Back to Campaigns

Семеен център Алтернатива - Стара Загора


Семеен център "Алтернатива" - Стара Загора е един от малкото центрове в страната и единствен в Югоизточна България, който предоставя като делегирана държавна дейност услуги за деца с генерализирани разстройства в развитието - предимно на деца с аутистичен синдром, и подкрепа на родителите им.

Център "Алтернатива" се помещава в малка къща, предоставена безвъзмездно от община Стара Загора, която с много доброволен труд и подкрепата на местни фирми превърнахме в желано място за работа с децата.

В Центъра работи мултидисциплинарен екип от психолози, логопед, специален педагог, арттерапевт и трудотерапевт, преминали специализирано обучение за работа с деца с аутистичен синдром с прилагане на най-съвременните методики за работа.

За съжаление средствата от социални фондове и местни власти у нас все още са крайно недостатъчни за създаването на условия, предоставящи необходимата среда, материали и специалисти за работа с децата с аутизъм, а социалната подкрепа на семействата с деца с такъв проблем не им позволява осигуряване на необходими платени  програми по рехабилитация и терапия на децата.

 

Default Avatar
ФПББ BCAF
Donated so far
 255  лв.

Goal amount
 5,000  лв.
End of Campaign
15.09.2015
Donor(s)
3

Category : Деца и възрастни с увреждания

Legal state: NON-PROFITS

Beneficiary: Сдружение Алтернатива 55

Donors

Donor Name
Amount
Anonymous donor  40  лв.
АНАСТАСИЯ ВАСИЛЕВА  100  лв.
Anonymous donor  115  лв.

Campaign QR Code

Семеен център Алтернатива - Стара Загора - Платформата
Платформата.бг © 2020. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!