Back to Campaigns

Да спасим Линията за подкрепа на зависими и техните семейства


Националната информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта (НИЛНАХ или Линията) е създадена през 2008 г. от Сдружение „Фракарита България“, http://www.solidarnost-bg.org/, и е първата и единствена по рода си служба в България.

Линията предоставя на цялото общество обширна и достоверна информация и консултация относно видовете психоактивни вещества, ефектите и рисковете от употребата на наркотици и алкохол, проблемната игра на хазарт, зависимостите и методите за тяхното лечение, местата за помощ в страната, както и насоки за родители, близки и учители.

Услугите на Линията са безплатни и анонимни на национално ниво през следните канали:

  • телефонна линия за помощ: 0888 99 18 66 (от понеделник до петък, от 9.00 до 17.00 ч.);
  • онлайн чат консултации (от понеделник до петък, от 9.00 до 17.00 ч.);
  • консултации по електронна поща;
  • информационен портал: https://www.drugsinfo-bg.org/

Средно на месец за Линията са необходими около 2500 лв., което включва трима консултанти с доказан опит в работата с употребяващи и зависими, наем, режийни, техническа поддръжка на компютри и телефонна централа, консумативи.

Над 100 души от цяла България, както и българи, живеещи в чужбина, всеки месец получават безплатна, анонимна консултация от експерт, а над 200 000 достъпват съвети и полезна информация онлайн през портала.

Не позволявайте Линията да бъде закрита! Дарете!

Повече за Линията можете да научите тук: https://www.drugsinfo-bg.org/.

*В периода 2008-2010 г. Линията е финансирана от проект по Програма МАТРА, а от 2011 г. до 2018 г. се финансира от чуждестранни донори и европейски проекти. Българската държава чрез Националната стратегия за борба с наркотиците 2009-2013 отпуска частично финансиране само за телефонната линия за два периода от по 6 месеца през 2011 и 2012 г.

The National Drugs, Alcohol and Gambling Helpline (NDAGH) is established by Fracarita Bulgaria Association, http://www.solidarnost-bg.org/, in 2008 and is the only service of its kind in Bulgaria.

The National Helpline provides counseling and extensive and reliable information on the types of psychoactive substances, the effects and risks of drug and alcohol use, and problem gambling. In addition, it gives information on addiction and different methods of treatment, treatment options in all parts of country, as well as guidance for parents, relatives and teachers.

The Helpline’s services are free of charge, anonymous and available nationally via different channels:

  • Telephone Helpline: 0888-99-18-66 (Mon – Fri 9am-5pm);

The average monthly cost of NDAGH is 2500 BGN. This includes salaries of three highly qualified addiction counselors, rent, utility bills, technical support of computers and phone lines, and office supplies.

Every month more than 100 Bulgarians, including individuals living abroad, receive free of charge, anonymous consultations. In addition to that more than 200 000 get access to information and guidance through the web portal.

Don’t let the Helpline be closed! Donate!

You can learn more about the Helpline here: https://www.drugsinfo-bg.org/.

*For the 2008-2010 period the Helpline was funded by the MATRA Program, and from 2011 to 2018 it has been funded through foreign donors and EU projects. The Bulgarian government has partially financed NDAGH for two six-month periods in 2011 and 2012 via the National Anti-Drug Strategy 2009-2013 funds.

NEWS AND COMMENTS

Default Avatar
Светлана Николова
Donated so far
 2,451  лв.

Goal amount
 10,000  лв.
End of Campaign
21.11.2019
Donor(s)
23

Category : Лечение / рехабилитация

Legal state: NON-PROFITS

Beneficiary: Сдружение "Фракарита България"

Donors

Donor Name
Amount
Anonymous donor  20  лв.
Anonymous donor  1,000  лв.
Anonymous donor  40  лв.
Anonymous donor  30  лв.
Anonymous donor  100  лв.

CAMPAIGN PROMOTER

Default Avatar
Светлана Николова

Campaign QR Code

Да спасим Линията за подкрепа на зависими и техните семейства - Платформата
Платформата.бг © 2020. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта