Back to Campaigns

Асоциация И нас ни има


Да поддържаме устойчивото фунциониране на изграденият от нас  Дневен център в гр. София, в който  се провежда ежедневно социална интеграция и рехабилитация, трудова, музикална, арттерапия, образование и спорт, съобразени със специалните и индивидуални нужди на млади хора с увреждания, без откъсване от семейната среда, съгласно изискванията на европейската общност.

NEWS AND COMMENTS

Default Avatar
Анжела Илиева
Donated so far
 0  лв.

Goal amount
 10,000  лв.
End of Campaign
31.12.2015
Donor(s)
0

Category : Деца и възрастни с увреждания

Legal state: NON-PROFITS

Beneficiary: Асоциация "И нас ни има"
No donations received
Be the first to donor!

CAMPAIGN PROMOTER

Default Avatar
Анжела Илиева

Campaign QR Code

Асоциация И нас ни има - Платформата
Платформата.бг © 2020. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта