Back to Campaigns

Подкрепете младите хора от Фонд Ние можем


Фондът "Ние можем"  на BCause има за цел да подкрепя младежи, отгледани в институции, сираци и полусираци, и младежи, които не могат да разчитат на помощ в семействата си.

Фондът финансира дейности и инициативи, насочени към усвояване на умения за самостоятелен начин на живот, подкрепа на личната изява, интереси, продължаване на образованието. Финансира дейности, свъзрани с професионалното ориентиране на младежите, с избора на подходяща квалификация, посредничество при намиране на работа.

През 2022 конкурсът за проекти по фонд „Ние можем“ бе с фокус върху интеграцията на украински бежанци- младежи в България. С тази цел финансирането беше използвано за дейности за изучаване на български език, психологическа подкрепа, краткосрочни обучения за придобиване на умения и свидетелство за професионални квалификация, търсенето, намирането и започване на работа. Подкрепихме 6 организации и 149 млади хора. От тях 28 започнаха работа, а 56 подобриха квалификацията си и са в процес на стартиране на самосточтелен живот.

Нашата цел е през 2023 г. да подкрепим над 50 младежи, живеещи или напуснали институции да се реализират успешно в професионален и лиечен план.

Фондът разпределя средствата на конкурсен принцип. Подкрепяме нестопански организации, работещи в обществена полза.

Благодарим за подкрепата!

NEWS AND COMMENTS

Default Avatar
Фондация BCause
Donated so far
 3,100  лв.

Goal amount
 15,000  лв.
End of Campaign
31.01.2024
Donor(s)
2

Category : Деца и младежи от институции

Legal state: NON-PROFITS

Beneficiary: Фондация BCause

Donors

Donor Name
Amount
Merkle и служители  3,000  лв.
Цветелина Иванова  100  лв.

CAMPAIGN PROMOTER

Default Avatar
Фондация BCause

Campaign QR Code

Подкрепете младите хора от Фонд Ние можем - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта