Back to Campaigns

Подкрепете децата с аутизъм и хиперактивност за достъпен спорт!


Децата с аутизъм и хиперактивно поведение най-често имат проблем с общуването, което прави тяхното включване в обществото почти невъзможно. Те живеят в нашия свят, но по свой начин. 

30 деца, посещаващи Центъра за социална рехабилитация и интеграция на деца „Алтернатива“ в град Стара Загора се нуждаят от непрекъсната подкрепа и терапия, провеждана от квалифицирани специалисти, за да продължат да се развиват и да се увеличават шансовете им да имат нормално детство. За съжаление, не всеки вид терапия е достъпен за тях.

С настоящата кампанията се стремим да наберем 8 000 лв. за Програма по ерготерапия - спортни дейности, чрез които се компенсират трайно увредени функции. С всяко дете се работи индивидуално, след оценка какви точно са уврежданията. Спортът има изключително благотворно влияние върху децата – научават се да спазват правила, да си взаимодействат при груповите игри, да общуват. Средствата са необходими за хонорар за 6 месеца за продължаване на работата на ерготерапевта по специално разработена от него спортна програма. Ще осигурим специализирани спортни съоръжения на открито за тази програма.

Специалистът ерготерапевт работи с децата в Центъра от 6 месеца. За това кратко време постигна видими резултати. Децата станаха по-уверени в себе си, започнаха да общуват с по-малко притеснение. 

Ние от Гражданско сдружение „Алтернатива 55” над 15 години работим за развитие и социализиране на деца с аутизъм и хиперактивно поведение. Те се нуждаят от разбиране и системна подкрепа на обществото, за да преодолеят дефицитите в развитието си. Нашият досегашен опит доказва, че прилагането на специфични терапии подкрепя развитието и социализацията на децата от Центъра. В продължение на 5 години провеждахме терапия с конна езда и плуване, в резултат на което се подобри качеството на живот не само на децата, но и на техните родители. За 15 години почти 50 от нашите деца започнаха обучението си в масови училища.

Можете да подкрепите кампанията и с дарителски SMS с кодова дума DMS SPORT на номер 17 777 за трите мобилни оператора.

Тази организация е участник в проекта на Фондация BCause проект „Информиране, ангажиране, успех“ с финансовата подкрепа на фонд „Активни граждани България" (www.activecitizensfund.bg) по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП). Основната цел на проекта е подобряване на капацитета и устойчивостта на гражданския сектор, в това число на гражданските организации.

 

NEWS AND COMMENTS

Default Avatar
Цвета Делчева
Donated so far
 4,095  лв.

Goal amount
 8,000  лв.
End of Campaign
02.01.2023
Donor(s)
27

Category : Деца и възрастни с увреждания

Legal state: NON-PROFITS

Beneficiary: Радка Дончева, Управител на ЦСРИ за деца „Алтернатива“ – Стара Загора

Donors

Donor Name
Amount
Anonymous donor  40  лв.
Диляна Господинова  50  лв.
Anonymous donor  100  лв.
Иванка Петрова Рашева  100  лв.
Anonymous donor  50  лв.

CAMPAIGN PROMOTER

Default Avatar
Цвета Делчева

Campaign QR Code

Подкрепете децата с аутизъм и хиперактивност за достъпен спорт! - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта