Back to Campaigns

Педагогът в болницата - част от оздравителния процес на децата


Сдружение ‘‘Образование и здраве“ е  неправителствена организация в обществена полза. В екипа на сдружението членуват петима преподаватели, лекар, IT-специалист и мениджър.

От март 2017 г. екипът ни работи с децата от  Клиниката по педиатрия и генетични заболявания, гр.Пловдив, където се лекуват деца с различни заболявания от цяла Южна България. Годишно през клиниката преминават около 6 000 деца с неврологични, онкологични, ревматологични, белодробни, бъбречни и други заболявания.

С приемането в болница децата се чувстват стресирани, потиснати и изолирани. Те трудно се адаптират след хоспитализация, трудно наваксват учебния материал и голяма част от тях отпадат от училище.

Съпричастни към съдбата на тези деца, ние създадохме Сдружение ‘‘Образование и здраве“ с една единствена цел – малките пациенти да пребивават в среда, максимално близка до познатата им, където да учат, да творят, да четат и да се забавляват. Ние искаме да подкрепим тези деца, като им помогнем с наваксването на уроците, като играем и се забавляваме заедно, за да ги откъснем от мисълта за болестта.

Това, което постигнахме до момента:

  • Оборудвахме занималня в Детска клиника към УМБАЛ „Св. Георги”, Пловдив. Клиниката  предостави на организацията ни за безвъзмездно ползване стая, която бе изцяло обновена от нас. Помещението се превърна в прекрасно място, където хоспитализираните деца учат, четат, играят, творят и се забавляват
  • Организираме ежемесечни арт работилници и кинопрожекции
  • Създадохме библиотека с кът за четене и над 600 книги, тъй като вярваме, че докосването до книгата възпитава. Четенето на книги развива езика и подобрява процеса на мислене. Книгата е чудесно средство за учене, за отдих, за забавление.

Нашата цел е педагогът в болницата да бъде приеман като част от оздравителния процес

За да продължим да бъдем до децата всеки ден, ние имаме нужда от финансиране.

До момента работим доброволно, а за ежедневните разходи разчитаме на частни дарители и малки проекти. Работата ни ще бъде невъзможна без осигуряване на финансиране за малкия ни екип.

The “Education and Health” Association is a non-governmental organization for public benefit. The Team includes 5 teachers, a doctor, an IT specialist and a manager.

   Since March 2017, our team has been working with the children from the Clinic for Pediatrics and Childhood Genetic Diseases in Plovdiv, where children with various diseases from all over South Bulgaria are treated. Approximately 6,000 children with neurological, oncological, rheumatological, lung, kidney and other diseases pass each year through the Clinic.

   When admitted to hospital, children feel stressed, anxious and isolated. They have difficulties adapting to the hospital environment and keeping up with their school work, and eventually, many drop out of school.

   Committed to these children, we created the “Education and Health” Association with the sole purpose of keeping these young patients in an environment as close as possible to the one they are familiar with, a place where they can study, create, read and have fun. We aim to support these children by assisting them to catch up with their studies, as well as by playing and having fun together thus distracting them from thoughts about their illness.

    What has been achieved so far:

  • At the Clinic for Pediatrics and Childhood Genetic Diseases in Plovdiv we created a room for education and games. The Clinic made this space available to us free of charge and we refurbished it entirely by ourselves and through donations. The room has become a wonderful space where children learn, read, play and have fun throughout their hospital stay
  • We organize monthly art workshops and film viewings
  • We have а library of more than 600 books and a quiet reading corner because we passionately believe in the benefits of reading. Reading books develops the language skills and improves the thinking process. Books are great for learning, pleasure and leisure

   Our goal is the hospital teacher to be accepted as an integral part of the healing and recovery process.

   In order to continue our mission supporting these children, we need funding.

   Currently, we are working on a voluntary basis and rely on private donations and small-scale project funding for our daily expenses. The future of the work will be in jeopardy without further funding for our small team.

NEWS AND COMMENTS

Default Avatar
Златина Стайкова
Donated so far
 0  лв.

Goal amount
 3,000  лв.
End of Campaign
25.04.2018
Donor(s)
0

Category : Образование / наука

Legal state: NON-PROFITS

Beneficiary: Сдружение "Образование и здраве"
No donations received
Be the first to donor!

CAMPAIGN PROMOTER

Default Avatar
Златина Стайкова

Campaign QR Code

Педагогът в болницата - част от оздравителния процес на децата - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта