………………………………………………………………………..

Фондация “Стъпка за България“ е основана през 2007 г. с цел да подпомогне младежи в неравностойно положение да се развиват наравно с връстниците си в България. През последното десетилетие развива и разширява дейността си като организира летни академии и обучителни програми за младежи, отглеждани в институции, осигурява менторство и общностни събития за младежи в риск и кариерни работилници за ученици в нужда от кариерна мотивация и ориентация. 

 

NEWS AND COMMENTS

Default Avatar
Ася Станчева
Donated so far
 0  лв.

Goal amount
 3,000  лв.
End of Campaign
14.02.2020
Donor(s)
0

Category : Образование / наука

Legal state: NON-PROFITS

Beneficiary: Фондация "Стъпка за България"
No donations received
Be the first to donor!

CAMPAIGN PROMOTER

Default Avatar
Ася Станчева

Campaign QR Code

Помогни да реализираме работилници за кариерна мотивация и ориентация  - Платформата
Платформата.бг © 2020. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта