Back to Campaigns

Кампания „За всяка шестица – жълтица!“


Ние сме сдружение с нестопанска цел „Верният настойник”, основано през 2009 г. и през годините сме доказали,че работим в полза на хората. Проектът „Жълтица за шестица” се роди от идеята ни да насърчим учениците в тяхното образование. Проблемът с ниският успех в училище е все по-нарастващ. Особено застрашени са деца от рискови групи – от социално слаби семейства или без родител.

Фокусирани сме в следните институции : – основното училище в с. Факия, където децата са от крайно бедни семейства и живеят в пансион и Центрове за настаняване от семеен тип-Бургас, където децата са без родители и трябва сами да се подготвят, а възпитателите не могат да обгрижат достатъчно всички деца.

Бедността, отдалечеността от семейството в пансион или липсата на родители са фактори, които влияят на успеха на учениците. На тях им е по-трудно при такива условия да постигат високи резултати. Затова, за да полагат по-голямо старание и да имат по-добри оценки, тези деца се нуждаят от допълнителен стимул. Такъв стимул е кампанията „Жълтица за шестица”. Когато децата знаят, че ще получат награда за усилията си, това им дава допълнителна мотивация и те виждат, че ше бъдат оценени.

Целта на кампанията е да събуди в тях тази мотивация и стремеж да постигат по-високи резултати в училище. Смятаме, че средствата, които се стремим да получим, ще бъдат добър стимул и награда за отличните оценки на учениците. Набраните средства от първия учебен срок се раздават на на учениците според получените отлични оценки. За всяка шестица всяко дете получава 1 лв. Останалите средства се прехвърлят за следващия срок и заедно с новополучените на същия принцип се разпределят на децата.

Целта ни е кампанията да бъде дългогодишна и да обхваща в бъдеще и други учебни заведения.

Default Avatar
Галина Банчева
Donated so far
 1,500  лв.

Goal amount
 1,500  лв.
End of Campaign
14.07.2019
Donor(s)
1

Category : Образование / наука

Legal state: NON-PROFITS

Beneficiary: СНЦ "Верният настойник"

Donors

Donor Name
Amount
Anonymous donor  1,500  лв.

Giveback details


Donate 100 lv. and get:
Тениска с щампа

Total: 100 gift/s/.
 

Donate 200 lv. and get:
Чаша

Total: 100 gift/s/.
 

Campaign QR Code

Кампания „За всяка шестица – жълтица!“ - Платформата
Платформата.бг © 2020. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!