Back to Campaigns

Бъди гласът на безгласните!


Сдружение „Гласът на животните” – Бургас, осъществява благотворителна и доброволна дейност по осигуряването на средства за защита на животните с всички законосъобразни действия, работа за укрепване на човешкия морал, чрез популяризиране на толерантно и отговорно отношение към животните, развиване на природозащитна етика, способстване за високата информираност по проблемите с животните, овладяване на популацията на безстопанствените кучета и котки. Набраните средства ще се разходват за храна, лечение, кастрации и ваксинации на животните, които са под наша опека. Бездомните животни, които имат спешна нужда от лечение и са застрашени от уличния живот в България са прекалено много. Към момента държавата ни не успява успешно да осигури тяхната безопасност. Нашата цел е да помогнем на колкото можем повече застрашени животни да получат своя втори шанс. Годишно успяваме да намерим осиновители за около 20 животни и да помогнем общо на около 35-40 животни.

NEWS AND COMMENTS

Default Avatar
Соня Кирова
Donated so far
 80  лв.

Goal amount
 1,000  лв.
End of Campaign
27.12.2019
Donor(s)
2

Category : Природа / животни

Legal state: NON-PROFITS

Beneficiary: Сдружение "Гласът на животните"

Donors

Donor Name
Amount
Nataliya Pansold  30  лв.
Венелина Йорданова  50  лв.

CAMPAIGN PROMOTER

Default Avatar
Соня Кирова

Campaign QR Code

Бъди гласът на безгласните! - Платформата
Платформата.бг © 2020. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта