Back to Campaigns

Фонд за подкрепа на жени, пострадали от домашно насилие 2024


Фонд за подкрепа на жени, пострадали от домашно насилие на BCause e насочен към организациите, които предоставят юридически, психологически и социални консултации и поддържат кризисни центрове за настаняване. Жените и техните деца получават сигурност и защита, емоционално възстановяване и социална рехабилитация. За да излязат от средата на насилие и да продължат живота си извън нея, им е необходимо окуражаване и вяра в самите тях и в техните възможности.

Няма точна статистика за броя на жертвите на домашно насилие въпреки обобщенията, че всяка четвърта жена е била обект. Финансирането чрез държавно-делегирани бюджети не покрива голяма част от реалните нужди при работата на организациите.

Центровете няма как да съществуват без дарителска подкрепа.

Средствата от Фонда се разпределят чрез конкурси сред организациите, които работят в тази сфера.

Видовете дейности, които подкрепяме са:

  • психологическо и социално консултиране;
  • посредничество при контакти с други институции, консултиране с адвокат и водене на дела по Закона за защита от домашното насилие;
  • мобилна работа с открити приемни в малките населени места, за да могат жени от най-отдалечени села да получат достъп до подкрепа в ситуация на насилие;
  • работа с извършители на домашно насилие, за която средства има само през проекти пред Министерство на правосъдието, които са с ограничен срок, а програмата е с по-дълъг период;
  • медицински грижи - немалка част от пострадалите са здравно неосигурени и нямат доходи, за да заплатят медицински преглед и медицинско свидетелство;
  • храна, включително бебешка, лекарства, дрехи, обувки, средства за квартири;
  • професионални курсове по маникюр, педикюр, фризьорство, за сервитьорки;

През 2023 г Фондът подкрепи 8 организации, помагащи на жени и деца, пострадали от домашно насилие. 

Благодарим за подкрепата!

NEWS AND COMMENTS

Default Avatar
Фондация BCause
Donated so far
 621  лв.

Goal amount
 10,000  лв.
End of Campaign
16.01.2025
Donor(s)
3

Category : Човешки права

Legal state: NON-PROFITS

Beneficiary: Фондация BCause

Donors

Donor Name
Amount
Служителите на Paysafe  381  лв.
Елица Иванова  200  лв.
Георги Андреев  40  лв.

CAMPAIGN PROMOTER

Default Avatar
Фондация BCause

Campaign QR Code

Фонд за подкрепа на жени, пострадали от домашно насилие 2024 - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта