Back to Campaigns

Нека върнем усмивките на семейство Ахмади!


Мохамад е на 20 години – млад човек, който има спешна нужда от Вашата подкрепа, за да живее пълноценно.

Семейство Ахмади има трима сина. Всички заедно живеят в югоизточен Афганистан, провинция Газни. Като най-голям от тримата братя, Мохамад успява да учи само до втори клас и се включва с помощ в изхранването на семейството, занимавайки се със земеделска работа.

След офанзива на талибански бойци губят бащата - главата на семейството, и майката остава сама с трите момчета. С това тежките моменти за тях не свършват. Поради подадена информация, че укрива оръжие за съпротивата, най-големият брат Мохамад Ахмади е заловен и жестоко измъчван. Множеството удари с приклад на автомат довеждат до сериозна фрактура на десния му крак.

Непосредствено след злощастните събития семейството решава да избяга в Кабул. Там момчето е оперирано, но неуспешно.

Възстановявайки се от интервенцията, Мохамад предприема рисковано пътуване към Европа с майка си и по-малките си братя.

Днес семейство Ахмади е настанено в Регистрационно-приемателен център на Държавната агенция за бежанците в гр. София. Двигателната способност на Мохамад е силно нарушена, придвижването му е съпроводено със силна болка и той е напълно нетрудоспособен. Като глава на семейството, младият човек не може да осигури пълноценния живот на майка си и непълнолетните си братя, дори и след като получават международна закрила. Четиримата искат да останат заедно в България, да учат езика, да общуват с повече хора и след време да се занимават с търговия.

Мохамад мечтае отново да има възможност да се движи нормално и да работи. „Искам да бъда здрав, за да се грижа сам за себе си и за семейството си и един ден да създам свое.“ – споделя младият човек. За да се сбъдне мечтата му, е нужна операция на крака му на стойност 6 000 лева в болница в гр. София.

Вие можете да върнете усмивките на лицата на семейство Ахмади и да дадете шанс за пълноценен живот на един млад човек.

----

Mohammad is 20 years old - a young man who urgently needs your support to live a complete life.

Thе Ahmadi family has three sons. They all live together in southeastern Afghanistan, Ghazni province. After the offensive of Taliban fighters, they lose the father - the head of the family, and the mother remains alone with the three boys. The hard times for them do not end. Because of information that hiding weapons of resistance, the eldest brother Mohammad Ahmadi is captured and cruelly tortured. Multiple strokes with an automatic weapon lead to a serious fracture of his right leg.


Immediately after the unfortunate events the family decides to escape to Kabul. There, the boy passes through a surgery, but unsuccessfully.

Recovering from the intervention, Mohammad takes a risky trip to Europe with his mother and his younger brothers.
Today the Ahmadi family is placed in the Registration and Reception Center of the State Agency for Refugees in Sofia.

Mohammed's ability to move is severely impaired and he is unable to work. As the head of the family, the young man can not take care of his mother and minors, even after they receive international protection.

Mohamad dreams of being able to move normally, to work and to take care of himself and his relatives. His dream could come true, but he needs a foot surgery that worths BGN 6,000 in a hospital in Sofia.

You can turn back the smiles to the faces of the Ahmadi family. You can give a chance for a young man to have a complete life.

Default Avatar
Светлана Тодорова
Donated so far
 1,971  лв.

Goal amount
 6,000  лв.
End of Campaign
25.04.2018
Donor(s)
29

Category : Лечение / рехабилитация

Legal state: NON-PROFITS

Beneficiary: Съвет на жените бежанки в България / за Мохамад Ахмади

Donors

Donor Name
Amount
Mila Moshelova  50  лв.
Anonymous donor  10  лв.
Anonymous donor  100  лв.
Anonymous donor  10  лв.
Anonymous donor  20  лв.

Campaign QR Code

Нека върнем усмивките на семейство Ахмади! - Платформата
Платформата.бг © 2020. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!