Back to Campaigns

Радост от движението


Оборудване на зала по психомоторика в къща "Вяра".

Залата по психомоторика е алтернативно пространство, в което децата и младежите могат да заемат пози и да експериментират движения, които им носят удоволствие и разтоварват напрежението. Психомоторните модули са големи, леки и в основните цветове, което позволява и на много малки деца, и на младежи, които са слаби и нямат сила поради уврежданията си, да ги вземат и преместват лесно. Така те могат да правят конструкции, да си строят "къщи", да структурират пространството, да отграничават вътрешното пространство, като интимно и лично, и външното пространство като споделено с останалите деца. В залата по психомоторика могат да се провеждат психомоторни ателиета с едно или повече деца, да се провеждат сесии по релационна психомоторика, чиято цел е детето да изпита удоволствие от движението, да се използва като алтернативно пространство за релаксация и успокояване.

В Център за настаняване от семеен тип „Вяра“ в Русе живеят 14 деца и младежи с увреждания и психично страдание, управлявано от сдружение „Дете и пространство“. Те са изоставени от своите родители, с тежко начало на живота и объркана семейна и лична история. Необходим е индивидуален подход към всяко дете, който не просто се състои в отделяне на внимание, а в намирането на онези опорни точки у самото дете, които му позволяват по-добре да осъзнае своето място сред заобикалящите го. Да го подкрепяме, за да формира ясна представа за тялото си и движенията му, да си служи с езика, така че другите да го чуват и разбират, както и то да ги чува и разбира.

С тази кампания сдружение "Дете и пространство" се включва в ЩедрияВторник - Световното движение за празнуване на щедростта 2023

gt logo 2022 01

 

NEWS AND COMMENTS

Default Avatar
Мила Ташкова
Donated so far
 3,370  лв.

Goal amount
 8,600  лв.
End of Campaign
07.01.2024
Donor(s)
37

Category : Деца и младежи от институции

Legal state: NON-PROFITS

Beneficiary: Сдружение "Дете и пространство"

Donors

Donor Name
Amount
Anonymous donor  60  лв.
Anonymous donor  250  лв.
Anonymous donor  50  лв.
Adriana Radeva (on behalf of Crayon Team)  680  лв.
Айлин  100  лв.

CAMPAIGN PROMOTER

Default Avatar
Мила Ташкова

Campaign QR Code

Радост от движението  - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта