Back to Campaigns

CHAOS подкрепя Animal help Мездра/ CHAOS supports Animal help Mezdra


For English, please scrow below:

Ние сме млади хора, обединени от общата кауза за защита правата на животните, грижи за бездомни и нуждаещи се животни и утвърждаване на принципи за хуманно отношение към животните.

Неформално, се занимаваме с тези дейности от дълги години, като се грижим и приютяваме бездомни кучета в домовете си. Проблемът с безстопанствените кучета има много измерения, както за хората, така и за самите животни. За съжаление липсата на достатъчно финансови средства в общинските бюджети е пречка за решаване на проблема.

Единствената ни цел е да спасим бездомните, изоставени животни. В момента Animal Help Mezdra се грижи за над 160 кучета.

Виждайки нарастващия проблем по улиците на града, наша основна цел е да пробудим гражданското съзнание и да обединим усилията на граждани, бизнес и институции за адекватно решаване на проблема с бездомните животни.

Дългосрочната визия на „Animal Help Mezdra“ е изграждането на съвременен приют за бездомни кучета, който да отговаря на всички изисквания, в който животните да живеят на сигурно място, спокойни в очакване на новият си дом. 

Линк към филма „Втори шанс“, направен от Христо Шопов  

Представяне на календара ни за 2023 година  

Репортаж на БТВ за спасено куче, скрило се в много тясно пространство, подплашено от пиротехниката на Нова година. 

facebook.com/AnimalHelpMezdra 

Instagram.com/animal.help_mezdra

www.animalhelpmezdra.com 

We are young people, united by the common cause for protecting the rights of animals, taking care and helping homeless animals and animals in need and establishing the principles for animal welfare.

Years before the association was founded, we were engaged with providing care for animals and sheltering stray dogs in their homes. The problem with stray dogs has many aspects, both for people and for the animals themselves. Unfortunately, the lack of sufficient funds in the municipal budgets is an obstacle in solving this problem.

Our sole purpose of rescuing homeless and abandoned animals. Now, Animal Help Mezdra, takes care of more than 160 animals.

We see the growing problem on the streets of the city with stray animals. Therefore, our main goal is to build awareness in our fellow citizens of the problem and unite everybody’s efforts - businesses and institutions including, to adequately solve the problem with stray animals.

NEWS AND COMMENTS

Default Avatar
CHAOS
Donated so far
 2,540  лв.

Goal amount
 3,000  лв.
End of Campaign
04.01.2023
Donor(s)
15

Category : Природа / животни

Legal state: NON-PROFITS

Beneficiary: Animal Help Mezdra

Donors

Donor Name
Amount
Мария Кескинова  52  лв.
Anonymous donor  100  лв.
Anonymous donor  50  лв.
Anonymous donor  200  лв.
Anonymous donor  20  лв.

CAMPAIGN PROMOTER

Default Avatar
CHAOS

Campaign QR Code

CHAOS подкрепя Animal help Мездра/ CHAOS supports Animal help Mezdra  - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта