Back to Campaigns

Да помогнем на Миро да говори


Миро* е на 30 години. Родил се е с лицево-челюстен дефект - "вълча уста" и "заешка устна". Изоставен е в дом още от раждането си, вероятно именно заради този дефект. Целия си живот е прекарал по институции. Когато е малък е претърпял корекционна процедура - поставяне на пластина за затваряне на небцето. С възрастта пластината вече не е подходяща и пада. Поради този дефект е изключително затруднен да говори ясно, но се опитва да общува. Това неясно говорене става една от причините да бъде диагностициран с умерена степен на умствена изостаналост. Миро рисува великолепно, всеки ден прави нещо с ръцете си.

В края на 2017 година се свързахме със специалисти от УМБАЛ „Свети Георги”, които ще направят безплатна консултация на Миро, с последващи действия по реконструктивна операция.
Паралелно с това сме провели разговори с логопеди, специалисти в работа с пациенти с лицево-челюстни аномалии, които се наемат да работят с Миро, за да развие ясен говор и да може да общува свободно.

Искаме да съберем средства за пътуването на Миро до Пловдив и за покриване на логопедична терапия за първите 3 месеца.

* Променяме името, тъй като Миро е под запрещение, не ръководи делата си, лишен е от възможността да взема сам решения.

NEWS AND COMMENTS

Default Avatar
Яна Петрова
Donated so far
 430  лв.

Goal amount
 400  лв.
End of Campaign
11.01.2018
Donor(s)
12

Category : Лечение / рехабилитация

Legal state: NON-PROFITS

Beneficiary: Фондация Проект Северозапад

Donors

Donor Name
Amount
Галина Петрова  10  лв.
Anonymous donor  60  лв.
Никола Рупев  40  лв.
Anonymous donor  20  лв.
Ренета Карталова  10  лв.

CAMPAIGN PROMOTER

Default Avatar
Яна Петрова

Campaign QR Code

Да помогнем на Миро да говори - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта