Back to Campaigns

Екологично отопление за ОУ 'Васил Левски', с. Славяново


Ние от ОУ "Васил Левски", село Славяново се нуждаем от 3500 лв., за да се направи енергийно обследване на сградата! Сигурна крачка за осъществяването на нашата цел – да имаме съвременно, екологично и енергоспестяващо отопление в училището ни! 

Училището ни не е голямо, но е средищно и е любимо място на нашите ученици. Зимните месеци са истинско изпитание за човешката природа и на учениците, и на учителите. Отопляваме се с печки на дърва и въглища, като коридорите и една трета от сградата остават неотопляеми. Това значително затруднява учебната работа за цели 5 учебни /от общо 9 / месеца.

Поради малкия брой ученици, около 60, и малкият брой паралелки - само 5, с които е обвързано финансирането на училището, не можем да си позволим разходи за материално подобряване на средата. А тя е изключително важна! За тази цел ни е нужна малко помощ, за да направим първата и решаваща крачка в посока подобряване на средата. 

В резултат от енергийното обследване на сградата ще получим технически паспорт на сградата, с който ще бъде възможно училището да се включи в проекти за европейско финансиране за енергийна ефективност и да се предприемат реални ремонтни дейности.

Ние всички в ОУ "Васил Левски" - учители, ученици, родители и местна общност, вярваме, че ще видим промяната! Мечтаем за топло училище през целята година!

Помогнете ни за осъществяването на нашата цел – съвременно, екологично и енергоспестяващо отопление за училището ни! Дарете ни, ще Ви се отблагодарим подобаващо!

 

Тази дарителска кампания е част от инициативата #ЩедриятВторник с мотото “Лично за дарителството в училище”.

Освен през Платформата.бг, можете да я подкрепите и през DMSbg.com

DMS ENERGIA и https://dmsbg.com/15456/dms-energia/

#ЩедриятВторник през 2019 е на 3 декември. Вижте повече на: https://givingtuesday.bcause.bg/

 

Strategic goal of the school:

Our school is not big, but it is central and a favorite place for our students. The winter months are a true test of human nature for both students and teachers. We heat with wood and coal stoves, leaving the hallways and one third of the building unheated. This significantly impedes the study work for the whole 5 academic days / out of a total of 9 / months.

As a result of the energy audit of the building, we will receive a technical passport of the building, which will enable the school to be involved in projects for European funding for energy efficiency and to undertake real repairs.

We all at Vasil Levski Elementary School - teachers, students, parents and the local community, believe that we will see the change! We dream of a warm school all year long!

We believe that for the first and decisive step towards a positive change of the environment in Vassil Levski Primary School, we will be handing over the hand of donors from Platforma.bg who love to help schools. We all in Vassil Levski School - teachers, pupils, parents and local community, we dream of seeing the change!

We want to be able to collect the 3500 leva and start the positive change in our school!

Help us achieve our goal - modern, environmentally-friendly and energy-saving heating for our school. Donate us, we will be grateful to you!

училището е подкрепено от:

OBB

 

NEWS AND COMMENTS

Default Avatar
Боряна Николова
Donated so far
 1,825  лв.

Goal amount
 3,500  лв.
End of Campaign
05.01.2020
Donor(s)
18

Category : Образование / наука

Legal state: NON-PROFITS

Beneficiary: ОУ Васил Левски

Donors

Donor Name
Amount
фирмено дарение ОББ  500  лв.
Здравка Динчева  20  лв.
Пламена Маринова  120  лв.
Anonymous donor  55  лв.
Anonymous donor  30  лв.

Giveback details


Donate 20 lv. and get:
Ще получите подарък от училището в
цифров вид и ние ще публикуваме вашето
име в списъка на дарителите на
уебсайта на училището и facebook
страницата на инициативата.

Total: 1000 gift/s/.
 

Donate 50 lv. and get:
Ще получите благодарствен подарък от
училището в печатна форма и ние ще
публикуваме вашето име в списъка на
дарителите на уебсайта на училището и
на страницата във Фейсбук на
инициативата

Total: 500 gift/s/.
 

Donate 100 lv. and get:
Ще получите благодарствен подарък от
училището в печатна форма, пощенска
картичка, създадена от ученици, и ще
публикуваме вашето име в списъка на
дарителите на уебсайта на училището и
на страницата във Фейсбук на
инициативата

Total: 350 gift/s/.
 

Donate 200 lv. and get:
Ще получите благодарствен подарък от
училището в печатна форма, пощенска
картичка, създадена от ученици, и ще
публикуваме вашето име в списъка на
дарителите на уебсайта на училището и
на страницата във Фейсбук на
инициативата.

Total: 150 gift/s/.
 

Donate 500 lv. and get:
Ще получите благодарствен подарък от
училището в печатна форма, пощенска
картичка, създадена от ученици, и ще
публикуваме вашето име в списъка на
дарителите на уебсайта на училището и
на страницата във Фейсбук на
инициативата. Също така ще бъдете
тържествен гост в „Деня на дарителя“,
който ще организира училището след
приключване на инициативата.

Total: 0 gift/s/.
All giveback are sold.
 

Donate 1000 lv. and get:
Ще получите благодарствен подарък от
училището в печатна форма, творческо
изделие на ученик от училището и ще
публикуваме вашето име в списъка на
донорите на уебсайта на училището и на
страницата във Фейсбук на
инициативата. Също така ще бъдете
тържествен гост в „Деня на дарителя“,
който ще организира училището след
приключване на инициативата.

Total: 5 gift/s/.
 

Donate 1500 lv. and get:
Ще получите благодарствен подарък от
училището в печатна форма, мащабно
произведение на изкуството, създадено
от ученици, и ще публикуваме вашето
име в списъка на дарителите на
уебсайта на училището и facebook
страницата на инициативата. Също така
ще бъдете тържествен гост в „Деня на
дарителя“, който ще организира
училището след приключване на
инициативата.

Total: 5 gift/s/.
 

CAMPAIGN PROMOTER

Default Avatar
Боряна Николова

Campaign QR Code

Екологично отопление за ОУ 'Васил Левски', с. Славяново - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта