Back to Campaigns

Даваме на децата крила!


Фондация КОНКОРДИЯ България от 15 години подкрепя деца и младежи в уязвимо положение: останали без дом, жертви на насилие, от изолирани семейства и общности, с риск от отпадане от образователната система, живеещи в бедност, в невъзможност да си намерят работа.

Работим за нашата визия  Децата и младежите да водят достоен начин на живот, без риск от маргинализация като предоставяме подкрепа, според индивидуалните нужди на всеки: образователни и обучителни услуги; психологическа, медицинска и социална подкрепа; помощ в търсенето, намирането и задържането на работа; подслон, храна и дрехи.

Подкрепяме уязвимите, за да се превърнат в пълноценни и достойни възрастни, които да разрушат моделите на бедност. Работим със семействата и общностите по начин, който да намали социалното изключване, да увеличи възможностите им за развитие, както и да подкрепим уменията им да водят спокоен и интегриран начин на живот.

Годишно подкрепяме повече от 1500  човека, над 820 от които деца. Предоставяме над 170 000 часа социална, здравна, психологическа и образователна подкрепа.

Ходим там, където другите не ходят! Вярваме, че който спаси един живот, спасява целия свят !

Подкрепете ни! Споделете нашата визия! 
С вашето дарение ще стигнем до повече деца в нужда, които да подкрепим да се развиват и да разгърнат потенциала си! 

NEWS AND COMMENTS

Default Avatar
Юлия Йорданова
Donated so far
 300  лв.

Goal amount
 18,000  лв.
End of Campaign
31.12.2024
Donor(s)
2

Category : Деца в риск

Legal state: NON-PROFITS

Beneficiary: Фондация КОНКОРДИЯ България

Donors

Donor Name
Amount
Anonymous donor  200  лв.
Елица Иванова  100  лв.

CAMPAIGN PROMOTER

Default Avatar
Юлия Йорданова

Campaign QR Code

Даваме на децата крила! - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта